Gå direkt till textinnehållet
Lotta Lovén, Petra Klein och Ninoush Habashian. Foto: Swedbank

»Vi behöver avdramatisera tech«

Kvinnliga förebilder är viktigt för att få in fler kvinnor i tech, anser Lotta Lovén, CIO, Petra Klein, CISO, och Ninoush Habashian, chef för Group Channels på Swedbank. Men branschen behöver också avdramatiseras, anser de. »Alla håller på med tech i vardagen, utan att vi tänker på det.« säger Lotta Lovén.

Finansbranschen har generellt en jämn könsfördelning, men inom vissa områden är det fortfarande mansdominerat. Det gäller bland annat tech, där andelen kvinnor totalt sett ligger på omkring 30 procent enligt statistik från SCB, och ännu lägre på höga positioner.

Ett problem är just bristen på kvinnliga förebilder, tror Lotta Lovén, CIO på Swedbank.

– Det syns redan i skolan, bilden av att tech är en manlig bransch. Jag tror man måste börja där för att förändra bilden, både från samhällets sida men självklart också från oss som ledare. Vi behöver synas för att marknadsföra oss.

Lotta Lovén. CIO och medlem i Swedbanks koncernledning. Har jobbat på banken sedan 2007, bland annat som kontorschef och chef för digitala kanaler och utveckling.

Petra Klein, informationssäkerhetschef på Swedbank (CISO), instämmer. Hon anser också att man måste ställa krav för att nå förändring.

– Att Swedbank valt en kvinnlig CIO och CISO tror jag är jätteviktigt, det behövs kvinnliga förebilder. Det räcker inte att prata om problemen år efter år, man måste driva förändring på riktigt. När vi skulle ta in juniora cybersäkerhetsexperter var jag noga med att det skulle vara två kvinnor och två män. Man måste ställa sådana krav, annars blir det bara män.

Även Ninoush Habashian anser att kvinnliga förebilder är viktigt. Hon är chef för Group Channels, vilket innebär ansvarig för den digitala utvecklingen av bankens kanaler, appar och verktyg. Hon har tidigare jobbat inom telekom och industrisektorn, och tycker att finansbranschen har kommit långt i jämställdhetsarbetet.

– Jag har bara jobbat på en bank, men jämfört med industrin är finansbranschen hästlängder längre fram, säger Ninoush Habashian.

Ninoush Habashian. Chef för Group Channels på Swedbank. Har tidigare bland annat jobbat som chef för affärsutveckling på Telia och chef för produktledning på PIAB.

Hon jobbar inom Group Channel & Technologies, som Lotta Lovén är chef för. Avdelningen har 46 procent kvinnor och drygt 40 procent kvinnliga chefer, något som man enligt Lotta Lovén jobbat aktivt för. Både genom att locka kompetens från andra branscher, som Ninoush Habashian, men också genom kompetensutveckling i banken.

– Vi har jobbat fokuserat på att attrahera kvinnor att ta positioner inom det här området. Tech blir allt viktigare för finansbranschen, vi har interna program som ska göra att man vågar gå från traditionell banktjänsteman till att arbeta med tech, säger Lotta Lovén.

Hon anser att tech behöver avdramatiseras. Själv har hon inte en techbakgrund, utan en traditionell bankbakgrund.

­– Man har gjort hela auran kring tech så komplicerad. Jag tror att det är viktigt att avdramatisera. Tech är inte en egen entitet, det är avgörande för så mycket i samhället: hur man möter kunder och löser problem. Alla håller på med tech i vardagen, utan att vi tänker på det, säger Lotta Lovén.

Ninoush Habashian instämmer.

Petra Klein. CISO på Swedbank. Har tidigare bland annat jobbat som etisk hackare åt FRA och som teknisk specialist hos Polisen.

– Man har gjort tech till något hårt och avancerat, men i dagens samhälle där allt automatiseras och digitaliseras kan du inte göra någonting inom kund och affär utan att ha tech som möjliggörare.

Petra Klein har tidigare bland annat jobbat med att testa säkerheten hos myndigheter åt Försvarets Radioanstalt (FRA). Men trots sin techbakgrund håller hon med sina kolleger, och anser inte att det krävs en it-utbildning för att jobba inom området.

– Tech handlar om hur man förbättrar och automatiserar, alla kan jobba med det, säger Petra Klein.

Mest läst

»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika