Gå direkt till textinnehållet

Tillväxt på egna ben

(Kazakstan) De mindre tillväxtländerna har i år givit klart bättre avkastning än de större. De små lever mer av ett eget liv. Därför är de extra intressanta när vi ska komplettera vårt fondsparande.

Denna vecka reser jag och 10-talet sparare till två spännande tillväxtländer Kazakstan och Indonesien. Följ med här:

Vi svenskar började spara i Sverigefonder i början på 80-talet. Sedan tillkom USA och Europa. Sedan slutet av 90-talet av har vi sparat allt mer i länder som Kina, Ryssland och Indien. Nu öppnar sig möjligheterna att spara i mindre länder på gränsen till modernitet. Vi talar om länder som ofta har 5-8% tillväxt varje år. I Latinamerika talar vi om Peru, Mexico och Argentina. I Asien pekar vi på Kazakstan, Pakistan och fler länder i Sydostasien som Indonesien, Filippinerna och Vietnam. Arabvärlden talar om en rad oljeländer som tar steget vidare. I Afrika nämns Nigeria, Kenya, Angola och Botswana och många fler.

Det handlar om förhållandevis stora länder men små ekonomier om vi jämför med de etablerade. Tillsammans har de ”frontier-länderna” nära 1,5 mdr invånare, men bar 3% av världens ekonomi. Det kan du jämföra med de stora tillväxtländernas 17% och västvärldens 60%.

Senaste årtiondet har de sprudlande ekonomier inte alls följt den gängse börsutvecklingen. De har utvecklats i motsatt riktning. Korrelationen mäts senaste åtiondet som -78%. De är små ekonomier i år utvecklas positivt när de större ofta backat.

De mindre tillväxtbörserna har hittills inte upptäckts av världens större kapital. Hittills i år har ca 25 mdr nått dessa börser. Eftersom vi talar om 30-40 börser är det små pengar på marknader med många några hundra bolag. Och ofta analyseras aktierna här inte alls. Det gör att pengar inte rör sig lika snabbt till och från börserna, vilket stabiliserar kurserna på ett passivt sätt. Å andra sidan gör bristen på affärer förvaltare kanske bara tittar på ¼ av bolagen, och investerar i många olika börser samtidigt istället. Lägg till den politiska risken. Visst är Nigeria spännande, men den politiska svår att förutse. Därför gör vi nog rätt att inte spara alla pengar där.

Hittills i år har frontier-länderna givit 18% mot de stora tillväxtländerna som är kring noll %. Visst är Sveriges 22% bättre, men vi vill inte spara i bara ett land, liksom vi inte vill ha kylskåpet fyllt med bara filmjölk.

Hertta Alava, Fim Fonder, som nyss startat en frontier-fond: ”Fördelen är att de inte följer de stora etablerade börserna. De lever ett eget liv. Nackdelen är att de är svårare att bevaka och möjligheterna att hitta något där är ibland små. Det gör att den som sparar där måste leta i fler länder och måste vara tålmodig. Därför investerar jag i 30 länder parallellt. Och visst kan något land överraska positivt eller negativt. Men helheten tar tydliga steg framåt. Det är viktigast”

Frontier-fonder: http://bit.ly/18iZ1Ae

Vilket är ditt favorit-frontier-land?/claes hemberg

 

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord