Finansliv https://www.finansliv.se Bank, försäkring och finans Thu, 21 Jun 2018 08:42:37 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.6 Trygg-Hansa blir aktivitetsbaserat https://www.finansliv.se/artikel/trygg-hansa-blir-aktivitetsbaserat/ Thu, 21 Jun 2018 08:42:37 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=30617 Redan 2009 kom de första planerna på en påbyggnad på taket av det så kallade Trygg-Hansa-huset på Kungsholmen i Stockholm. Sedan dess har detaljplanen för ombyggnationen ändrats tre gånger, efter kritik från boende i området. Kritiken handlade bland annat om att påbyggnaden var för stor och skulle göra huset för dominant i stadsbilden. Men efter den fjärde revideringen har nu slutligen byggplanerna godkänts.

Huset har dock redan byggts om – invändigt. Under 2017 totalrenoverades kontoret och gjordes om till aktivitetsbaserat.

– Vårt mål var att använda vår kontors­yta mer effektivt och funktionellt samtidigt som vi ville skapa större valfrihet och flexibilitet i medarbetarnas vardag. Ny teknik, både gemensam och individuell, möjliggör vårt nya arbetssätt, säger Trygg-Hansas vd Niclas Ward.

Finanslivs undersökningar visar att en majoritet av de som jobbar aktivitetsbaserat inom bank- och försäkringsbranschen tycker att arbetsmiljön försämras. Men Niclas Ward tror att Trygg-Hansa har lyckats anpassa kontoret till medarbetarnas behov genom ett förarbete där alla medarbetare deltagit.

–  Att gå över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt faller emellertid inte på plats bara för att vi fått nya lokaler. Vi har stor respekt för att förändring tar tid och vi är därför måna om att få löpande återkoppling av medarbetarna kring vad som fungerar bra och vad som kan fungera bättre.

]]>
Jag är vikarie – har jag förtur till nya tjänster? https://www.finansliv.se/artikel/jag-ar-vikarie-har-jag-fortur-till-nya-tjanster/ Wed, 20 Jun 2018 08:11:25 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=30678 Fråga: Jag har just nu ett vikariat som löper ut först om några månader och nu söker arbetsgivaren liknande tjänster på min avdelning. Kan jag få förtur till dessa lediga tjänster eftersom jag redan jobbar på avdelningen?

Anders Nilsson: Som utgångspunkt har du inte något rätt eller förtur till en annan tjänst oavsett din nuvarande anställningsform. Däremot kan du, om du har varit visstidsanställd i över 12 månader, ha företrädesrätt till återanställning om din anställning avslutas vid utsatt datum utan att du får en förlängd anställning. Du kan då göra anspråk på lediga tjänster som ligger ute från och med en månad innan din anställning avslutas.

Du måste dock skriftligt anmäla till arbetsgivaren att du vill utnyttja din företrädesrätt till återanställning.

Det kan också finnas lokala avtal på din arbetsplats som till exempel kan ange att lediga tjänster ska utlysas internt innan arbetsgivaren går ut externt. Kontakta din lokala FTF-förening för mer information.

(Svaret gavs i augusti 2017)

Vill du få svar på din fråga? Maila redaktion@finansliv.se

]]>
Banken reser sig efter skandalen https://www.finansliv.se/artikel/banken-reser-sig-efter-skandalen/ Tue, 19 Jun 2018 08:47:38 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=30594 Det har gått två år sedan Bettina Johansson blev kallad till det där mötet då allting började. Hon satt och jobbade vid sitt skrivbord på Sörmlands Sparbanks huvudkontor vid Strömplan i centrala Katrineholm. Utanför fönstret strosade shoppingsugna katrineholmare som vanligt mellan butikerna på Köpmangatan och Hantverkaregatan. Några vilade benen på stenbänkarna som omgärdar det lilla gatstenstorget framför banken.

