Mynumbers utmanar branschen
”Vi vill bevisa värdet av realtidsdata”
Albert Leffler, vd i Mynumbers.

”Vi vill bevisa värdet av realtidsdata”

bokföring Fintechbolaget Mynumbers vill brygga gapet mellan företagen och bankerna med hjälp av realtidsdata.

Mynumbers huvudaffär är att samla in, paketera och sälja bokföringsdata i realtid. Under de två senaste åren har företaget byggt en plattform som kopplar samman olika bokföringssystem. Tanken är att koppla ihop företag direkt med banker och kreditinstitut för att kunna ge en ögonblicksbild hur ett företag mår.

– I dagsläget för vi diskussioner med ett par potentiella partners – bland annat med några av nischbankerna men även rena factoring- och inkassobolag, säger Albert Leffler, vd i Mynumbers.

Hur har intresset sett ut bland de större aktörerna i branschen?

– Intresset är jättestort, men framför allt bland de nischade spelarna. Nischbankerna har nog kommit längst i att förstå tekniken och de är mer snabbfotade. Men vi ser också att de större aktörerna börjar förstå fördelarna med realtidsdata, säger han.

Hur skiljer sig er tjänst mot andras lösningar?

– I dag sköts en stor del av datainsamlingen och hanteringen manuellt på bankerna. Kostnaderna är i princip densamma för att hantera småkrediter och stora företagslån. Kortfattat är processerna väldigt omständliga och långsamma med risk för fel. Vi tar bort hela den manuella insamlingsprocessen genom att erbjuda kundernas bokföringsdata i realtid.

– Som kreditinstitut kommer du kunna följa dina kunders ekonomiska utveckling i realtid. Se på trender och nyckeltal om något problem är på väg att uppstå, och proaktiv jobba med kunden för att förhindra det.

Ni genomför för tillfället en nyemission, vad ska pengarna användas till?

– Vi tar in 15 miljoner kronor och tanken är att emissionen ska täcka personalkostnaderna året ut så att vi lugn och ro hinner genomföra vår strategi.  Målsättningen är att hitta tre samarbetspartners som integrerar mot vår plattform under året.

Vad blir viktigast för er 2018?

– Att komma igång med ett antal partners som integrerar mot vår plattform. Och att bevisa värdet av realtidsdata. Utmaningen är att den här förändringen inte kommer att ske över en natt. På företagskreditsidan har processen sett likadan ut i över 50 år. Vi vill komma in och effektivisera den processen och samtidigt minimera risken genom att erbjuda realtidsdata istället för gammal data.

publicerad
17 januari 2018
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram