Alla affärer syns inte

En växande del av börshandeln syns inte i rapporteringen. Såväl stora som småbolag är drabbade. Upp till 50 % av handeln syns inte i rapporteringen. Orsaken är att branschen inte samkör statistiken. De mest drabbade är privatpersoner.

Allt större del av börshandeln sker utanför gamla Stockholmsbörsen på elektroniska handelsplatser som Chai-X och Burgundy. Men mycket få aktörer samkör siffrorna. Såväl stora banker, som börser och även media har ofta endast huvudbörsens handelsstatistik. Det gör att många professionella och privatsparare handlar på bristfällig och ofta helt felaktiga data.

Bristen på data från handelsplatserna i utomlandet minskar framför allt sanningshalten i storbolagens handelsstatistik. Här kan 10-20 % av statistiken saknas. Bristen på data från handelsplatser i Sverige, som Burgundy, falisfierar ibild av handeln i små och mellanstora bolag. Här kan ofta över 50% av statistiken saknas.

De professionella investerarna känner till att prissättningen och volymerna på Stockholmbörsen bara är en del av bilden. Och tar ofta hänsyn till detta. Men privatpersoner som handlar små- och mellanstora bolag, kan mer allvarligt drabbas av enögd handel, ofta utan att känna till det.

Imorgon träffas branschen för att diskutera en enhetlig statistikdatabas. Bankerna klagar gärna på börserna och media för att ge vilseledande fakta. Men det tillhör undantaget att bankerna själva redovisar hela statistiken. /claes hemberg

publicerad
29 mars 2011
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram