Gå direkt till textinnehållet

SM i snurra sparare

När krisbolag tigger om pengar, måste vi vara försiktiga. Nu är bolaget Obducat där igen. Det liknar mest ett ”SM i snurra sparare”. 13 300 sparare sitter med pappret som inte handlas. Och värre erbjudande har jag aldrig sett.

Bolaget Obducat med löften om nanoteknik behöver nya färska pengar från sina aktieägare. Erbjudandet, som det kallas, är nu det värsta jag sett. Krångligt är bara förnamnet. Och spararna reagerar: ingen handel. Så även de som vill lämna skeppet, ser ut att vara mest bundna vid masten.

Och de som handhar aktien: handelsplatsen NGM, advokatbyrån Vinge och rådgivaren Joakim Von Scheele på Strict: ger inga tydliga svar. Ingen verkar vilja kännas vid pappret. 

Tittar jag på ”erbjudandet” så blir jag närmast yr. Bolaget blandar ihop ägandeformer.  Här finns aktier, konvertibler, kvittningsrätter och teckningsoptioner som har sin inbördes hierarki och falluckor. Köper du erbjudandet får du både nya aktier också nya 6-månaders optioner. Optioner på ett bolag som knappt finns.

Greppet är lömskt, säger jag. Det gör att värdet efter erbjudandet är omöjligt att räkna ut. Det blir en gissningslek. Inte ska sådant finns i allmänhetens handel. Och 13 000 vanliga sparare, sitter fast där, eftersom handeln är närmast noll.

Att bolaget återfinns på den lilla handelsplatsens NGMs observationslista, borde vara en varning. Men de vill inte avnotera pappret helt med hänsyn till det varit en storsäljare. Och nu är handeln noll. Så faller även NGM på min förtroendelista. För bolag som har kris och erbjudanden till småägarna som huvudverksamet, svärtar ned hela branschen.

Sak krisbolag utan handel vara noterade? Och borde det inte finnas  en bortre gränser för snåriga erbjudanden. Är inte konsumenträtten satt ur spel./ claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord