Gå direkt till textinnehållet

Bric II: Växer vidare

(Bric II del 7) Efter de fyra jättarna i Bric så finns många länder som står på kö för att göra samma ekonomiska resa. Jim O’Neill kallar dem Nästa 11, eller Next 11. De är mindre och har en längre resa framför sig.

Länderna som O’Neill granskar i sin nya bok The Growth Map handlar om de länder som kommer ha störst ekonomisk betydelse i världen  närmaste årtiondena. Dagens 1a USA kommer få konkurrens av framför allt Kina. Men även Indien har stor potential att kunna växa förbi. Dessa två länder har stora befolkningar som superväxlar i ekonomin. Brasilien och Ryssland är mindre i dag, men tillräckligt stora för att bli topp 10.

När O’Neill sedan tittar efter fler länder är storlek på befolkning en viktig faktor men också förmånga att förbättra ekonomin. Ett land hittar han som utan jättebefolkning kommer ändå nå världstoppen tack vare förmågan att förbättra sin ekonomi. O’Neill talar om Syd Korea. De är inte stora, men kommer närmaste årtionden växa förbi såväl Italien och många länder Europa. De ingår i Nästa 11, när många nuvarnade topp 10 steg för steg skjuts undan.

Ett annat välkänt land i Nästa 11 är Mexico. I den nära relationen till USA är de trampolin landet och hela Sydamerika. Stor befolkning kommer lyfta landet till världens tio stora ekonomier siar O’Neill. En liknande nyckelroll i vår närhet har Turkiet. Men nu som en brygga mellan Europa och Mellanöstern. Därmed är Turkiet vårt närmaste tillväxtland. Något vi lätt glömmer bort.

I nästa steg inom Nästa 11 hittar vi länder med stora befolkningar och en tillväxt som är långsammare, men på gång. De är: Indonesien http://shorturl.se/?M7vkl och Filippinerna http://shorturl.se/?tUWpU. De har tillsammans 350 miljoner människor på var sin sida, nära ekvatorn. Tänk när desa två tar fart… Och redan inom 10 år kan de ta plats i världsekonomins finrum. Redan i dag är Indonesien hälften så stort som Ryssland. Gissa vilken av dem som växer fortast.

Tredje steget i Nästa 11 är stora befolkningar med svagare strukturer för att få igång ekonomin. O’Neill pekar ut Bangladesh, Pakistan, Iran,  Egypten, Nigeria och Vietnam. Var och en av dessa har sina allvarliga låsningar. Men i takt med att grannländer lyckas, kommer såväl produktion och modernare värderingar nå även dessa länder. Om det tar 20 eller 30 år vet ingen.

Sparvalet kan se knepigt ut, tycke vi först. Men det är enkelt. Visst finns Turkiet och Indonesien på fondkartan redan. Men de är små ekonomier. Och här prövar jag bara med små pengar. Större sparpengar kräver större och mer tåliga ekonomier.

/claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord