Gå direkt till textinnehållet
Jens Henriksson, vd Swedbank. Foto: Alexander Donka

Vinstökning för Swedbank

Även Swedbank rapporterar höjd vinst och starkare räntenetto för tredje kvartalet. Kostnaderna steg också, främst beroende på en svagare krona och högre inflation, enligt vd Jens Henriksson.

Swedbank var sist ut av storbankerna att rapportera för tredje kvartalet. Bankens resultat låg i linje med de övrigas, med stora ökningar i både vinst och räntenetto.

Swedbanks vinst före skatt steg till 7,2 miljarder kronor, jämfört med 6,8 miljarder tredje kvartalet 2021. Räntenettot steg till 8,4 miljarder, från 6,8 motsvarande period förra året. Det är också bättre än vad analytikerna räknat med, enligt Infront.

»Räntenettot påverkades positivt av stigande räntor och fortsatt stabil utlåningstillväxt.«, skriver Swedbanks vd Jens Henriksson i rapporten.

Omsättningen steg med nästan 2 miljarder till 14 miljarder kronor. Även kostnaderna steg dock något, från 5 miljarder till 5,3. Personalkostnaderna ökade med knappt 200 miljoner till 3,3 miljarder.

»Förutom en svagare krona påverkar även den höga inflationen, framför allt i Baltikum. Trots detta fortsätter vi att investera enligt plan. Vi förväntar oss därför cirka 1 procent högre helårskostnader, exklusive valutaeffekter, än det kostnadstak på 20,5 mdkr samt ytterligare 500 mkr för utredningar, vi satte för knappt två år sedan.«, skriver Jens Henriksson.