Gå direkt till textinnehållet

4 av 10 bolag utan kvinnliga ledare

Bankbranschen är på fjärde plats när det gäller kvinnliga ledare. Det visar Allbrightrapporten 2012. Men hela 4 av 10 bolag saknar helt kvinnliga ledare. Aj, där vill åtminstone inte jag jobba.

Hälsovård tillhör inte oväntat de börsnoterade bolag som är bäst på kvinnliga ledaren är stiftelsen AllBright väljer att studera alla börsnoterade bolag. De sätter in analysen mot företagens ledningsgrupper. Då är det hela 4 av 10 börsnoterade bolag som helst saknar kvinnliga ledare.

Allbright menar att det är i ledninsgrupperna ledarskapet i näringslivet avgörs. Talet om styrelserna och även i vd-rollen påverkar i praktiken inte bolagens karriärvägar alls lika mycket. Ska kompetens gå före kön, så måste fokus ligga på ledningsgrupperna, säger Vd Rebecca Lucander.

Vad som förvånar mig är branschlistan. Dagligvaror hamnar långt ned. Jag trodde också att it-bolagen var en ny framsynt sektor. Men de tillhör bottenträsket, tillsammans med tunga industrin.

Vart jobbar du helst?/claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord