Gå direkt till textinnehållet

”Bromsen” borde heta ”Garantin”

Debattens kring våra pensioner fastnar lätt vid ordet ”bromsen”. Men bromsen är fel ord. Det borde heta ”Garantin”. Då hade inte debatten handlat om pensionärernas rätt till pengar, utan om samhällets ansvar och löften för nästkommande generationer.

Dagens unga sparar inte främst till sin egen pension. Utan varje krona vi betalar in till den statliga pensionspotten går samma månad ut till dagens pensionärer. Det finns ingen jättekassa, utan varje pensionspeng måste vägas upp av en jobbpeng. Därför hinner inte pengarna växa där och därför sparar vi allt mer på egna konton.

Men talet om broms blir då väldigt märkligt. Att dagens utbetalningar bromsas är bara ett synsätt, som någon valt. Ett synsätt som passar dagens pensionärer. Men vi ska förstås välja att se pensionerna utifrån hela kollektivet – alla svenskar. Och då blir ordvalet ett annat.

Bilden broms passar dagens pensionärsorganisationer. ”Ta bort bromsen och ge oss pengar, vi som byggt detta land”, är en slagkraftig slogan. ”Pensionärerna förlorar 75 mdr” sa de igår. Men pensionärerna är ingen samhällsinstitution utan en intresseorganisation. Därför är ordvalet fel, för 3 av 4 svenskar.

Vänd på tankesättet. Talar vi istället om att samhället ger en garanti, så blir bilden en annan. Samhället lovar varje generation en vettig pension. Och: att garantin till nästkommande gör att vi just nu inte kan dela ut mer. Då blir resonemanget mer begripligt och hållbart.

Ingen vill rucka på samhällets garanti till nästkommande generationer. Men att rucka en broms på dagens pensionärer vill väl alla. Bara ordvalet broms är som gjort för att bryta upp. Men också ett ord som sätter ett felaktigt och kortsiktigt fokus.

Nej, pensionssystemet är ingen dagslända. Vi kan inte låta dagens pensionärer plocka ut och tömma vår gemensamma pensionsautomat. Vår gemensamma pensionsautomat måste vara en evig maskin, en evig investering och en evig garanti.

Vill du ha garanti eller broms?/claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord