Gå direkt till textinnehållet

Fondbolagens nya ordförande Javiera Ragnartz: »Vi vill säkerställa jobb«

Hallå där, Javiera Ragnartz, ny ordförande i Fondbolagens förening. Ordförandeskapet roterar mellan de största fondbolagen som är medlemmar.

Vad blir viktigast i din roll som ordförande?
– Branschföreningar fyller en viktig roll i vårt samhälle, de skapar en plattform för företag i samma bransch att gemensamt driva frågor som är viktiga för branschen. Som ordförande i Fondbolagens förening är en av de viktigaste uppgifterna att tillsammans med medlemsbolagen verka för en sund bransch i spararnas intresse. Min roll innefattar även att se till att föreningen arbetar för alla medlemmars intressen, inte minst de mindre bolagen, som ofta har mer begränsade resurser.

Vilka frågor vill du driva i branschen?
– Föreningen är väldigt bra på att driva de frågor som är viktiga för oss gemensamt i branschen. Jag tänker förstås att jag ska stödja föreningen i det fortsatta arbete, vilket bland annat innebär att fortsätta stärka förtroendet för fondsparandet, samt att verka för att skapa bästa möjliga förutsättningar för svensk fondmarknad. Viktigt de kommande åren blir också att främja transparensen kring hållbart sparande. Ännu en angelägen fråga blir att verka för en konkurrenskraftig lagstiftning i Sverige för att kunna säkerställa jobb och tillväxt i den svenska fondbranschen, inte minst i mindre och nystartade verksamheter.

Vad tar du med dig från ditt jobb som vd på SEB Investment Management och tidigare erfarenheter?
– Jag har varit i branschen i många år vilket jag hoppas har gett mig möjligheter att bidra till föreningens arbete under alla de år jag har suttit i styrelsen.