Gå direkt till textinnehållet

Medelklass köper råvaror

Råvaror (4) Tillväxtländernas befolkning med allt högre inkomstnivå styr deras livsmönster, matvanor och även bruk av metaller. Det ser vi på plats i Brasilien och hemma i matdisken.

Inkomst styr i detalj människor konsumtion av råvaror. I Brasilien där varannan invånare nu tillhör medelklassen, märks åtgången av stigande efterfrågan av framför allt kött och socker. Det stämmer väl enligt världsstatistiken.

Favelorna, kåkstäder som växer upp längs bergskammarna här, kan vi tycka ser hemska ut, men det har under den svaga ekonomiska eran varit folks enda väg att flytta in till stan. Väl här kan de utvecklas vidare. Och staten har hjälpt till med el, vatten och trådlösa nätverk.

Och steget in till stan får effekt på hela samhället. För som bonde med bara 30 000 kronor i årsinkomst äter människan 150 kg vete per år. Men siffran stiger sedan inte nämnvärt även om inkomsten stiger snabbt. Däremot stiger människans konsumtion av annat: kött och socker.

Konsumtionen av kött ökar mest och stiger alltjämt kraftigt under det att invånare får ökat välstånd. Något som är särskilt avskräckande för en rad samhällsplanerare, eftersom kött är enormt dyrt och ineffektivt att ge med människor proteiner jämfört med vegetariska råvaror.

Här finns också en del av svaret till att Indien utvecklats starkt senaste århundradet trots svaga statsfinanser, liten infrastruktur och långsam urbanisering. 70-80 procent av indierna är vegetarianer. Att grisen är kinsernas främsta proteinkälla är begripligt eftersom den ger enormt mycket kött jämfört med många andra djur. Men även här kan ekonomi tvinga en kultur att byta tradition. För kött kan mycket snart bli en vara för fåtalet. Så stiger våra matpriser. Eller vad tror du? /claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord