Gå direkt till textinnehållet
Louise Brandt. Foto: Open Payments

»Vi kan ställa om till lönsamhet snabbt«

Open Payments har nyligen tagit in nytt riskkapital i en investeringsrunda. Men lågkonjunkturen har ökat kraven på lönsamhet hos fintechbolagen. »Vi har fortfarande fokus på att växa, men vi kan ställa om till lönsamhet snabbt«, säger Open Payments vd Louise Brandt.

Open Payments fick in 31 miljoner kronor i sin senaste investeringsrunda, ledd av bolagets största ägare Industrifonden. Sedan starten 2017 har Open Payments tagit in 80 miljoner kronor. Bolaget har nu 15 anställda och planerar att växa rejält.

– Vi räknar med att vara runt 20 personer i slutet av det här året, och det dubbla nästa år. Då kommer vi också göra en expansion i Europa, säger Louise Brandt.

Open Payments erbjuder betalningslösningar till företag baserat på open banking, det system som kom till efter EU-regelverket PSD2. PSD2 innebär att bankerna måste öppna upp sina API:er (Application Program Interface) så att kunddata kan delas till en tredje part ifall kunden vill det. På så sätt kan företag och privatpersoner göra betalningar via sin bank, utan att behöva logga in direkt på banken.

Andra liknande fintechbolag är Tink och Trustly. Men till skillnad från dem har Open Payments riktat in sig på företagsbetalningar, så som löneutbetalningar och leverantörsbetalningar. De har integrerat bankernas API:er och för samman dessa i sitt egna API, så att företagen inte behöver ha olika lösningar beroende på bank.

– Företagen kan enkelt koppla upp sina bankkonton i sitt affärssystem, ekonomisystem eller redovisningssystem, och via vårt API möjliggöra för betalningar direkt i systemen.

Erika Eliasson
Läs också

Minskad investeringsvilja pressar fintechbolagen

Louise Brandt har en lång bakgrund inom fintech och betalmarknaden. Hon har tidigare haft flera chefspositioner på Izettle, och säger att hon såg en stor potential för open banking när PSD2 kom.

– Jag insåg tidigt att open banking förändrar väldigt mycket av betalmarknaden.

Hon började på Open Payments 2018, ett år innan PSD2 trädde i kraft. Då handlade verksamheten mycket om att förbereda sig, nu är fokus på tillväxt. Bolaget planerar att stärka sin position i Norden och även utöka till Europa nästa år.

– Vi är ett tillväxtbolag, den strategin står våra investerare bakom.

Men läget för fintechbolagen har förändrats i och med lågkonjunkturen. Investeringsviljan är inte längre lika stor, vilket Finansliv tidigare skrivit om, och många bolag tvingas nu ställa om från tillväxt till lönsamhet. Något sådant krav har Open Payments ännu inte fått, men man är beredd att ställa om ifall det krävs, säger Louise Brandt.

– Vi har fortfarande fokus på att växa fort och aggressivt, men om vi behöver svänga om kan vi nå lönsamhet redan i slutet av nästa år.

Louise Brandt tror att det är viktigt för alla fintechbolag att göra sådana beräkningar i dagsläget.

– Det är nog bra att se över om man ens kan gå mot lönsamhet i den fas man är, och vad det skulle innebära. Det behöver inte innebära att man avstannar tillväxten helt.

En del bolag kommer få svårt att ta in kapital, och Louise Brandt tror att vi kommer få se fler konsolideringar i fintechbranschen framöver. Samtidigt hoppas hon att investeringsviljan inte viker helt, och att riskkapitalbolagen ändå vågar satsa på tillväxt.

– Tillväxt behövs för att driva utvecklingen framåt. Innovation kostar. Det finns många bolag som är väldigt framgångsrika i dag, som inte hade varit det om de inte fått satsa på tillväxt, säger Louise Brandt.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord