Finansliv https://www.finansliv.se Bank, försäkring och finans Mon, 15 Oct 2018 10:49:42 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 Hur beräknas uppsägnings­tiden? https://www.finansliv.se/artikel/hur-beraknas-uppsagnings%c2%adtiden/ Mon, 15 Oct 2018 10:36:54 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=30664 Fråga: Jag planerar att säga upp mig då jag har ett nytt jobb på gång. Om jag säger upp mig den 1 mars vilken dag upphör då anställningen om jag har tre månaders uppsägningstid?

Henrik Cronier: Uppsägningstid räknas normalt i månader. Om du säger upp dig ett visst datum så består anställningen till och med den dagen med samma datumnummer i den månad som motsvarar din uppsägningstid. Säger du upp dig den 1 mars så blir sista anställningsdagen med tre månaders uppsägningstid den 1 juni. Om du säger upp dig den 28 februari så blir din sista anställningsdag den 28 maj. Om du säger upp dig den 30 november blir din sista anställningsdag den 28 eller 29 februari beroende på vilket år det gäller.

(Svaret gavs i april 2018)

]]>
Hur fungerar det med röda dagar när jag jobbar deltid? https://www.finansliv.se/artikel/hur-fungerar-det-med-roda-dagar-nar-jag-jobbar-deltid/ Thu, 11 Oct 2018 09:11:37 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=30663 Fråga: Jag har beslutat att gå ned i arbetstid då jag har ett barn under åtta år och det är min arbetsgivare helt okej med. Jag har förlagt det så att jag är ledig på fredagar och gör kortare dagar resterande av veckan. Enligt min arbetsgivare kan jag dock inte förvänta mig att få vara ledig på röda fredagar (då alla andra är lediga) och ta ut »min egen« lediga dag en annan dag. Utan jag är ledig dessa fredagar för att jag jobbar deltid och det spelar ingen roll att alla andra också får vara lediga då. Är det rätt av arbetsgivaren att göra så?

Anders Nilsson: Arbetsgivaren har dessvärre rätt i sitt svar till dig. Jobbar du endast fyra dagar i veckan har du inte rätt till någon extra kompensation för att din lediga dag inträffar på en röd dag. Logiken kan väl sägas vara ungefär som så att röda dagar inte ska påverka lönen negativt.

De som jobbar 100% får fortsatt 100% lön och du som jobbar 75% får fortsatt 75% lön. Sedan får dina kollegor vara lediga samtidigt som du på den röda dagen, men det är inget som ger dig rätt till ytterligare ledighet.

(Svaret gavs i april 2018)

]]>
»Det är dags för en pudel – jag hade fel och Finansförbundet hade rätt« https://www.finansliv.se/artikel/det-ar-dags-for-en-pudel-jag-hade-fel-och-finansforbundet-hade-ratt/ Wed, 10 Oct 2018 07:47:25 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=30978 Det har gått några år sedan paneldebatten 2009 i Almedalen då jag sa att det var omöjligt att helt släppa kontanter. Nu vet jag att det går – om vi ser till att tekniken utvecklas så att alla kan vara med på tåget.

Finansförbundet drog 2009 i gång kampanjen »Kontantfritt nu!« och en av aktiviteterna var paneldebatten i Almedalen samma år. Om jag minns rätt var det en representant för Swedbank, Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, Carin Götblad, då polischef i Stockholm och jag. En stor del av debatten handlade om bank- och butiksanställdas säkerhet samt hur viktiga kontanter är för kriminella.

När det härom året skulle tryckas nya sedlar kallade jag tusenlapparna för skurkvaluta och uppmanade Riksbanken att inte ge ut dem.

Vi var eniga om en hel del. Bland annat att tusenlappar är onödiga – utom för kriminella – och därför borde tas bort. När det härom året skulle tryckas nya sedlar kallade jag tusenlapparna för skurkvaluta och uppmanade Riksbanken att inte ge ut dem.

I Almedalsdebatten var mitt främsta argument att barn behöver kontanter för att lära sig handskas med pengar. Men Rolf Carlström på Swedbank fick mig att tänka om. Han sa: »Dagens barn är så vana vid interaktiva spel där det handlar om att ha en poängvaluta på ett konto att handla för. När poängen är slut kan de inte handla utan måste se till att vinna nya poäng. Jag är fullt övertygad om att de förstår mycket väl hur de ska handskas med den egna ekonomin i framtiden, utan att behöva lära sig om fysiska kontanter.«.

Foto: Istock

Ett annat argument var att föreningar, loppmarknader och skolkaféer behöver kunna ta emot kontanter. I söndags var jag på loppis på mitt torg och alla kunde ta emot betalning med Swish. Jag kan bara försvara mig med att denna fantastiska tjänst ännu inte var uppfunnen 2009.

Ska vi slippa svarta pengar och våra företag ska få konkurrera på ärliga villkor, är en av förutsättningarna att betalning med kontanter försvinner. Och som Carin Götblad sa 2009 i en intervju: »Ett avskaffande av kontanter skulle vara den största enskilda åtgärden för att motarbeta den tyngre kriminella verksamheten«.

Många äldre som jag möter vill ändå ha kvar kontanterna. Jag bad min 95-åriga mamma att pröva att i stället börja betala med sitt kort. Det tog inte lång stund innan hon helt släppte kontanter. Det var ju så mycket enklare att bara ta med sig kortet.

Men hon såg två nackdelar. Det gick inte lika bra att ge en penninggåva. En sedel i ett kuvert är en festligare gåva än en elektronisk överföring till ett konto. Här finns ett område för bankerna att utveckla, bland annat tankade gåvokort eller bättre utbud av printbara gåvobrev.

Det andra problemet är större och viktigare. I takt med att synen blev sämre var det svårare för mamma att slå in kortets kod och ibland fick hon be om hjälp. Det kontantfria samhället måste vara lika självklart för alla oavsett om du inte ser eller har andra kognitiva problem. Betala räkningar på nätet måste fungera även för den som inte kan läsa eller har svårt för siffror. Häri ligger den stora utmaningen för banker och andra som sysslar med betalningar. Både näringslivet och samhället måste satsa på forskning och utveckling av teknik och metoder. Var generös mot uppfinnare och utvecklare och låt det kosta. De vinster vi gör på kontantfritt måste i första hand användas för att se till att alla är med på tåget.

]]>
Förbundet kritiskt: »En anmälan innebär i praktiken ett yrkesförbud« https://www.finansliv.se/artikel/forbundet-kritiskt-en-anmalan-innebar-i-praktiken-ett-yrkesforbud/ Tue, 09 Oct 2018 08:14:00 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=30975 Henrik Cronier var juridiskt ombud åt Eva när hon anmäldes till Swedsec av sin tidigare arbetsgivare SBAB. Efter fem månader lade Swedsecs disciplinutskott ned ärendet utan åtgärd. Men under tiden som utredningen pågick var det svårt för Eva att söka nytt jobb som kräver licens, eftersom det stod i Swedsecs register att hon var under utredning.

– Om du ska gå till en ny arbetsgivare så måste du visa upp ett registerutdrag, och om du då har ett pågående ärende så får du inte jobbet, säger Henrik Cronier.

Evas fall är inte unikt. Antalet ärenden som Finansförbundet driver har ökat kraftigt de senaste åren. Det har även det totala antalet anmälningar till Swedsec, från tio anmälda ärenden 2007 till 53 förra året.

Det beror dels på att antalet företag som är anslutna till Swedsec har blivit fler. 193 företag är nu anslutna och har därmed förbundit sig att följa Swedsecs regelverk, drygt 40 fler än 2007. Det finns också betydligt fler licenshavare i dag, 23 600 totalt jämfört med 6 400 för tio år sedan

– Det är en stor ökning, vilket är bra för konsumentskyddet. Hade inte anmälningsfrekvensen ökat i motsvarande takt som antalet licenshavare då hade vi misstänkt att systemet inte hade fungerat. Men statistiken visar att företagen gör som de ska, det vill säga anmäler de ärenden som de bedömer kan leda till en disciplinpåföljd, säger Katarina Lidén, vd på Swedsec.

Min känsla är att företagen anmäler allt oftare.

Men antalet anmälningar har ökat mer än antalet licenshavare. Licenserna har blivit nästan fyra gånger fler, medan anmälningarna är fem gånger så många som 2007. Henrik Cronier tror att det finns en större benägenhet hos arbetsgivare att anmäla i dag än tidigare.

– Vad det beror på vet jag inte, men min känsla är att företagen anmäler allt oftare.

När en licenshavare anmäls till Swedsec utreds ärendet först av disciplinutskottet. Om utskottet anser att ett regelbrott har skett förs ärendet vidare till disciplinnämnden. Därefter fattar nämnden beslut om eventuell påföljd. De påföljder som finns är erinran, varning eller indragen licens.

Men disciplinutskottet kan också lämna ärenden utan åtgärd, som i Evas fall. Det innebär att ärendet aldrig kommer till disciplinnämnden eftersom utskottet inte anser det visat att licenshavaren brutit mot regelverket. Drygt var femte anmälan lämnas utan åtgärd.

Finansförbundet är generellt positivt till Swedsec och licenssystemet. Men förbundet vänder sig emot den delen av regelverket som innebär att licenshavare registreras som »under utredning« så fort de blir anmälda.

Jag har förståelse för att det ska synas när du får en varning, men som i Evas fall när det inte blev någon påföljd, då blir utredningen ett anställningshinder.

– Jag har förståelse för att det ska synas när du får en varning, men som i Evas fall när det inte blev någon påföljd, då blir utredningen ett anställningshinder, säger Henrik Cronier.

Finansförbundet anser att det inte borde synas i Swedsecs register att det finns ett pågående ärende förrän disciplinutskottet har fört vidare ärendet till disciplinnämnden. På så sätt skulle de fall som läggs ned utan åtgärd aldrig bli ett problem.

Förbundet tog upp frågan med Swedsec för ett år sedan, men utan resultat.

– Swedsec gjorde vissa regeländringar utifrån våra förslag, som att en erinran och en varning inte längre står kvar i registret lika länge som en indragen licens. Men vi fick inget gehör för att inte låta anmälan synas under pågående ärende, säger Henrik Cronier.

Han anser att en del av problemet är Swedsecs själva uppbyggnad. Swedsec ägs av Svenska Fondhandlareföreningen. Regelverket utformas av en regelkommitté, som i sin tur utses av styrelsen. När reglerna ska ses över, vilket sker årligen, skickas de ut på remiss till de företag som är anslutna till Swedsec samt ett antal branschorganisationer. Men fackförbunden ingår inte i remissrundan.

– På det stora hela är reglerna bra, men det är just när de går i klinch med arbetstagarintresset som det kan bli problem, säger Henrik Cronier.

Enligt Katarina Lidén finns det inget som hindrar Finansförbundet eller andra från att komma med synpunkter på regelverket även fast de inte ingår i remissrundan, vilket Finansförbundet också har gjort.

Det finns heller inget i regelverket som säger att man inte får jobba under pågående utredning, påpekar hon. Det är enbart om licensen blir indragen som personen inte längre kan arbeta med arbetsuppgifter som kräver licens.

Den nya arbetsgivaren kan kräva att få se ett utdrag och bör då ställa frågor om vad som har hänt. Många gånger kan man då komma fram till om det är ett allvarligt ärende eller inte

– Om det står att du är under utredning kan du fortfarande söka jobb. Det är bara licenshavaren som har tillgång till registret. Men den nya arbetsgivaren kan kräva att få se ett utdrag och bör då ställa frågor om vad som har hänt. Många gånger kan man då komma fram till om det är ett allvarligt ärende eller inte, säger Katarina Lidén.

Hur lätt tror du att det är att få ett nytt jobb om man är under utredning?

– Det är svårt att säga, men det är inte meningen att det ska användas som ett sållningsverktyg.

Men enligt Henrik Cronier blir det ett anställningshinder, eftersom den nya arbetsgivaren inte vet om licensen kommer att dras in eller inte.

– Det finns de som har bytt jobb och sedan blir anmälda i efterhand av den förra arbetsgivaren. Då kommer den nya arbetsgivaren få reda på det, och antagligen vilja göra sig av med personen. Och det är väldigt lätt att göra om personen har en provanställning. Det har jag sett flera gånger, säger Henrik Cronier.

Swedsec överväger att förtydliga regelverket nästa år, och förklara att ur Swedsecs synvinkel är man inte olämplig för ett licenspliktigt arbete bara för att man är under utredning eller har fått en erinran eller varning. Men Swedsec planerar inte att ta bort pågående utredningar ur registerutdraget. Eftersom en tredjedel av alla beslut har lett till indragen licens (ej medräknat de ärenden som läggs ned utan åtgärd) anser Swedsec att det är motiverat.

– Vi månar om förtroendet för branschen och vi månar om konsumentskyddet, det är därför vi har det här registerutdraget. Det är viktigt att man inte anställer någon som sedan får sin licens indragen, säger Katarina Lidén.

Eva heter egentligen något annat.

]]>
»Jag förstod inte vad jag gjort för fel« https://www.finansliv.se/artikel/jag-forstod-inte-vad-jag-gjort-for-fel/ Mon, 08 Oct 2018 09:02:58 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=30972 Eva har jobbat på bank i nästan hela sitt yrkesliv. 2016 börjar hon på SBAB som bolånehandläggare. Det är en ny tjänst för Eva, och som oftast i finansbranschen får hon en provanställning.

I samma veva lanserar Swedsec sin nya bolånelicens. SBAB har nyligen blivit medlem i Swedsec och den grupp som Eva ingår i blir först ut att göra licenstesterna. Eva, som har haft Swedsec-licens i tio år inom andra områden, klarar bolånetestet på första försöket.

Under första delen av provanställningen är Eva borta en del på grund av sjukdom. Hon påpekar under sitt första coachsamtal med sin närmsta chef att hon missat delar av utbildningen, och att hon känner sig osäker på framför allt området låneskydd.

Ändå dröjer det fyra månader innan hon får ett nytt coachsamtal. Då är det bara en dryg månad kvar innan Evas provanställning tar slut.

Under samtalet påpekar hennes chef att hon inte har uppnått säljmålen och ligger efter kollegerna, och att hon måste bevisa sig de sista månaderna om hon ska bli fastanställd. Det visar sig att Evas chef tror att hennes provanställning är nio månader, men den är bara sex månader. Efter att missförståndet retts ut får Eva besked om att hon kommer bli tillsvidare­anställd. Men någon skriftlig bekräftelse får hon inte.

När Eva återvänder till SBAB efter en veckas semester får hon plötsligt ett meddelande på chatten från sin chef som förklarar att något allvarligt har inträffat. Chefen ber henne ta sin kappa och väska och bege sig till ett av konferensrummen.

Där får hon lyssna på ett inspelat kundsamtal som hon höll några veckor tidigare. Enligt chefen har Eva brutit mot SBAB:s regler under samtalet. Hon har angett att det endast fanns en person i hushållet, fast kunden uppgett att hen hade sambo. Dessutom har Eva angett en lägre inkomst än vad kunden faktiskt hade och noterat att kunden hade fast anställning fast denne skulle börja en provanställning inom någon vecka.

Det hon gjort är mycket allvarligt, får hon veta. Eva förstår ingenting.

– Jag förstod inte vad jag gjort som var så fel, säger Eva.

Eva skickas direkt hem efter mötet. Dagen efter får hon ett samtal där hon kallas till ett nytt möte, den här gången med en personalansvarig på SBAB. Eva tar själv kontakt med Finansförbundets klubbordförande på SBAB, Kicki Ljung, som medverkar på mötet.

Under mötet spelas samtalet upp igen. Eva förklarar att hon uppfattat det som att kunden skulle bli sambo, men inte var det än. När det gäller anställningen uppgav kunden att hen eventuellt skulle få en provanställning, men i så fall skulle ha den fasta anställningen kvar att falla tillbaka på.

Eva förklarar också att hon tycker att reglerna för justering av inkomst på SBAB är otydliga, men att hon har följt de instruktioner hon fått. Om hon gjort fel är det inte medvetet, och hon tycker inte att det är så grovt som de påstår.

Men SBAB:s personalansvarige håller fast vid att det Eva gjort är mycket allvarligt. Hen gör klart att SBAB vill avsluta hennes anställning, trots att hon fått löfte om tillsvidareanställning. Eva uppfattar det som att den personal­ansvarige hotar med att anmäla henne till Swedsec om hon inte slutar.

Hon blir mycket illa berörd och håller fortfarande inte med om anklagelserna, men bestämmer sig för att inte ta striden för att behålla jobbet.

– Jag kände att det här är ingen bra arbetsgivare. Jag gick med på att lämna. I samband med det frågade jag om de kommer att gå vidare med ärendet till Swedsec, och personalansvarige sade »nej, nu är vi överens, vi kommer inte att anmäla«.

Hon var orolig över sin Swedsec-licens, men arbetsgivaren sade att inget kommer att hända.

Kicki Ljung bekräftar Evas bild av mötet.

– Uppsägningsförhandlingen avslutades enligt min mening i samtycke. Hon var orolig över sin Swedsec-licens, men arbetsgivaren sade att inget kommer att hända, utan nu lägger vi det här bakom oss. Så tog de i hand, säger Kicki Ljung.

Evas anställning upphör en månad senare, men hon blir arbetsbefriad direkt. Under de första veckorna efter att hon slutat mår Eva dåligt, men hon försöker se framåt.

Två månader efter mötet har hon påbörjat samtal med en ny arbetsgivare inom finansbranschen. Men så får hon plötsligt ett brev från Swedsec, där det står att hon är anmäld för misstanke om brott mot regelverket.

– Jag blev så chockad, säger Eva.

När en licensinnehavare anmäls till Swedsec registreras det, och personen står som »under utredning« till dess att Swedsecs disciplinnämnd fattat ett beslut i ärendet. Eftersom alla företag som är anslutna till Swedsec kan begära att få se ett utdrag när de nyanställer, är det därför mycket svårt att söka nya jobb som kräver licens under tiden man utreds.

För Eva tar det fem månader innan hon får ett beslut från Swedsec. Under tiden går hon på a-kassa. Men ersättningen räcker inte.

Jag fick använda hela mitt sparkapital för att klara mig.

– Jag fick använda hela mitt sparkapital för att klara mig. Hade jag inte haft det vet jag inte vad som hade hänt. Jag var precis i läge att sälja bilen och lägenheten när beslutet kom.

Eva frias på alla punkter. Hennes ärende har inte ens överlämnats till disciplinnämnden. Disciplin­utskottet, som förbereder ärendena och föreslår påföljd, har beslutat att lägga ned anmälan utan åtgärd.

Efter beskedet tar Eva med hjälp av Kicki Ljung kontakt med SBAB igen, och får till ett nytt möte med den personalansvarige samt SBAB:s HR-chef Carina Eriksson. Eva ifrågasätter hur banken behandlat henne, och varför anmälan gjordes trots att hon fick löfte om att det inte skulle ske.

Sådana överenskommelser strider mot Swedsecs regler, eftersom arbetsgivare är skyldiga att anmäla om de misstänker brott mot regelverket oavsett om den anställda slutar eller inte.

Men under mötet nekar arbetsgivaren både till att ha lovat att inte anmäla – och till själva anmälan. Enligt de HR-ansvariga har det bara gjorts en så kallad avanmälan av licens, som är standard när en licensinnehavare slutar. Vid en avanmälan görs ingen utredning, utan när licensinne­havaren börjar ett nytt jobb aktiverar den nya arbetsgivaren licensen igen.

Men i anmälan till Swedsec, som Finansliv tagit del av, står det »din f.d. arbetsgivare SBAB Bank AB har anmält misstanke om att du brutit mot Swedsecs regelverk«.

Den personalansvarige har sedan dess slutat på SBAB. Finansliv har sökt HR-chefen Carina Eriksson för en kommentar, men får i stället svar från SBAB:s informationschef Karin Hellgren. Hon vill inte kommentera vad som sades under mötena, men bekräftar att en anmälan har gjorts.

Som Swedsec-anslutet företag är vi skyldiga att anmäla regelöverträdelser om det finns skäl att misstänka att det kan leda till disciplinpåföljd.

– Det stämmer att SBAB gjorde en anmälan om regelöverträdelse till Swedsec. Som Swedsec-anslutet företag är vi skyldiga att anmäla regelöverträdelser om det finns skäl att misstänka att det kan leda till disciplinpåföljd.

Varför anmälan dröjde till efter att Eva slutat vill Karin Hellgren inte svara på, men hon säger att det generellt sett tar tid att gå igenom material och säkerställa att omständigheterna är tillräckligt utredda så att en anmälan görs på rätt sätt.

– Detta är viktigt för att Swedsecs hantering av anmälan ska kunna ske skyndsamt och rättssäkert.

Av det skälet kan inte en enskild medarbetare, som den personalansvarige i det här fallet, ge löfte om att inte anmäla.

– Jag var inte med på de här mötena, men i så fall har det blivit ett missförstånd eller så har personen uttryckt sig felaktigt. Det är aldrig en enskild medarbetare som fattar ett sådant beslut, det krävs en noggrann analys och det är ett internt råd som fattar beslut om eventuell anmälan, säger Karin Hellgren.

SBAB har fullt förtroende för Swedsecs regelverk och hur utredningarna hanteras. Att anmälan mot Eva lades ned utan åtgärd efter fem månader har banken ingen åsikt om, men Karin Hellgren påpekar att det inte finns något i regelverket som säger att man inte kan jobba under pågående utredning.

– En anmälan innebär inte att man inte kan arbeta med licensuppgifter. Det är upp till var och en som arbetstagare att föra en diskussion om det med en eventuell ny arbetsgivare.

Det finns inget förbud mot att jobba under pågående utredning.

Skulle ni anställa någon som var under utredning?

– Det är en hypotetisk fråga som jag inte kan svara på. Men det finns inget förbud mot att jobba under pågående utredning.

SBAB:s klubbordförande Kicki Ljung känner igen arbetsgivarens resonemang från mötena som hon deltagit i.

– Min uppfattning är att arbetsgivaren anser att de har gjort rätt. Och det är det som är så frustrerande och bekymmersamt. För de konsekvenser hon drabbades av står inte i proportion till vad hon anklagades för, säger Kicki Ljung.

I dag har Eva ett nytt jobb utanför banksektorn. Men hon mår fortfarande dåligt över det som hände.

– Jag har tagit det här fruktansvärt hårt. Men jag är glad att det inte var min första arbets­givare, eller min sista. Under den här tiden har jag haft stort stöd från tidigare chefer och kolleger och jag trivs med min nuvarande arbetsgivare, vilket gör det lättare att gå vidare.

Eva vill att SBAB ska kompensera henne för tiden hon inte kunde jobba. Men mest av allt vill hon ha en förklaring till varför de gjorde som de gjorde.

– Jag förstår inte varför de drev det här när jag hade lämnat. Jag har aldrig fått något svar, det är det som är mest frustrerande.

Eva heter egentligen något annat.

]]>
FTF blir Forena nästa år https://www.finansliv.se/artikel/ftf-blir-forena/ Thu, 04 Oct 2018 11:25:04 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=30967 Förbundets fullmäktigemöte beslutade den 4 oktober att FTF i fortsättningen ska heta Forena.

Namnbytet ingår i det förändringsarbete FTF startade i samband med kongressen 2016.
– FTF är en förkortning som inte längre står för något, medan namnet Forena för tankarna till att vi är fackförbundet som förenar försäkringsbranschen, säger Anders Johansson, förbundsordförande, i ett pressmeddelande.

I januari 2017 efterlyste FTF medlemmarnas förslag på ett nytt namn på förbundet. FTF:s pressansvariga Hanna Kretz säger till Finansliv att det kom in strax över 100 svar.

Vem kom på namnet på Forena?
– Det var en förtroendevald som kom på namnet. När vi lanserar det exakta datumet då namnet börjar användas kommer vi att avslöja vem.

Hanna Kretz.

FTF kommer i och med namnbytet få en ny grafisk profil.

Ni har under en period använt en rosa flamingofigur i er kommunikation, kommer den att följa med förbundet?
– Flamingon har ingått i ett övergångsmanér som använts under vår förändringsresa, men den kommer inte följa med när vi byter grafisk profil, säger Hanna Kretz.

Det exakta datumet för namnbytet kommer beslutas av förbundsstyrelsen och kommuniceras kort därefter.

]]>
»Finansvärlden är blodomloppet i samhället« https://www.finansliv.se/artikel/finansvarlden-ar-blodomloppet-i-samhallet/ Thu, 04 Oct 2018 07:35:44 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=30964 Porten till Getswish nya kontor är lätt att missa. Den ligger inklämd mellan konditori Vete-Katten och en träskobutik på livliga Kungsgatan i Stockholm.

Anna-Lena Wretman och hennes kolleger flyttade hit för bara några månader sedan. Men frågan är hur länge de blir kvar. Inom ett par år är det nämligen tänkt att Getswish ska ha minst dubbelt så många anställda.

Bolaget, som ansvarar för betaltjänsten Swish, växer snabbt. När Anna-Lena Wretman blev vd för Getswish 2016 var hon den enda anställda. I dag är de elva personer.

– Vi har verkligen byggt bolaget från grunden, och jag har fått plocka in det folk jag vill ha. Det är jättekul, säger Anna-Lena Wretman.

Anna-Lena Wretmans 3 tips till andra som vill göra karriär i finansbranschen:

  • Säg ja. Våga ta chansen att pröva något nytt, du kan alltid byta sen. Särskilt kvinnor tror att vi ska bocka i alla kriterier i en annons innan vi söker ett jobb. Det är helt fel, bockar du i allt har du redan gjort jobbet.
  • Bollplank är viktigt, använd ditt nätverk.
  • Jobbet måste ge minst lika mycket som det tar, helst lite mer. Gör det inte det under en längre tid då bör man fundera på att byta.

Hon pratar snabbt och engagerat när hon beskriver allt de gjort, från att hitta lokaler till att skapa en finansieringsstruktur. Att bygga företag passar henne. Anna-Lena Wretman beskriver sig själv som en utvecklare, som gillar förändring.

– Jag är absolut ingen förvaltare, det är jag för otålig för. Jag är en problemlösare, och jag har ett positivt förhållningssätt. Det kan nog vara påfrestande ibland.

Hon har varit chef större delen av sitt arbetsliv. Hennes ledarskapsfilosofi bygger på att ploga bort hinder för andra och att hjälpa anställda att växa. Ibland genom att pusha dem att gå utanför sina bekvämlighetszoner.

– Många gånger blir det bra, ibland inte. Men då har man i alla fall prövat och fått nya erfarenheter.

Ledarskapsintresset grundar sig i en stor nyfikenhet på människor. Det var den nyfikenheten som fick henne att utbilda sig inom sociologi. Steget därifrån till finansbranschen kan tyckas långt, men inte för Anna-Lena Wretman. Redan i högstadiet visste hon att hon ville jobba på bank.

Grunden i alla arbetsplatser är människor

Hon läste ekonomi på gymnasiet och fick direkt jobb efter studenten på Borås Sparbank. Samtidigt blev hon antagen till civilekonomlinjen vid Göteborgs universitet. Anna-Lena Wretman ville komma ut i arbetslivet och valde jobbet.

Hon gick vidare från Borås Sparbank till Spadab, Sparbankernas datacentral, i Stockholm där hon jobbade med IT-frågor. Men efter ett tag kände hon att hon ändå ville ha en examen. Vilken utbildning det skulle bli var inte givet. Ekonomi lockade henne inte längre. Det kunde hon ju redan efter flera år på bank.

I stället fick hon tips från en kollega om en kurs i ledarskap vid Växjö universitet. Den passade henne perfekt, och ledde sedan vidare till en sociologi­examen. Men Anna-Lena Wretman lämnade aldrig finansbranschen.

– Jag läste och jobbade heltid samtidigt. För mig har min utbildning inom beteendevetenskap varit jätteviktig. Grunden i alla arbetsplatser är ju människor, det är de som gör skillnad.

Hon jobbade kvar inom det som senare blev Swedbank i drygt två decennier. Först hade hon olika chefsroller inom IT, och därefter var hon bland annat ansvarig för bankens kontanthantering och bolåneverksamhet. Det senare jobbet fick hon precis i samband med finanskrisen.

– Jag tackade ja samtidigt som de första rubrikerna om subprime­lån kom i tidningarna. Det var intressant. På privat­sidan som jag ansvarade för var det ändå ganska bra, men det var en tuff resa för banken, säger hon.

Anna-Lena Wretman var också med och bildade de bankgemensamma projekten Finansiell ID-teknik (Bank-ID), Bankernas Depå och var delaktig i uppstarten av Bankomat AB.

Jag ville inte ha någon guldklocka

Men när dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt sade att den allmänna pensionsåldern kommer behöva höjas till 70 insåg hon att hon i så fall hade jobbat halva sitt yrkesliv i Swedbank/sparbankssfären. Det var dags att göra något annat.

– Jag ville inte ha någon guldklocka i pensionspresent.

Hon gick över till konsultfirman CGI, där hon var ansvarig för företags outsourcade IT-system. Fortfarande finansrelaterat, men en annan bransch.

Men det dröjde inte länge innan hon var tillbaka i bankvärlden. Den här gången på Riksbanken. Där arbetade hon som rådgivare inom kontant- och betalnings­området.
Van vid banksamarbeten kände hon sig genast lockad när möjligheten till vd-posten på bankägda Getswish dök upp knappt två år senare.

– Jag blev intervjuad för jobbet och kände att det här är något jag vill göra.

Anna-Lena Wretman är inte säker på att hon kommer vara kvar inom just bank resten av karriären. Men hon kommer aldrig att lämna branschen helt.

– Finansvärlden är blodom­loppet i samhället, jag känner mig priviligierad att få jobba med det.

]]>
Hur långt räcker klimatsatsningarna? https://www.finansliv.se/artikel/hur-langt-racker-klimatsatsningarna/ Tue, 02 Oct 2018 11:17:03 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=30956 Du kan lyssna på artikeln i ljudformat här:

Den kapitalförvaltare som för 20 år sedan lade fram tesen att investeringar som är positiva för klimat- och miljö snart kommer spela en nyckelroll i utvecklingen av de finansiella marknaderna hade sannolikt blivit utskrattad i finansbranschen.
I dag skrattar ingen längre. Växthuseffekten och den globala uppvärmningen är ett faktum och enligt forskning bidrar våra levnadsvanor och hantering av naturresurser kraftigt till de växande obalanserna. Effekterna har inte låtit vänta på sig. Planeten blir allt varmare, vattennivåerna stiger, för första gången i historien flyr människor på grund av klimatet och enligt uträkningar från Global footprint network kommer svenskarna vid årsskiftet ha förbrukat resurser för fyra jordklot.

Med facit i hand var dock bank och finans, relativt andra branscher, ganska tidigt ute att adressera hållbarhetsfrågan. Inledningsvis togs de flesta initiativ på aktiesidan och under mitten på 00-talet började förkortningen ESG successivt att slå igenom. E:et står för environment (miljö), S:et står för social (samhälle) och G:et för governance (bolagsstyrning).

Samtidigt hade det tagits få initiativ på lånesidan. Men det fanns en grupp aktörer från Sverige som efterfrågade en obligation med hög kreditvärdighet, som investerade i klimatprojekt och som gav en högre transparens än en traditionell obligation. Där och då föddes idén att emittera en grön obligation. Mot den bakgrunden emitterade Världsbanken och SEB den 6 november 2008 världens första gröna obligation. Ankarinvesterare var bland annat Skandia och Länsförsäkringar och Tredje AP-fonderna och beloppet landade på 2,3 miljarder kronor.

Sedan kom finanskrisen och med den försvann den spirande optimismen runt gröna obligationer. Mellan 2009 och 2011 stog marknaden för gröna investeringar nästan helt stilla och så kallade multilaterala superbanker som Världsbanken, Europeiska Investeringsbanken och KFW var tämligen ensamma på marknaden.

2012 började investerarna att komma tillbaka. Göteborg Stad blev första kommun i Sverige att emittera en grön obligation och snart därpå gav Vasakronan ut den första gröna företagsobligationen. 2014 kom det första internationella ramverket, de så kallade gröna obligationsprinciperna (se faktaruta). Efter det exploderade marknaden.
2013 finansierade gröna obligationer miljövänliga projekt för 10 miljarder dollar globalt, i år räknar bedömare med att volymen landar runt 250–300 miljarder dollar.

Längs vägen har marknaden förfinats. 2016 reviderades det internationella ramverket och hållbarhetsredovisningen har kommit i en helt annan dager. Exempelvis måste företag som ger ut en grön obligation redogöra i detalj för hur pengarna används och hur mycket växthusgaser företaget släpper ut. Företagen som skriver så kallade second opinions, ett slags oberoende utlåtande, har också blivit mycket vassare. I takt med att marknaden vuxit har gröna obligationer även fått sällskap av systerobligationer. Ett exempel på det är så kallade social bonds (samhällsobligationer) som öronmärks för mindre gynnade socioekonomiska grupper i samhället.

 Vi skulle behöva runt 1 000 miljarder dollar årligen för att nå dit vi vill och drastiskt få ned koldioxidutsläppen fram till 2030. /Helena Lindahl, SPP

Drivkraften bakom den vertikala tillväxten i gröna obligationer är, enkelt uttryckt, att det finns ett enormt sug att kunna visa hur man placerar sina pengar. I Sverige kommer intresset från flera håll där banker, kommuner och enskilda företag är med på tåget. Det leder in oss också på vad skillnaderna är mellan en grön och en traditionell obligation.

Grundfilosofin är densamma. Emittenten, det vill säga låntagaren, kontaktar en bank med ett låneramverk som i sin tur kontaktar potentiella investerare.
Köparen lånar ut kapital till säljaren över en tidsbestämd period och köparen får en årlig förväntad avkastning i utbyte. En grön obligation är också strukturerad på samma sätt och handeln sker på lika villkor som en traditionell.
Skillnaden är att kapitalet öronmärks för projekt som är klimat- och miljövänliga, tänk en ny solcellspark eller ett nytt vattenreningsverk, samt att köparen har rätt till mer information om hur pengarna ska användas i projektet. Lika hög transparens finns inte i en traditionell obligation där köparen enligt raden »use of proceeds general corporate purposes« avhänder sig rätten att ta del av den extra informationen.
Trots den häftiga utvecklingen är gröna obligationer i dagsläget en fraktion av den totala obligationsmarknaden. Men det finns faktorer som talar för att marknaden kommer fortsätta växa, framför allt från politiskt håll.

I december 2015 slöts det viktigaste globala klimatavtalet hittills, det så kallade Parisavtalet. Senast 2020 ska länderna som skrivit under ha minskat utsläppen av växthusgaser. Målsättningen är en global temperaturökning klart under 2 grader och att temperaturökningen ska stanna under 1,5 grader.

Dessutom har FN stakat ut 17 globala mål som ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Målen ska vara uppnådda senast 2030 av världens samtliga länder.

FN ser gröna obligationer som en del av lösningen och skriver att den nya tillgången är »ett av de viktigaste framstegen för att främja och finansiera miljö- och klimatvänliga investeringar«. Men det slutar inte där. Under G20-mötet I september 2016 fastslogs även en gemensam gränsöverskridande satsning på investeringar i gröna obligationer.

Det finns redan ett antal länder som har givit ut gröna statsobligationer, däribland Frankrike som emitterat för runt 95 miljarder kronor. Diskussionen att ge ut gröna statsobligationer pågår även i Sverige och frågan utreds i nu­läget av regeringen.

Om det blir press på grund av väderorsaker så kommer flera av dem att falla ihop som korthus. /Helena Lindahl, SPP

En annan faktor som talar för gröna obligationer är den enorma kapitalförflyttning som väntas ske de kommande 20–30 åren från den äldre till yngre generationen. Enligt en undersökning från spanska BBVA svarade 70 procent av de som är födda på 80- och 90-talet att klimatet är en mycket viktig faktor i deras sparande.

Internationellt ligger de nordiska länderna i framkant och Sverige är ett av dem som har kommit allra längst. SPP, som ägs av norska Storebrand, och Fjärde AP-fonden var tidigt ute och 2015 lanserades SPP Grön obligationsfond, i dagsläget världens största obligationsfond med grön profil för institutionella investerare och privatpersoner.

Helena Lindahl är förvaltare i fonden och enligt henne har attityden till hållbarhetsfrågor svängt kraftigt de senaste tio åren där ekonomiska frågor och hållbarhetsfrågor numera ofta går hand i hand. I den kontexten är gröna obligationer en nyckel för att kunna investera fram en värld som passar alla globala överenskommelser som slutits de senaste åren, oavsett om det handlar om infrastruktur, fastigheter eller energi.

Helena Lindahl, förvaltare SPP Grön Obligationsfond. Foto: Tor Johnsson

– Det har skett en kursändring där bolagen hushåller med sina resurser och använder exempelvis inte mer vatten än vad de behöver. Det är likadant med utsläpp, för om de fortsätter som tidigare kommer en koldioxidskatt som blir kännbar.
– Samma attitydförändring har även skett i finansbranschen. Alla känner och har ett väldigt behov av att kunna visa vad vi gör med spararnas pensionspengar och hur vi bidrar till att skapa ett bättre klimat, säger hon.

Den stora delen av kapitalet går i dagsläget till fastighetseffektiviseringar. Det rör sig både om nya fastigheter men också befintliga bestånd där det med relativt enkla medel går att minska energiförbrukningen kraftigt. I nuläget står fastigheter för runt 40 procent av den totala elförbrukningen i Sverige. Förnyelsebar energi är en annan viktig sektor där kapitalet framför allt går till projekt som solcellsparker och vindkraftsparker. Fortums nya biogasverk är ett exempel som är finansierad med en grön obligation. Internationellt finansieras allt fler projekt i transportsektorn av gröna obligationer, men även ombyggnation och upprustning av städerna. New York har exempelvis givit ut en grön obligation där pengarna gick till att ta höjd för stigande vattennivåer, en investering som är helt nödvändig.

– Många system i de stora städerna som till exempel i New York och London är gamla och eftersatta. Om det blir press på grund av väderorsaker så kommer flera av dem att falla ihop som korthus, säger Helena Lindahl.

Detta är också det svåra. I takt med att utsläppen av växthusgaser fortsätter och vatten­nivåer stiger finns en stor risk att det förr eller senare kommer regulatoriska krav som kräver att finansbranschen redovisar sina klimatrisker. Finansbranschens uppgift är att försöka förstå hur exponerade de är för olika scenarion.

– Vad händer om havsnivån stiger, vilka fastigheter ligger under vatten då och blir värdelösa? Vad händer med olje- och kolindustrin om priset på solceller blir flera gånger billigare? Detta kämpar alla i branschen med. Var i detta jätteteknologiska skifte ska vi placera spararnas pengar?

2018 ser ut att bli ett rekordår för den svenska obligationsmarknaden och tidigare i år emitterade Landshypotek Bank den hittills största gröna obligationen i Sverige på strax över 5 miljarder kronor. I fjol emitterades drygt 39 miljarder kronor i gröna obligationer och i år räknar bedömare med att den svenska marknaden växer uppemot 70 miljarder kronor.

Samtliga svenska banker har emitterat en grön obligation och flera aktörer tittar närmare på att inom kort börja finansiera bolån med gröna obligationer. Det finns också god potential att plocka andelar från marknaden för säkerställda obligationer, det vill säga obligationer som backas upp av ett företags hela balansräkning. Frågan är om det går tillräckligt snabbt.

– 250 miljarder dollar globalt är för lite. Vi skulle behöva runt 1 000 miljarder dollar årligen för att nå dit vi vill och drastiskt få ned koldioxidutsläppen fram till 2030, säger Helena Lindahl.

Den stora faran är att bolagen tröttnar. De tycker att de redan är tillräckligt gröna och behöver därför inte lägga ned det extra arbetet för att grönmärka sina obligationer. Några aktörer har även uttryckt att de får för dålig rabatt i upplåningen, alltså för liten finansiell kickback. För att synliggöra mervärdet måste branschen fortsätta prata med bolagen, säger Helena Lindahl och tillägger att det behövs fler initiativ som driver på den gröna omställningen.

– Marknaden kan inte växa hur snabbt som helst på nolltid och vi inser att det tar tid att för beteenden att ändras. För att vi ska komma i mål måste det göras fler ansträngningar, för gröna obligationer klarar inte detta på egen hand, säger Helena Lindahl och tittar ut genom fönstret.
– Nu är det ingen lång kö som står utanför och undrar vad vi gör med deras pensionspengar. Men den kön kommer att komma.

]]>
Hur blir vi redo för nästa kris – inte den som har varit? https://www.finansliv.se/artikel/hur-blir-vi-redo-for-nasta-kris-inte-den-som-har-varit/ Tue, 02 Oct 2018 07:40:42 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=30959 Det är tio år sedan finanskrisen briserade, den 15 september gick investmentbolaget Lehman Brothers i konkurs, som en följd därav slutade banker att låna ut pengar till varandra och till privatkunder. Ekonomin gick kräftgång och arbetslösheten steg.

Krisen drabbade en del länder stenhårt. I EU var de första länderna som drabbades Ungern och Lettland, men de skulle följas av fler. Lettlands bankkris var nära kopplad till de svenska bankerna, Swedbank, Nordea och SEB.

2010 fick Europa sin egen kris, skuldkrisen som drabbade ännu fler länder i Europa. Till dags dato har EU betalat ut 650 miljarder euro i lån till åtta krisande EU-länder.

Bankvärlden skakade och med den hela EU och Sverige.

Inte förrän i år har Grekland kommit ur sin skuldkris, just på tioårsdagen för Lehman Brothers krasch ska landet klara sig själv.

Andra länder, som Sverige, tog sig som vi vet snabbare i genom krisen.

Men hur rustade är vi inför en finanskris i dag?

Men hur rustade är vi inför en finanskris
i dag?

Vi kan konstatera att reglerna och kraven på finansmarknaden är större än någonsin. Ändå går Riksbankschefen Stefan Ingves ut och säger att Sverige är sämre rustat nu än det var 2008. Kanske är det den gamla sanningen att man rustar för den strid som var, och inte för den strid som kommer, som spökar.

Vi är ju inte omedvetna om de faror vi ser, med skuldbelåningen och den obalanserade bostadsmarknaden. Även mot det finns det nya regler som ska motverka överbelåning.

Men vad är vi inte beredda på? Överdriven spekulation, en fintechbubbla, klimatförändringar..? Mycket kan hända som kan påverka finansbranschen hårt.

Arbetsmarknadsbarometern är fortfarande stark men att Sverige och världen är på väg in i en lågkonjunktur, det verkar alla vara ense om.

En finanskris och vidhängande depression ligger förhoppningsvis en bit framåt i tiden.

Men att redan nu börja tänka på nästa kris och inte den som var, känns som en bra strategi.

Vill man vara klimatsmart ska man skifta sitt sparande från traditionella till gröna fonder. Det är bättre än att minska sitt flygande, att byta bilen mot tåget, att äta mindre kött och använda mindre varmvatten. Tillsammans. Detta enligt en studie som Nordea Sustainable Finance gjort och som presenterats i Svenska Dagbladet (11/9).

Det sätter fingret på hur betydelsefull finansbranschen är och hur stor skillnad vi kan göra för allas vår framtid.

På kort sikt ger inte omläggningen av sparandet global effekt, men långsiktigt ger det större finansiella muskler till hållbara företag och mindre till de fossila jättarna.

]]>
Vem ska jag vända mig till med mitt problem? https://www.finansliv.se/artikel/vem-ska-jag-vanda-mig-till-med-mitt-problem/ Mon, 01 Oct 2018 08:51:39 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=30670 Fråga: Jag jobbar på en liten arbetsplats och vi har ingen lokal fackklubb, vem ska jag vända mig till om jag får problem eller om jag har en fråga?

Henrik Cronier: Saknas kubb kan du vända dig till rådgivningen på Finansförbundets kansli. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida www.finansforbundet.se. Beroende på vad din fråga gäller får du i första hand rådgivning. Är det ett ärende som kräver utredning, prövning i domstol eller liknande så finns det möjlighet till förhandlings- och rättshjälp via Finansförbundets kansli.

(Svaret gavs i november 2017)

]]>