Insurtech
»Vi måste också kunna förkasta idéer«
Lars Engvall, Folksam. Foto: Alexander Donka.

»Vi måste också kunna förkasta idéer«

Digitalisering Ny teknik är på väg att förändra försäkringsbranschen. Nu startar Folksam en egen innovationsverkstad.

Den 1 januari i år startade Folksam en ny avdelning. Futurelab är en slags test- och prototypverkstad som jobbar med att hitta nya användningsområden med ny teknik som artificiell intelligens, machine learning och internet of things.

Ordlista

ORDLISTA

Artificiell intelligens:  Programvara som härmar den mänskliga hjärnans förmåga att dra slutsatser och lösa problem.

Machine learning: Teknik som gör att datorn kan göra prognoser om framtiden baserat på befintliga data. Kan exempelvis vara rekommendationer av musik baserat på tidigare nedladdningar.

Internet of things: Uppkopplade maskiner som kan kommunicera med varandra, vilket exempelvis kan förenkla utbyte av data.

Tanken är att både jobba med problem som är här och nu, men också titta på morgondagens lösningar för att hitta nya affärs­modeller, platser i värdekedjor och i ekosystem.

Lars Engvall är chef på den nystartade avdelningen och var dessförinnan ansvarig för arbetet med robotisering på Folksam. Förhoppningen är att Futurelab ska bidra till en kulturförflyttning i bolaget med ett ökat fokus på nytänkande och innovation.

– Vi vill skapa en plattform och miljö där det ska vara roligt att komma med idéer samtidigt som vi också ska ha kapacitet och kunskap att antingen genomföra eller förkasta idéerna, säger han.

Vi vill skapa en plattform och miljö där det ska vara roligt att komma med idéer

Den närmaste tiden kommer olika tillämpningar på kundsidan vara ett prioriterat område.

Planen är att, med stöd från olika tekniska lösningar, bli bättre på att göra livet enklare för kunderna genom att förutse och förhindra problem innan de inträffar. Att ligga steget före är bland annat med machine learning viktigt för att förutspå och känna igen mönster hos kunderna, och internet of things för att koppla upp maskiner mot varandra och mot nätet.

Lars Engvall ger ett exempel på hur den nya tekniken kan hjälpa bolaget att arbeta förebyggande.

– Låt säga att kundens disk­maskin har börjat läcka. Sensorer kan då reagera på en förhöjd luftfuktighet, meddela försäkrings­bolaget som sedan kan agera genom att kommunicera med kunden eller skicka en rörmokare direkt.

– I takt med att vi förstår tekniken bättre kan vi också dra vassare slutsatser och erbjuda nya typer av tjänster till kunderna, säger Lars Engvall.

Blockchain är en annan ny teknologi som Folksam följer med intresse. Lars Engvall ser möjligheterr med tekniken, men också problem.

Ett av dem är dataskyddsförordningen GDPR som ställer hårda krav på företagens hantering av personuppgifter. Blockchaintekniken bygger på att det inte går att manipulera informationen som lagrats i blockkedjan och skulle exempelvis kunna passa för förvaring av kunddata. Problemet är vad som händer om kunden använder sin rättighet att få sina uppgifter raderade.

– En möjlig lösning kan vara att kunden själv tillhandahåller sin information på en tredje parts blockkedja och på så sätt kan dela den med olika företag, så som Folksam.

Folksam är bland de första på marknaden med egen test- och prototypverkstad. Lars Engvall tror att fler kommer följa efter och att det på sikt kan bli en hygienfaktor i branschen.

– Prototyp och test är ett långsiktigt arbete och det tror jag måste finnas i alla bolag som vill vara relevanta.

publicerad
30 maj 2018
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram