Gå direkt till textinnehållet

Alla affärer syns inte

En växande del av börshandeln syns inte i rapporteringen. Såväl stora som småbolag är drabbade. Upp till 50 % av handeln syns inte i rapporteringen. Orsaken är att branschen inte samkör statistiken. De mest drabbade är privatpersoner.

Allt större del av börshandeln sker utanför gamla Stockholmsbörsen på elektroniska handelsplatser som Chai-X och Burgundy. Men mycket få aktörer samkör siffrorna. Såväl stora banker, som börser och även media har ofta endast huvudbörsens handelsstatistik. Det gör att många professionella och privatsparare handlar på bristfällig och ofta helt felaktiga data.

Bristen på data från handelsplatserna i utomlandet minskar framför allt sanningshalten i storbolagens handelsstatistik. Här kan 10-20 % av statistiken saknas. Bristen på data från handelsplatser i Sverige, som Burgundy, falisfierar ibild av handeln i små och mellanstora bolag. Här kan ofta över 50% av statistiken saknas.

De professionella investerarna känner till att prissättningen och volymerna på Stockholmbörsen bara är en del av bilden. Och tar ofta hänsyn till detta. Men privatpersoner som handlar små- och mellanstora bolag, kan mer allvarligt drabbas av enögd handel, ofta utan att känna till det.

I morgon träffas branschen för att diskutera en enhetlig statistikdatabas. Bankerna klagar gärna på börserna och media för att ge vilseledande fakta. Men det tillhör undantaget att bankerna själva redovisar hela statistiken. /claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord