”Garanti=pengarna tillbaka”

Synen på ordet garanti kan vara mycket olika. Det visar sig efter ett samtal med Skandias marknadschef Torbjörn Callvik, som både kan bekräfta och dementera mina farhågor. Mina hårda ord i dagens di, var däremot fel!

.                                                                                                                                    

Min blogg häromdagen om Skandias annonsering väckte di att skriva i dagens tidning. Nu blev mina ord i papperstidningen alltför fyrkantiga. Utanför sammanhanget. Därför talade jag med Skandias marknadschef nu på morgonen, och förklarade min egentliga tankar. Dessutom fick jag en ny bild av annonseringen, som är värda att ha med sig när vi läser ordet ”garanti” framöver.

Bakgrunden är att Skandia i sin annonsering använde orden ”garanti”, ”7,7% senaste 15 åren” och ”med goda möjligheter till mer”. Kombinationen kan leda sparare vilse, befarade jag.

Torbjörn Callvik kan både bekräfta och dementera min oro. Livbolagen situation är pressad. Och alla bolagen kommer inte klara den garanterade räntan som är 2, 3 och ibland 5%. Men även detta lär inte göra spararna besvikna, menar Callvik. Eftersom ordet ”garanti” så som sparare upplever den är något annat. Enligt intervjuer som Skandia gjort på svenska sparare uppfattar vi ordet garanti som ”pengarna tillbaka”. Någon tillväxt finns inte med i spararnas garanti-begrepp, menar Callvik. I det perspektivet lär Skandias garanti hålla mycket väl.

Men de tre olika begreppen  ”garanti”, ”7,7%” och ”med goda möjligheter till mer” ska inte kopplas samman, uppmanar Callvik. I år har Skandia liv presterat 1%. Det är långt ifrån senaste årens snitt. Men bryter inte mot annonseringens löfte, säger Callvik. Eftersom sparare uppfattar garanti som ”pengarna tillbaka”. Och de bolag som garanterar räntan 3% varje år lär de fakto få stora problem i år. Risken för återtag eller sänkt garanterad ränta har ökat kraftigt på sistone. Men även de lär inte bryta mot spararnas förväntan, säger Callvik, eftersom spararna får pengarna tillbaka.

Hur ser du på ordet garanti? /claes hemberg

publicerad
21 september 2011
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram