Gå direkt till textinnehållet

Lågprisfonder lockar

Lågpristrenden bland fondsparare är tydlig. Nu har vi 9 % av våra sparpengar där. Men i år har intresset backat, från fjolåret som var ett rekordår då 60% av nysparandet gick till lågprisfonder. Nu är nivån bara 30%.

Nysparandet lågprisfonder

När börsen går bättre blir vi mindre prismedvetna och tappar vi intresse för lågprisfonder. Under återhämtningen 2012 var skepsisen till börsen fortfarande stor. Då var det ovanligt många som valde lågprisfonder. Första tio månaderna nådde de rekordnivån 14 mdr. Men i år när börsen fortsatt upp faller intresset. Årets nysparande i lågprisfonder bara 9 mdr.

Trots att nysparandet i lågprisfonder faller så tar lågprisfonderna en större andel av svenskarnas sparande. Anledningen är att svenskarna lågprissparar mest i Sverigefonder, vilka också givit mycket bra utfall senaste åren. Dessutom är har svenskarnas andel av nysparandet hela tiden varit större än det historiska andelen i lågprisfonder.

Andelen sparande i lågprisfonder har därför trots allt ökat genom åren. Nivån är i dag dubbelt så hög som för tre år sedan. Under 2009 var nivån 4,7% mot dagens nivå på 9,0%

Under fjolåret stod lågprisfonderna för majoriteten av nysparandet och 60% av alla  nya fondpengar. I år har vinden vänt och i år är nivån halverad till 30% av nysparandet.

Gillar du lågprisfonder?/claes hemberg

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord