Gå direkt till textinnehållet

Ekonomin mer nyanserad

Ekonomiska data och börsen gasbromsar mer än tidigare. Siffror och kurser ser ut att hoppa och värdet på våra fonder och aktier kan åka jojo. ”Det känns inte seriöst att spara på jojo-börs”, säger allt fler människor på gatan. Men de behöver byta glasögon. Att gasbromsa, är en allt vanligare ledarstil bland bolags-vd:ar. Läs på om hoppen eller blunda för dem. Sluta bara inte spara. De rädda och strutsande spararna är de stora förlorarna i den moderna ekonomiska världen.

 

Svängningarna i börs- och fondkurserna kan vi uppleva varierar allt mer senaste åren. Men det beror inte på vad tidningarna och tv berättar. Utan fakta är tydliga. Tio gånger mer svänger börsen i dag än på sena 1900-talet. (Mellan 1950 och 2000 inträffade 75 börsdagar då det mest kända världsindext (S&P) stängde med ett plus eller minus på mer än 3 procent. De senaste 12 åren har vi redan sett 126 sådana börsdagar.) Det är fakta, men är inget att bli orolig för, utan det kräver bara en tolkning.

 

Att aktiernas kurser varierar mer är otvetydigt. Men det visar inte som många tror på en mer osäker ekonomi eller osäker framtid, utan det är bara fler röster inblandade, fler analytiker och fler pengar som agerar mer snabbfotat. Ekonomin däremot växer sina 3-5% i världen och aldrig har så många fått det bättre år för år.

 

Att ekonomin och analytiker ter sig mer ojämn beror på glasögonen. De som står för skärpan, både analytiker, ekonomer och bolag börjar nu analysera och rapportera allt snabbare. För 30-40 år sedan bedömde analytikerna bolagens värde mest på gamla siffror. Resultat lönade sig. Men i takt med att allt fler började analysera aktier på 80-talet så flyttades också fokus fram. Istället för att analysera gamla resultat anlyseras allt mer framtida prognoser. Den som var bäst på att spå i framtiden blev den som tjänade bäst. Men framtiden har en svaghet. Den är mer otydlig. Det gör att kurserna varierar mer, ju längre in i framtiden vi blickar.

 

Nu har även bolagen skaffat sig allt mer av dessa framtidsinriktade glasögon. De tittar mer framåt för att bättre kunna producera exakt mängd av varor och tjänster. Lagerhållning har blivit en het term, men framför allt så har bolagen som blivit bäst på att gasa och bromsa, blivit mer ansedda och premieras av aktieköparna. Snabba bolag får högre värde på börsen.

SKF:s vd Tom Johnstone tycker jag är den som beskriver det här tydligast. Han talar om det öppet och får så hela ”sitt” företag med sig. Han låter närmast som en Fomrel-1-chaufför när han beskriver hur deras motorväg och dess kurvor ska tas. Det är bra för aktieägarna, men analytiker och aktiemarknad får mer att göra. De måste räkna om, omvärdera och sätta nya riktkurser allt oftare.

 

Glöm inte att analytikerna lever på att sälja analysera. Att de får mer att dividera om ger dem bara mer att sälja.

Så snabba kursrörelser behöver inte alls betyda en mer ojämn verksamhet. Utan vi ser i dag bara allt mer nyanser. Tvärt om så var kurserna för några årsedan mer överdrivet dämpade av stötfångare och bålster i redovisningen. Nu är siffrorna mer krassa, mer exkta och nakna. Det gör att varje bedömning mer exakt och varje kursrörelse närmast lik andetag i bolagets verksamhet. Med andra ord är dagens kurser mindre osäkra, än tidigare.

Jämför med när börsen öppnade för 150 år sedan. Då var den öppen en förmiddag i veckan. Då var kurserna stabilare än någonsin. Men då var det också mer gissningar. I dag vet vi mer än någonsin, vilket inte ska stressa dig, utan får dig att känna större ro.

 

Mitt råd: Du behöver inte läsa alla siffror. Men ta inte kursrörelserna som ett hot, utan som ett bevis för att nyanserna syns bättre än tidigare.

Och köp och sälj inte på dagsaktuell rapportering. Utan köp under några veckor och månader, för att sedan sälja på samma lite avvaktande sätt. Lite däst sommarlugn är en bra sinnebild för den som tänker aktier och aktiefonder.

Hur tänker du?/claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord