Gå direkt till textinnehållet

Norrmän bromsar robotarna rejält

Oslobörsen bromsar börsrobotarna till ”70 km/h”. Det är 1/4 av farten i Sverige. I Sverige får de fortfarande köra i ”300”. De inför en tidigare extra avgift för börsrobotar som skjuter sönder handeln på börsen. Norska robotar får snart bara lägga 70 ordar per avslut mot svenska 300.

Oslobörsen har reagerat på utvecklingens senaste året när börsrobotar lämnar 100-tals gånger fler ordrar än de verkligheten handlar. 1 september höjer de fartguppen för robotarna.

Många ordrar och få affärer har inte bara gjort privatpersoner, mäklare och banker mer nervösa. Det kostar också i mer teknik och pengar. För de massiva flödet av ordrar som snabbt dras tillbaka stressar såväl handeln som hela datasystem. Börsrobotarna har också tagit en stor del av affärerna, vilket i sig inte är något dilemma för handeln, men det nya enormt stora och intensiva orderflödet har gjort aktiehandeln mer instabil. Och kostsam.

I USA har de infört stopp mot blixtkrascher (flaschcrasch) och även här i Sverige finns ny tydligare regler. Men tyglarna kring börsrobotarna är fortfarande väldigt lösa, om vi tittar på dem med sparar ögon. En robot kan lägga 300 ordrar utan att göra en affär. Och lägger den hysteriskt många ordrar så blir även då avgifterna förhållandevis små. Fartguppen mot robotar har varit obetydliga och mest damkorn på motorvägarna.

Det är dessa massiva orderflöden som Olsobörsen nu vänder sig emot. De sätter i en slags fartbegränsning för handeln. Fortkörarna dämpas. Oslobörsen pekar på att fortkörarna inte behöver förstöra handeln. Men tekniskt fördyrar de handeln och gör handeln helt säkert dyrare och dyrare. Nu sänker Oslobörsen farten till 70. Du måste göra EN affär oftare än vart 70 order.

Inte minst senaste dagarna har robotarnas inverkan återigen kommit i fokus. Facebook-noteringen skakades av robotarnas massiva flöden redan innan handeln kunde startas. Orderflödet var så massivt att Nasdaqs börs inte kunde hitta ett vettigt pris att starta med. Noteringen fick senareläggas för att datorerna inte klarade av det massiva intresset. Även när noteringen rullade ut så föll tekniken pladask och nu går debatten hög om stämningar av börsen i USA. Så robotfrågan, deras inverkan och kostnader är en fråga som många fler borde ta tag i.

Vill du se högre fartgupp i Sverige? /claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord