Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mostphotos

V vill införa tak på ISK – M och SD vill sänka skatten

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill sänka ISK-skatten. Vänsterpartiet vill i stället införa ett tak på 2 miljoner, visar Finanslivs partienkät inför valet. Högre belopp ska beskattas som kapitalinkomster, anser V.

Inför valet den 11 september har Finansliv frågat samtliga riksdagspartier hur de ställer sig till ett antal frågor som berör finansbranschen, bland annat skatt på investeringssparkonto (ISK).

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill båda se skattelättnader.

»För att stärka hushållens möjlighet att köpa en bostad, spara till pensionen eller bygga upp en buffert är det viktigt att kapitalbeskattningen uppmuntrar sparande. 2012 införde Alliansen ISK-kontot för att erbjuda ett enkelt sätt att med god förutsägbarhet spara långsiktigt. Sedan dess har den rödgröna regeringen höjt skatten på ISK-konton vid flera tillfällen. Det gör sparformen mindre attraktiv på två sätt, dels till följd av den direkta effekten av höjd skatt men också till följd av att förutsägbarheten minskar. Vi vill rulla tillbaka regeringens skattehöjning från 2018 genom att sänka påslaget på statslåneräntan till 0,75 procentenheter.« skriver Moderaterna i en kommentar till Finansliv.

Så funkar investeringssparkonto

  • Investeringssparkonto (ISK) ska göra det lättare att spara i aktier, fonder och andra värdepapper. Kontot är skattefritt på vinster och utdelningar, utan krav på deklaration.
  • Tillgångarna beskattas genom en schablonavgift som baseras på statslåneräntan. Från början byggde schablonavgiften på en modell där ISK-kontots totalvärde multiplicerades med 30 procent.
  • I takt med ränteutvecklingen har schablonskatten höjts. 2016 infördes ett skattegolv på 0,375 procent och ett tillägg på statslåneräntan om 0,75 procentenheter. 2018 höjdes tillägget till en procentenhet.

Även SD vill sänka tillägget på statslåneräntan till 0,75 procentenheter.

»Vi vill ha sänkt skatt på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar. Schablonintäkten som underlag för avkastningsskatten på investeringssparkontot och kapitalförsäkringar ska sänkas från 1,0 procent plus statslåneräntan till 0,75 procent plus statslåneräntan.« skriver SD till Finansliv.

Vänsterpartiet vill i stället höja skatten på ISK, genom att införa ett tak för sparandet.

»Vi vill sätta ett tak för sparande i ISK på 2 miljoner kronor. Sparande utöver taket ska beskattas med den vanliga skatten på kapitalinkomster, som i dag ligger på 30 procent. Vårt förslag omfattar 3,7 procent av dem som sparar i ISK. Förslaget är en del av vår strävan att utforma en mer enhetlig kapitalbeskattning.« skriver Vänsterpartiet till Finansliv.

Även Miljöpartiet säger att man vill höja skatten på höga kapitalinkomster, men har inget förslag på förändringar av ISK-skatten.

»Miljöpartiet tycker att de som har höga kapitalinkomster ska betala mer i skatt och de som sparar minst ska betala lite i skatt. Vi vill göra om skattesystemet som en helhet och titta samlat på inkomst- och kapitalskatterna. Vi har inga konkreta förslag på att förändra just ISK-skatten i nuläget.« skriver MP till Finansliv.

Över 3 miljoner ISK-konton

Enligt Skatteverkets statistik från 2020 fanns 3,1 miljoner ISK-konton i Sverige, och den totala ISK-förmögenheten uppgick till 1,1 miljarder kronor. Omkring 200 000 svenskar har en förmögenhet på minst 1 miljon kronor på sina ISK-konton. Av dessa har 9 400 personer 10 miljoner kronor eller mer.

Källa: Skatteverket

Vänsterpartiet är därmed det enda parti som föreslår höjd ISK-skatt i dagsläget, visar Finanslivs enkät. Socialdemokraterna har tidigare sagt att man vill införa ett tak, men har inför valet släppt frågan och föreslår nu inga ändringar i skatten.

Liberalerna och Centerpartiet vill liksom Moderaterna och Sverigedemokraterna sänka skatten, medan Kristdemokraterna inte har några förslag på förändringar. KD säger sig dock vara »öppna för att justera skattenivåerna i ISK nedåt«. Skulle högerblocket vinna valet är det därför sannolikt att ISK-skatten kommer att sänkas.

Läs Socialdemokraternas, Centerpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas svar om ISK-skatten här.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord