Svenska fondbolag är inte särskilt duktiga i frågan om hållbarhet. Det har varit en uppblåst självbild. De flesta får betyget; ljummet. Det visar första oberoende betyget i hållbarhet. Men stirra inte för mycket på bolagets betyg. Det är ju i enskilda fonder du sparar. Även de bästa i fondklassen, AMF, har inte mer än 3:a i betyg på sin Sverigefond. Du som är aktieägare i bolagen borde vara extra kritisk. Har bolagen missat frågan om hållbarhet?

Ofta har svenska helylle fondbolag skrutit över sin höga svansföring i frågor om ”etiska”, ”miljömärkta”, ”hållbara” mm. Men när vi nu får oberoende betyg på fondbolag ser vi att utfallet är mycket svagt och ojämnt.

De må ha snygga regler och planer, men när en oberoende granskare – Sustainanalytics – tittar närmare på fondernas innehåll så landar de flesta kring snittet. De är inte märkbart bättre än snittbolaget i världen. Vilket är rent ut sagt konstigt, eftersom fondernas domineras av svenska bolag, och svenska bolag ligger bättre till än snittet.

De 10% bästa fondbolagen i världen får 5:a i betyg. Det har inget svenskt bolag lyckats med. De 20% bästa i världen får betygen 4. Detta lyckas nästan tre bolag med; AMF, Danske och Lannebo. Bra, men inte imponerande. Jag hade väntat mig att merparten låg i den här häraden.

Resten av fondbolagen får ett ljummet betyg 3. Och den största banken i Sverige Nordea, får sämst betyg av alla. Nära 2. Klart sämst i fråga om hållbarhet. Trist kan vi tycka när det gäller den gamla statliga banken… Men återigen är det fonderna som är viktigast.

Däremot borde visst svenska fondbolag gå hem och kamma sig. Att svenska fondbolag är särskilt duktiga på hållbarhet är inte sant. Nu får de äntligen oberoende betyg att leva upp till. Kanske får det flera att sälja av, byta fot och tänka annorlunda. Det ser jag fram mot.

Är hållbart viktigt för dig?/claes hemberg