Gå direkt till textinnehållet
Foto: Ali Lorestani

»Vi ska tänka till kring våra val«

Handelsbankens anställda ska i första hand välja tåg eller kollektivtrafik vid tjänsteresor. Resorna utgör i dag bankens näst största utsläpp i den egna  verksamheten.

Handelsbanken inför nya riktlinjer för inrikes tjänsteresor. Policyn innebär att anställda i första hand ska resa med tåg eller kollektivtrafik, och välja miljöbil vid bokning av hyrbil och taxi. I den mån det går ersätts resor med digitala möten. Resepolicyn gäller för hela koncernen, alltså inte bara i Sverige utan samtliga marknader.

– Tjänsteresor är en viktig del av att bedriva bank. Vi har sett att det finns en massa fördelar med det digitala mötet, men vid väl valda situationer så ger det också så mycket att kunna träffas, säger Handelsbankens hållbarhetschef Catharina Belfrage Sahlstrand.

Att Handelsbanken nu ser över policyn hänger bland annat ihop med pandemin där banken har hittat nya sätt att träffa kunderna. En orsak är säkerhetsaspekten, en annan om bankens arbete att nå nettonollutsläpp till 2040.

Tjänsteresor utgör i dag Handelsbankens näst största utsläpp i den egna verksamheten, enligt Catharina Belfrage Sahlstrand. Det största utsläppet kommer från energianvändningen från bankens fastigheter. Under 2020 låg tjänsteresandet på runt 66 mil per anställd, att jämföra med 242 mil 2019.

– Det här blir ett viktigt sätt att visa att vi menar allvar med målet om nettoneutralitet både med våra kunder och oss själva. Som medarbetare tror jag att man vill se att det händer saker, att våra ambitioner är på riktigt, säger hon.

Kortare möten över dagen med kunder vi känner väl sköts kanske bäst digitalt, och när vi reser inrikes ska vi fundera över färdmedel eftersom det har stor påverkan på utsläppen.

Catharina Belfrage Sahlstrand hoppas att policyn ska leda till ett smartare resande i banken.

– Jag hoppas det gör att vi tänker till mer kring våra val. Kortare möten över dagen med kunder vi känner väl sköts kanske bäst digitalt, och när vi reser inrikes ska vi fundera över färdmedel eftersom det har stor påverkan på utsläppen.

Hon påpekar att policyn är en rekommendation. Det finns exempelvis vissa destinationer som inte nås, eller är svåra att nå med tåg. För att göra tåget mer attraktivt kommer anställda ha möjlighet att boka första klass. Responsen kring den nya resepolicyn har hittills varit positiv, enligt Catharina Belfrage Sahlstrand.

– Det är jättekul när man ser att det tas väl emot, det har varit många glada tillrop i mejlkorgen. Det finns säkert också de som inte tycker det är lika roligt, men jag tror många ser att policyn ligger i linje med bankens målsättning om nettoneutralitet.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord