Michael Canborn

Michael Canborn jobbar till vardags som marknadsanalytiker på IG Sverige och kommer närmast från Nordea Capital Markets där han arbetade i storbankens strategi-team, Global Alpha Strategy. Med en tidigare bakgrund som trader har han en bred kunskap inom börsvärlden och delar i denna blogg med sig av sina tankar och funderingar.
Michael Canborn

Fyra av fem tror på börsnedgång inför rapportsäsongen

Publicerat den 30 januari 2013 kl. 09:27

De europeiska och amerikanska börserna har på senare tid visat en imponerande styrka och på bara en månad har Stockholmsbörsens OMXS30-index stigit omkring 6 procent samtidigt som motsvarande siffra för det breda amerikanska S&P 500-index är cirka 7 procent.

Med anledning av den senaste tidens ökade riskaptit har förväntningarna på den stundande rapportsäsongen, som för svenska bolag drar igång på allvar denna vecka, ökat. Detta är någonting som många aktörer i marknaden verkar utnyttja. Enligt IGs sentimentindikator har fyra av fem aktörer positionerat sig för börsnedgång inför rapportsäsongen: av samtliga kunder hos IG som har position i Sverige30 (OMXS30) har 79 procent blankade innehav medan resterande 21 procent har köpta positioner.

En förklaring till ovanstående kundpositionering är troligtvis att många placerare har tagit det säkra före det osäkra och sålt sina köpta innehav för att ta hem vinster med tanke på den starka kursutveckling vi haft sedan årsskiftet och att vi kan stå inför en volatil period på börsen med kraftiga svängningar. En annan bakomliggande anledning kan vara att många tycker att börsuppgången inte är motiverad givet den pågående skuldkrisen i Europa som fortfarande är långt ifrån löst. Och även om makrosiffror för både Europa och USA visar tecken på att det värsta kan vara över är dessa siffror långt ifrån starka utan kommer från låga nivåer.

Denna vecka blir det upp till bevis för många bolag. I dag onsdag kommer H&M, NCC, Nordea, Scania, SKF och Swedbank med rapport. På torsdag är det dags för Astrazeneca, Atlas Copco, Autoliv, Ericsson, SEB och Teliasonera att bekänna färg. På fredag avslutar Electrolux veckans rapportskörd.
/ Michael Canborn

En ny bubbla på börsen?

Publicerat den 19 november 2012 kl. 09:50

Företagsobligationer har haft en häpnadsväckande stark utveckling de senaste åren. Pensionsfonder, hedgefonder och småsparare har successivt allokerat sitt kapital mot dessa för möjligheten att få godkänd avkastning i ett annars lågavkastande börsklimat. Men vad händer den dagen när centralbankerna börjar höja räntan och många aktörer vill sälja sina obligationsinnehav?

Enligt den brittiska tidningen The Independent uppgår numera marknaden för företagsobligationer till 250 miljarder pund och enligt branschsiffror ägs omkring 40 procent av tillgångarna på marknaden av enbart fem stora fonder och 30 procent av de tre största. Farhågor har blossat upp att investerare i dessa företagsobligationer kan få problem att sälja dessa i förtid på grund av bristande likviditet på marknaden.

Trots farhågorna fortsätter pensionsfonder, hedgefonder och småsparare att öka sina exponeringar i företagsobligationer. Enligt statistik från The Pension Protection Fund och The Pensions Regulator har brittiska pensionsfonder för första gången sedan 1950-talet större exponering mot obligationer än aktier. Pensionsfonderna har allokerat 43,2 procent av sitt kapital i obligationsmarknaden varav hälften av innehaven är företagsobligationer. Detta kan jämföras med år 2006 när exponeringen mot obligationsmarknaden för pensionsfonder var 28,3 procent.

Faktum är att emitteringarna av High Yield-obligationer (även kallat för ’skräpobligationer’) i oktober nådde ett nytt All Time High med hela 306 miljarder dollar i värde av nya ’skräpobligationer’. Detta bekräftar alltså bilden att investeringar i företagsobligationer är det ’nya normala’ och ett sätt för marknadsaktörer att få godkänd avkastning i ett annars lågavkastande börsklimat.

Vi befinner oss i ett ekonomiskt läge som passar företagsobligationer optimalt: låga räntor tillsammans med låg inflation har de senaste åren pressat upp obligationspriserna och många High Yield-obligationsfonder har haft en imponerande utveckling. Nordea European High Yield Bond Fund steg exempelvis 80 procent år 2009, 11 procent år 2010, -6 procent år 2011 och i år har fonden avancerat hela 22 procent.

Men vad händer när centralbankerna slutar att sänka räntorna och så småningom även börjar höja räntorna? Detta kommer allt annat lika att tynga obligationspriset. En annan riskfaktor är ökad inflation alternativt en kraftigt ökad riskaversion på de finansiella marknaderna där många företag riskerar att gå omkull. Vid ett sådant scenario kommer det sannolikt bli trångt i dörren när många aktörer vill sälja sina riskabla företagsobligationer, framför allt om köparna av dessa företagsobligationer försvinner och likviditeten blir dålig.

Mvh
Michael Canborn

Riksbanken kommer att sänka räntan

Publicerat den 13 november 2012 kl. 14:22

Den senaste tiden har sannolikheten ökat för att Riksbanken kommer sänka räntan vid räntemötet som äger rum måndag-tisdag den 17-18 december. Dåliga makrosiffror över Sveriges ekonomi tyder på att Eurokrisen har börjat spilla över på Sverige.

Enligt många analytiker betraktas Sverige och den svenska kronan numera som en ”safe haven”. Detta påstående har jag varit väldigt skeptisk till och anledningen är egentligen rätt enkelt varför den svenska kronan inte kommer vara en tillflyktsvaluta om krisen eskalerar; likviditeten är för dålig i SEK i förhållande till valutor som USD, CHF och JPY. Det historiska sambandet visar också relativt tydligt att kronan brukar ha väldigt stora problem att stärka sig under perioder med kraftigt ökad riskaversion på de finansiella marknaderna och denna gång är inte annorlunda.

Hur som helst, siffror över den svenska industriproduktionen som kom förra veckan var sämre än analytikerkårens förväntningar och nu i förmiddags (13 november) kom siffror över den svenska inflationen som uppgick till 0,4% i årstakt och detta är ganska mycket lägre än Riksbankens mål på 2%. Dåliga makrosiffror ackompanjerat med låg inflation ger Stefan Ingves öppet mål när det kommer till att sänka räntan framöver.

Värt att uppmärksamma är även den svenska kronan som trots den senaste tidens försvagning handlas på historiskt höga nivåer, detta sett till TCW-index som visar kronvärdet i förhållande till en korg av andra valutor (se grafen nedan). En för hög kronkurs är dåligt för svenska exportörer och eftersom Sverige är ett exporttungt land ger detta Riksbanken ytterligare en anledning att sänka räntan.
Riksbanken kommer med stor sannolikhet att sänka räntan med 25 punkter till 1 procent vid räntemötet och beskedet den 18 december. Detta borde (om allt annat är lika) ge en svagare krona. Av IGs kunder som positionerar sig i EUR/SEK tror dock 62% på en stigande krona mot euron medan 40% tror på en stigande krona mot den amerikanska dollarn.

/ Michael Canborn

Spara till nyfödda sonen

Publicerat den 5 november 2012 kl. 10:07

För exakt två veckor sedan, måndagen den 22 oktober, blev jag pappa för första gången. En 3,6 kilos grabb föddes som har fått namnet Gustav. Jag har fram till i dag varit pappaledig och mina tankar har mestadels kretsat kring blöjbyten och hans välmående snarare än jobbet och börsen.

Däremot har jag, finansnörd som jag är, börjat fundera på hur vi ska lägga upp vårt sparande till honom. Det finns ju fler än ett sätt att gå tillväga. Vår ursprungliga tanke är att bygga upp ett sparande till Gustav som han kan få användning av när det är dags för att ta körkort och kanske rusta upp hemmet med möbler/redskap när dagen kommer att flytta hemifrån. Resterande pengar ska han kunna röra när han exempelvis har fyllt 25 år.

Att i nuläget månadsspara på ett sparkonto tycker jag med dagens låga räntor inte är ett alltför spännande alternativ även om det så småningom kan bli intressant att allokera en del av sparandet till sparkonton när räntorna är högre. Och eftersom det är ett månadssparande blir det onödigt höga avgifter att spara i aktier med tanke på courtageavgifterna vid varje transaktion. Spontant känns det som att det klassiska ”fondsparandet” är det mest intressanta alternativet.

Och då kommer nästa fråga: Vilka fonder platsar bäst i en fondportfölj som har en tidshorisont på över 18 år? Om vi ska tro på det gamla talesättet ”börsen går alltid upp på lång sikt” kan det vara klokt att ha en viss andel i indexfonder med låga avgifter. Dock är jag skeptisk till detta talesätt och tycker mig se en del tendenser att detta beteendemönster har förändrats de senaste tolv åren.

Fonder i tillväxtmarknader kan annars vara ett alternativ. En viss exponering mot Asien kanske inte är så dumt heller? En indexfond som följer utvecklingen på flera olika asiatiska börser, exempelvis Kina, Sydkorea, Taiwan, Hongkong och Indien? Borde kunna ge en bra riskspridning med möjlighet till hög avkastning inom ett perspektiv på minst 18 år.

Hedgefonder då? Tja, enligt de flesta undersökningar underpresterar hedgefonder mot sitt jämförelseindex efter avgifter. Däremot kan jag tycka att Brummer & Partners har en del spännande hedgefonder att erbjuda, exempelvis deras Multi-Strategy-fond som är en fondandelsfond som placerar i bolagets andra hedgefonder. Fonden har haft en låg korrelation till övriga risktillgångar och kan därför vara bra för diversifiering.

Ja, trots att man jobbar i branschen är det lite av en djungel. Vad tror ni om ovanstående tankar?

/ Michael Canborn

Allt är inte guld som glimmar

Publicerat den 17 oktober 2012 kl. 13:29

Det är ofta jag får höra hur tryggt och säkert det är att äga guld, gärna fysiska guldtackor men även genom att komma åt prisutvecklingen via CFD-kontrakt och råvarucertifikat. Att många tyr sig till guld beror gissningsvis på den historiskt sett höga avkastning som metallen har genererat samt faktumet att det i dessa dagar är väldigt enkelt att handla/placera i denna råvara.

Enligt Commodity Futures Trading Comission, CFTC, är antalet nettolånga kontrakt i guld uppe på den högsta nivån på 7½ månad. Och det är inte bara småsparare, hedgefonder och institutionella placerare som köper, även många centralbanker har ökat sina guldreserver. På bara ett år har världens centralbanker mer än fördubblat sina guldköp.

Hur som helst, om vi bortser från att det har blivit enklare att placera i guld och att metallen har givit en bra avkastning genom åren, är troligtvis en förklaring bakom det stora intresset kring guld i dessa dagar att det är en s.k. ”inflationshedge”. Med FEDs och ECBs aggressiva QEs och interveneringar kommer inflationen sannolikt att pressas upp vilket i sin tur gynnar guldpriset. Därför ser många aktörer guldet som den perfekta tillgången att äga vid ett börsklimat där inflationen skjuter i höjden.

I min värld är det däremot ett varningstecken att en bred majoritet redan har köpt guld. Flocken brukar ju sällan få rätt när det kommer till börsens värld som älskar att slå så många som möjligt på fingrarna. Och vad händer om guldpriset börjar falla snabbt och abrupt – blir det inte trångt i dörren när många storspelare kanske vill ut samtidigt?  IGs kundsentimentindikator pekar i samma riktning; 80% av de som positionerar sig i guld har köpt metallen medan enbart 20% har blankat.

/ Michael Canborn

Rädsle-index på skrämmande nivåer

Publicerat den 9 oktober 2012 kl. 08:33

Volatilitetsindexet VIX (mäter den förväntade volatiliteten 30 dagar framåt på S&P 500-optioner) har rasat nästan 50% sedan juni månad medan USA- och Stockholmsbörsen under samma period har stigit cirka 15%.

Riskhumöret bland aktörerna i marknaden har med andra ord varit på topp, trots den pågående europeiska skuldkrisen där länder som Grekland och Spanien har varit i blåsväder. Förklaringen till den ökade riskaptiten kan vi till mångt och mycket tacka centralbankerna för. Federal Reserve och den Europeiska centralbankens kvantitativa lättnader och interveneringar har utan tvekan givit stöd åt riskklimatet.

Att använda sig av VIX-index som en kontra-indikator kan vara en god idé. Indexet som också brukar kallas för ”rädsle-indexet” brukar öka i värde vid osäkra perioder på börsen där volatiliteten är hög medan indexet faller under lugna perioder där volatiliteten är låg (detta sker ofta när trenden är uppåtgående).

VIX-index noterades i fredagskväll på 14,33 och handlas kring de lägsta nivåerna sedan 2007. Enligt VIX:en är det alltså frid och fröjd på marknaden just nu. Blickar vi däremot bakåt i tiden (från 2007) brukar börsen få en skakig framtid till mötes när VIX handlas på dessa låga nivåer (exempelvis april 2010 och under första halvan av 2011).

VIX kan alltså användas för att mäta rådande börspsykologi på ett väldigt spännande sätt. Att indexet befinner sig på låga nivåer, räknat från 2007, ger mig indikationer om att marknadsaktörerna är lite för ”trygga” och ”säkra”och att risken därför är stor för ökad riskaversion inom kort.

Frågan är bara om samma beteendemönster skall upprepas även denna gång? Tiden får utvisa…

/ Michael Canborn

Svenska kronan = Safe Haven…?

Publicerat den 2 oktober 2012 kl. 12:59

Diskussionen huruvida den svenska kronan ska betraktas som en tillflyktsvaluta eller inte har återigen blossat upp. Bloomberg hade igår en artikel som jämförde kronan med den trygga schweizerfrancen.

Förklaringen bakom detta var Sveriges höga ränta i förhållande till euroområdet tillsammans med det faktum att Sverige som land har en god ekonomisk tillväxt med handelsöverskott och låga statsskulder.

Jag sällar mig dock inte till skaran som tror att den svenska kronan är den nya tillflyktsvalutan. Min stora skepticism bygger till stor del på att likviditeten i kronan är för dålig och risken att marknadsaktörer inte är säkra på att kunna sälja tillgångar vid alla lägen är just vad som inte definierar en tillgång som ”safe haven”.

Även om den svenska kronan är bland de tio mest handlade valutorna är den en liten valuta i sammanhanget. Detta beror på att det i valutamarknaden finns ett fåtal tungviktare, där exempelvis den amerikanska dollarn är mer än 30 gånger större än kronan.

Om finanskrisen eskalerar och blir lika allvarlig som den var under oktober 2008 har i alla fall jag svårt att se Sveriges valuta som en säker hamn. I stället kommer flödena riktas mot tungviktarna, d v s den amerikanska dollarn, japanska yen och schweizerfrancen.

Vad tror ni?

/ Michael Canborn

Det mentala spelet

Publicerat den 26 september 2012 kl. 13:11

I helgen ägde Sveriges första Trading Expo rum i Stockholm och eftersom IG sponsrade detta evenemang var jag på plats. Dagen bestod av flertalet presentationer från privata och professionella traders och pågick från kl. 08:30 och nästan tolv timmar framåt.

En föreläsning/presentation handlade om mental träning och hur viktigt detta är för välbefinnandet. Genom att använda sig av meditation eller andra hjälpmedel försöker man att komma in i sitt ”egna rum” där inga negativa tankar eller grubblerier finns utan är istället fyllt av lugn och ro med ett allmänt välbefinnande.

Håller ni inte med om att det är lätt att flera gånger om dagen irritera sig på saker och ting som man faktiskt inte kan påverka utan som istället förvandlar positiv energi till negativ energi? För den som lyckas att ”bemästra” det mentala spelet och inte lägga energi på fel saker har gissningsvis väldigt mycket vunnet.

Detta gäller givetvis livet i stort, men även om vi ska relatera detta till hur vi och andra agerar på börsen. Känner ni igen känslan att vi har köpt en aktie som bara går åt fel håll och istället för att stänga positionen med en mindre förlust blir vi irriterade och kanske även snittar ned köpkursen genom att köpa fler aktier? Eller irriationen som infinner sig när vi har tänkt att köpa en aktie men tvekat och inte tryckt på köpknappen för att ett par dagar senare se aktien rusa uppåt.

Trots att de flesta vet att situationen inte blir bättre av att bli irriterad och lägga negativ energi på detta, eftersom situationen inte blir bättre av detta, så tar de psykologiska känslorna överhand och påverkar oss att 1) lägga fokus på fel saker och 2) ta irrationella beslut.

Det mentala spelet är förmodligen viktigare än vad många tror och kan vi försöka uppfatta när vi börjar irritera oss på ”fel” saker och försöka mota bort dessa tankar (och t.o.m. kanske även se något positivt med det) så har vi sannolikt en fördel gentemot många andra – både på börsarenan men även i livet i stort.

Avslutar med ett tänkvärt citat från den f.d. höjdhoppsstjärnan Kajsa Bergqvist: ”Fokusera på det som är positivt om du har en dålig dag. Gör ditt allra bästa utifrån varje dags förutsättningar och lås inte in dig i problemet”.

/ Michael Canborn

Vart tog finanskrisen vägen?

Publicerat den 17 september 2012 kl. 11:00

Det är intressant att följa rådande börsglädje med Stockholmsbörsens OMXS30-index som har stigit omkring sju procent på sju handelsdagar, Nasdaq handlas på den högsta nivån sedan år 2000 (mycket tack vare Apple-aktien), S&P 500 befinner sig på den högsta nivån sedan 2007/2008 och Dow Jones som inte är långt ifrån att notera ett nytt All Time High.

Glädjeyran kommer som bekant från Ben Bernankes besked att sjösätta den tredje rundan av kvantitativa lättnader ackompanjerat med ECB-chefen Mario Draghis beslut att införa nya åtgärder mot krisen i euroområdet (detta genom programmet OMT – Outright Monetary Transactions).

Blickar vi enbart mot den finansiella marknaden är det minst sagt svårt att skönja någon finanskris med tanke på den senaste tidens optimism. Men det är just denna optimism som är det farliga i detta läge. Är allt verkligen frid och fröjd? Skuldproblemen i Europa är ju långt ifrån lösta och likaså arbetslösheten och den ekonomiska utvecklingen i länder som Spanien och Grekland. Är Portugal eller Italien näste man till rakning?

Carnegies analytiker Johnny Torssell skrev följande i ett marknadsbrev förra veckan: ”…som vanligt är ’flocken’ som mest optimistiska när man borde vara som mest försiktiga och som mest försiktiga när man borde vara som mest optimistiska. Alla vet, rent logiskt, att om vi köper lågt och säljer högt kommer vi att bli rika(re). Men flockbeteendet är en nästan oemotståndlig känsla och när marknaden noteras på höga nivåer kommer vi nästan alltid att (upp)finna argument för att rättfärdiga eller förklara den känslan”.

Just så är det i dagsläget – marknadsaktörerna är lyriska över FED:s och ECB:s slagkraftiga ageranden, men den stora frågan är: Vad händer när detta initiala momentum ebbar ut? Med rekordlåga räntor blir det en svår och tuff uppgift för centralbankerna att fortsätta ”boosta” marknaden.

Vi är kanske i ett sådant läge i dag, där ”alla” är optimistiska och att det just därför kanske är bäst att vara försiktig?

Vad tror ni?

Mvh
Michael Canborn

Fokus på strategin eller riskhanteringen?

Publicerat den 10 september 2012 kl. 09:28

I lördags besökte jag och min kollega Arboga för att hålla en presentation om bland annat riskhantering för ett 60-tal Unga Aktiesparare. Vi avslutade med en workshop där lyssnarna fick tre case-frågor att diskutera med sina stolsgrannar.

En av dessa frågor löd: ”Vad tycker ni är viktigast att bemästra för att bli lönsam i marknaden i det långa loppet?” med följande fem svarsalternativ:
1) Riskhanteringen
2) Sina känslor (psykologin)
3) Strategierna
4) Känsla för marknaden
5) Annat alternativ, nämligen…

När vi lyssnade vad publiken ansåg vara det mest väsentliga att bemästra var det en blandad kompott av svar. En del tyckte riskhanteringen stod högst upp på listan medan andra menade att om vi kan hantera våra strategier på rätt sätt har vi mycket vunnet.

Personligen skulle jag välja alternativ fem, d v s ”Annat alternativ”. Jag är av den åsikten att för att lyckas i dagens marknad är vi tvungna att bemästra samtliga områden. Se det som en stol med fyra stolsben och tar du bort ett stolsben blir det direkt svårare att sitta på stolen, tar du bort två stolsben blir det ännu svårare, o.s.v…

Många som inleder sin karriär på börsen väljer att fokusera på sina strategier, d v s vilka strategier ska jag använda för att tajma mina köp och försäljningar på bästa sätt. Det är dock viktigt att komma ihåg att hantera sin risk, kunna hantera sina känslor och bygga upp en erfarenhet för marknadens rörelser är minst lika viktiga.

Detta kan låta uppenbart för många men min erfarenhet säger mig att det faktiskt är få som verkligen fördelar sitt fokus kring samtliga av dessa områden, vilket kan vara värt att komma ihåg.

/Michael Canborn