Gå direkt till textinnehållet

Vänta inte på i-kontot

Först 2012 kommer investeringskontot (i-kontot) – uppföljaren till kapitalförsäkring. Det är inget att vänta på. Starta kapitalförsäkringen redan i dag. Egentligen är det bara tre grupper som kan se fram mot nya i-kontot: alla 80+, bolagsstämmofans och alla inlåsta sparare. Men skatten kan höjas lite från 0,74 till 0,82 %.

Regeringens förslag till i-kontot, schablonbeskattat kontot för att spara i aktier och fonder, är riktigt bra, eftersom det klargör reglerna. Men det är inget att vänta på. Nya kontot kommer att rulla ut först 2012. Och på många sätt är nyheten en blåkopia, som bara några få kommer uppfatta som bättre.

Fördelen med kapitalförsärkingen är den låga skatten som i år blir 0,74 %. Och utdelningar på aktier får du utan skatt. Baksidan av gamla kapitalförsäkringen är att den ibland är lite klumpig. Det nya i kontot blir bättre för de 80+ och för de som vill rösta vid bolagstämmor. Även alla i dag inlåsta sparare i gamla kapitalförsäkringar, kan i nya i-kontot se fram mot ett olåst sparande. Det kan de i och för sig redan i dag välja bort, men få inser det.

Även finansen lär tycka att det nya i-kontot är bättre. För det viskas om att skatten kan komma att höjas något. I dag är den 0,74 % (27 % av statslåneräntan). Det kan höjas till 30% av samma ränta, eller i dagsläget 0,82 %. Bakgrunden till höjningen skulle vara rent statsfinansiella. Anders Borg har sett stora delar av aktie- och fondhandeln gått över till kapitalförsäkringen senaste åren. Nu vill han ha igen lite skatt. Kort sagt ska vi inte vänta på i-kontot. Den som vill spara med fast låg skatt bör göra det redan i dag. Och vänta inte heller till efter årsskiftet. I snitt går börsen upp 2,1 procent i december. Så har den gått senaste 20 åren. Och på det här kontot växer aktiefonder och aktier som bäst. (Undvik bara konton med avgifter och inlåsning!) Hur tänker du? /c

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord