Gå direkt till textinnehållet
Mynumbers utmanar branschen Albert Leffler, vd i Mynumbers.

»Vi vill bevisa värdet av realtidsdata«

bokföring Fintechbolaget Mynumbers vill brygga gapet mellan företagen och bankerna med hjälp av realtidsdata.

Mynumbers huvudaffär är att samla in, paketera och sälja bokföringsdata i realtid. Under de två senaste åren har företaget byggt en plattform som kopplar samman olika bokföringssystem. Tanken är att koppla ihop företag direkt med banker och kreditinstitut för att kunna ge en ögonblicksbild hur ett företag mår.

– I dagsläget för vi diskussioner med ett par potentiella partner – bland annat med några av nischbankerna men även rena factoring- och inkassobolag, säger Albert Leffler, vd i Mynumbers.

Hur har intresset sett ut bland de större aktörerna i branschen?

– Intresset är jättestort, men framför allt bland de nischade spelarna. Nischbankerna har nog kommit längst i att förstå tekniken och de är mer snabbfotade. Men vi ser också att de större aktörerna börjar förstå fördelarna med realtidsdata, säger han.

Hur skiljer sig er tjänst mot andras lösningar?

– I dag sköts en stor del av datainsamlingen och hanteringen manuellt på bankerna. Kostnaderna är i princip densamma för att hantera småkrediter och stora företagslån. Kortfattat är processerna väldigt omständliga och långsamma med risk för fel. Vi tar bort hela den manuella insamlingsprocessen genom att erbjuda kundernas bokföringsdata i realtid.

– Som kreditinstitut kommer du kunna följa dina kunders ekonomiska utveckling i realtid. Se på trender och nyckeltal om något problem är på väg att uppstå, och proaktiv jobba med kunden för att förhindra det.

Ni genomför för tillfället en nyemission, vad ska pengarna användas till?

– Vi tar in 15 miljoner kronor och tanken är att emissionen ska täcka personalkostnaderna året ut så att vi lugn och ro hinner genomföra vår strategi.  Målsättningen är att hitta tre samarbetspartner som integrerar mot vår plattform under året.

Vad blir viktigast för er 2018?

– Att komma igång med ett antal partner som integrerar mot vår plattform. Och att bevisa värdet av realtidsdata. Utmaningen är att den här förändringen inte kommer att ske över en natt. På företagskreditsidan har processen sett likadan ut i över 50 år. Vi vill komma in och effektivisera den processen och samtidigt minimera risken genom att erbjuda realtidsdata istället för gammal data.

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika

Mest läst