Detta har hänt

Juni 2016. Efter en anonym anmälan om att vd Joacim Lindgren använt bankens pengar till privat lyxkonsumtion tas han ur tjänst och blir uppsagd dagen innan han ska sluta. Han polisanmäls av banken. Erik Hägglöv träder in som tillförordnad vd.

Augusti 2016. Ställföreträdande vd, vice vd, säkerhetschefen och chefsjuristen lämnar sina roller i banken utan avgångsvederlag.

September 2016. Daniel Eriksson tillträder som ny vd.

Oktober 2016. Finansinspektionen startar en utredning av banken. Samtidigt pågår ett flertal interna utredningar samt en förundersökning mot Joacim Lindgren gällande trolöshet mot huvudman.

December 2016. Bankens styrelseordförande avgår och Birgitta Johansson-Hedberg tillsammans med två ledamöter väljs på en extrainsatt årsstämma.April 2017. Ytterligare två ledamöter väljs på årsstämman, vilket innebär att hela styrelsen är utbytt. Styrelsen som satt fram till december 2016 nekas ansvarsfrihet.

Maj 2017. Daniel Eriksson slutar som vd. Erik Hägglöv utses till ny vd.

September 2017. Banken och tidigare vd Joacim Lindgren förlikas. Villkoren för förlikningen är hemliga.

November 2017. Finansinspektionens utredning visar på brister i styrning och ledning. Sörmlands Sparbank får en anmärkning och en sanktionsavgift på 12,7 miljoner kronor.

April 2018. Erik Hägglöv går i pension och Sören Schelander tillträder som ny vd. Bankens huvudmän beslutar enhälligt att inte kräva skadestånd från de tidigare styrelseledamöterna.

Plötsligt kom bankens chefs­jurist fram till Bettina Johanssons skrivbord och bad henne följa med till ett konferensrum i när­heten. Vad mötet handlade om fick hon inte veta, annat än att hon behövdes i sin roll som klubb­ordförande för Finansförbundet och personalrepresentant i Sörmlands Sparbanks styrelse.

I rummet väntade flera av bankens övriga styrelsemedlemmar med sammanbitna miner. Bettina Johansson satte sig på en ledig stol.

Under mötet fick hon veta att en anonym anställd larmat om att bankens vd Joacim Lindgren hade använt företagets pengar till privata utgifter. Larmet kom mindre än en månad innan Joacim Lindgren skulle lämna vd-posten. Det bedömdes vara så allvarligt att han arbetsbefriades.

Jag kommer ihåg att jag var både chockad och besviken.

– Jag kommer ihåg att jag var både chockad och besviken, säger Bettina Johansson.

Hon visste inte då att det hon precis fått höra bara var toppen av isberget. Att skandalen skulle växa och växa under de kommande veckorna och månaderna tills alla styrelsemedlemmar som hon nyss träffat tvingats lämna banken.

Vice ordförande Magnus Wärulf och klubbordförande Bettina Johansson. Foto: Alexander Donka

Cigarrer, viner, hotellvistelser, resor och en väldigt dyr designerväska. Detaljerna kring den förre detta vd:ns lyxliv har snurrat runt i pressen och är välkända för de flesta vid det här laget.

Joacim Lindgren sades upp dagen innan han skulle sluta på Sörmlands Sparbank, och gick därmed miste om sitt avgångs­vederlag på 9,1 miljoner kronor. Han polisanmäldes för förskingring och trolöshet mot huvudman.

Ett par månader senare fick flera ur ledningsgruppen lämna banken, däribland chefsjuristen som kallat Bettina Johansson till mötet tidigare. Även de fick gå utan avgångsvederlag.

De anställda på banken fick många frågor från kunderna i början. Genom informationsmöten, samtal och olika stödmaterial fick de hjälp med vad de skulle svara.

Sörmlands Sparbank har också ett samtalsstöd som anställda kan använda sig av. I vanliga fall krävs ett godkännande av den närmaste chefen, men det kravet togs bort under krisen.

– Man kunde själv ta den kontakten när man kände att det behövdes. Jag tror att det har hjälpt många, säger Bettina Johansson.

Många kunder har haft glimten i ögat och sagt till exempel »bjuder du på vin idag?«.

Jim Lindström var bankchef för Sörmlands Sparbanks kontor i Vingåker under krisen, och mötte många företagskunder. Personligen tyckte han inte att reaktionerna var särskilt svåra att hantera. De flesta kunde skilja mellan de personer som skandalen gällde och resten av banken.

– Många kunder har haft glimten i ögat och sagt till exempel »bjuder du på vin idag?«. Men det är klart att när samma skämt återkommer gång på gång är det inte lika roligt, säger Jim Lindström, som i dag är företagschef på Katrine­holmskontoret.

I oktober 2016 tillsatte Finans­inspektionen en utredning av Sörmlands Sparbank. Strax därefter tvingades bankens styrelse­ordförande Sven-Olov Carlsson bort vid ett extrainsatt möte. Ny ordförande blev Birgitta Johansson-Hedberg, som tidigare bland annat varit vd på dåvarande Föreningssparbanken (nu Swedbank) och vice ordförande på Finans­inspektionen.

Några månader senare hade hela styrelsen bytts ut.

– Innan jag tillträdde som styrelse­ordförande hade jag noggrant analyserat bankens situation och hade en ganska god uppfattning om vad som behövde åtgärdas både vad gäller affärsstrategi och regelefterlevnad. Jag visste att Sörmlands Sparbank har en mycket stark ställning på sin marknad och fann att banken, precis som jag trott, hade både kunniga och lojala medarbetare. Problemen fanns i styrning och kontroll på styrelse- och ledningsnivå, säger Birgitta Johansson-Hedberg i ett mejl till Finansliv.

Den nya styrelsen med Birgitta Johansson-Hedberg i spetsen krävde tillbaka pengar från de tidigare styrelseledamöterna, eftersom de fått för mycket i arvode. Alla betalade. Även den förre vd:n Joacim Lindgren skulle krävas på pengar, meddelade styrelsen.

Vid årsstämman i april 2017 nekades delar av den gamla styrelsen ansvarsfrihet, vilket är mycket ovanligt.

I samma veva besökte Finansliv Katrineholmskontoret. Det hade då gått knappt ett år sedan det där första mötet som Bettina Johansson kallades till.

Banken hade en ny vd, Daniel Eriksson, sedan drygt ett halvår tillbaka. Han var tänkt att efterträda Joacim Lindgren redan innan skandalen uppdagades. Bettina Johansson var med i rekryteringsprocessen av honom. Men eftersom Joacim Lindgren blev arbetsbefriad innan Daniel Eriksson kunde tillträda fick Erik Hägglöv, tidigare vd på Sparbanken Nord, träda in som tillförordnad vd emellan. Daniel Eriksson deltog dock i krisarbetet under sensommaren 2016.

När Finansliv träffade honom på våren 2017 sade han att banken arbetat på fel sätt tidigare och att det fanns mycket att förbättra vad gäller intern kontroll och styrning. Han påpekade också att förändringsarbetet skulle ta flera år.

Men redan innan artikeln gick i tryck slutade Daniel Eriksson.

Det har spekulerats kring om han fick sparken av den nya styrelsen. Birgitta Johansson-Hedberg nekar till det.

– Han bad att få sluta, säger hon.

Den tidigare tillförordnade vd:n Erik Hägglöv trädde in som vd i stället.

Att byta vd så många gånger på kort tid innebar stora omställningar för personalen. Men Bettina Johansson är glad över att det blev just Erik Hägglöv som tog över när Daniel Eriksson slutade.

– Det var tur att Erik kunde ställa upp som vi redan kände lite, eftersom han hade hoppat in tidigare. Han är en trygg och erfaren person, som skapade lugn för styrelsen och banken.

Det har varit tufft för många och på olika sätt.

Jim Lindström instämmer. Både han, Bettina Johansson och Birgitta Johansson-Hedberg framhåller att tryggheten också fanns – och finns – hos de anställda. Samanhållningen i banken är stark, vilket har hjälpt mycket under krisen.

– Det har varit tufft för många och på olika sätt. Men vi pratar mycket och stöttar varandra. Alla ställer upp för varandra, säger Bettina Johansson.

– Vi är i grunden en trygg organisation, många har jobbat länge inom banken och vi vet vad vår kärnverksamhet är, säger Jim Lindström.

– Medarbetarna har medverkat i förändringarna på ett fantastiskt sätt. Mangrant har man slutit upp på informationsmöten och utbildningar och oavsett roll i banken finns en väldig medvetenhet och respekt för regelefterlevnaden, säger Birgitta Johansson-Hedberg.

Under hösten 2017, några månader efter Finanslivs besök, meddelade Finansinspektionen resultatet av sin utredning. Sörmlands Sparbank hade brustit i sin riskhantering, styrning och kontroll, enligt FI. Bristerna har uppstått på grund av att den tidigare styrelsen inte tagit sitt ansvar. Det har inte funnits några rutiner för hur kontrollen av vd:ns kostnads­redovisning ska skötas, konstaterar FI. Ansvarsfördelningen har varit otydlig, och de som har haft som uppgift att kontrollera vd:ns utgifter har varit direkt underställda honom. Banken har saknat den organisationsstruktur som krävs enligt lag.

Sörmlands Sparbank fick en anmärkning och en sanktions­avgift på 12,7 miljoner kronor.

Beskedet kom inte som någon överraskning. Banken hade haft löpande kontakt med FI sedan utredningen påbörjades, och de interna utredningarna visade på samma brister. Arbetet med att åtgärda dem hade redan börjat när sanktionsavgiften kom.

Bland annat togs företagskorten bort direkt. I stället får de anställda numera använda sina privata kort och skicka in kvitton för sina utlägg.

Andra åtgärder har tagit längre tid. Delar av organisationen har omorganiserats för att göra styrning och kontroll tydligare. Flera chefer har fått söka om sina tjänster. Bankens riskkontroll och compliance (regelefterlevnad) var tidigare utlagt externt, men har nu plockats in i banken.

– Det gör att kunskap och erfarenheter stannar och sprids i banken, något som i sin tur minskar riskerna och ökar stabiliteten, säger Birgitta Johansson-Hedberg.

Omorganisationerna har påverkat alla anställda i banken, inte minst klubben. Bettina Johansson och vice ordförande Magnus Wärulf har suttit i många förhandlingar och haft mängder av samtal med medarbetare och ledning sedan krisen började.

– Det har varit mycket att göra. Vi har inte kunnat jobba så mycket proaktivt under den här tiden, utan mest hanterat akuta ärenden, säger Bettina Johansson.

Man har släppt det som har varit och vill blicka framåt. Få lugn och ro och återgå till normal verksamhet.

Hon har lärt sig mycket under resans gång. Både om sig själv och hur olika alla reagerar i en kris, och om hur man ska ta sig ur den.

Nu har det gått två år sedan det där första mötet, och lugnet börjar äntligen lägga sig över Sörmlands Sparbank. Bettina Johansson är redo att lägga allt bakom sig, komma in i vardagen igen och jobba. Hon upplever att de flesta anställda känner likadant.

– Man har släppt det som har varit och vill blicka framåt. Få lugn och ro och återgå till normal verksamhet. Ta hand om våra kunder och banken, det är vad alla vill göra.

Jim Lindström håller med. Det är inte själva skandalen som har varit jobbigast, tycker han, utan den utdragna processen som följt av den. Han tycker det är bra att hela verksamheten har granskats och förbättrats, det gör att banken förhoppningsvis står bättre rustad inför framtiden. Men nu vill han gå vidare.

– Nu har vi en ny vd, det känns bra. Nu blickar vi framåt.

Sören Schelander tillträdde som vd på Sörmlands Sparbank i april i år, när Erik Hägglöv gick i pension. Han är bankens fjärde vd på två år. Men nu ska förhoppningsvis vd-bytena bli färre. Bettina Johansson har varit med och rekryterat Sören Schelander och hon tror att han kan driva verksamheten framåt mer långsiktigt.

– Det känns jättespännande och bra, säger hon.

Ett par veckor efter att Sören Schelander tillträdde höll banken årsstämma. Där beslutade bankens huvudmän att inte kräva skadestånd av de tidigare styrelseledamöter som nekades ansvarsfrihet vid förra årets stämma. Beslutet var enhälligt.

– De juridiska bedömningar som stämman hade som underlag för sitt beslut visade att möjligheten att vinna en sådan process var liten, säger Birgitta Johansson-Hedberg.

Bettina Johansson tycker att det var ett bra beslut.

– Jag tror att alla känner att det var skönt. Vi har redan lämnat det där bakom oss, det skulle bara riva upp allt igen, säger hon.

Banken har också valt att förlikas med den tidigare vd:n Joacim Lindgren. Alternativet hade varit att gå vidare till skiljenämnd, men styrelsen ansåg att förlikning var mer fördelaktigt.

– Mer kan jag inte säga eftersom parterna förbundit sig att inte röja vad förlikningen innebar, säger Birgitta Johansson-Hedberg.

Åklagarens förundersökning mot Joacim Lindgren pågår däremot fortfarande. Det är alltså ännu inte klart om den tidigare vd:n kommer att dömas för något brott eller inte, eller om han ens kommer att åtalas.

Men Bettina Johansson går inte och väntar på svar. Banken behöver ingen dom för att kunna släppa allt som hänt, tycker hon.

– Det känns som att vi redan har gjort ett avslut och gått vidare.

]]>
Kan jag ångra min egen uppsägning? https://www.finansliv.se/artikel/kan-jag-angra-min-egen-uppsagning/ Mon, 18 Jun 2018 08:05:49 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=30656 Fråga: Jag har sagt upp min anställning på mitt nuvarande företag för att påbörja en anställning hos annan arbetsgivare. Nu verkar det som att jag inte kommer få den nya anställningen eftersom de bestämt sig för att inte anställa någon. Hur lång tid har jag på mig att ångra min uppsägning?

Henrik Cronier: Har du sagt upp din anställning så är huvudregeln att du inte kan komma tillbaka med mindre än att arbets­givaren godkänner det.

Det finns alltså ingen ångervecka eller liknande på uppsägning av anställningsavtal. Det finns vissa fall då den anställdes egna uppsägning kan återtas eller underkännas och det är om uppsägningen är framprovocerad av arbetsgivaren eller gjord muntligen i affekt och »hastigt mod«. Den situationen tycks inte föreligga så svaret på din fråga är att du inte har rätt att ångra din uppsägning. Ett tips är att prata med din gamla arbetsgivare och fråga om du kan få återkalla uppsägningen.

(Svaret gavs i mars 2018)

]]>
Finansfredag: Trendspaningar https://www.finansliv.se/artikel/finansfredag-trendspaningar/ Fri, 15 Jun 2018 09:22:40 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=30706

]]>
Kan arbets­givaren bestämma när lunchen tas ut? https://www.finansliv.se/artikel/kan-arbets%c2%adgivaren-bestamma-nar-lunchen-tas-ut/ Wed, 13 Jun 2018 08:22:43 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=30679 Fråga: Min chef har bestämt att vi inte längre får gå på lunch den vanliga tiden utan nu ska lunchen skjutas fram 30 min för alla, vilket enligt dom överensstämmer med övriga landet. Kan de bestämma det och kan vi hävda att vi flexar på lunchen?

Anders Nilsson: Generellt så kan arbetsgivaren bestämma när lunchen ska tas ut utifrån verksamhetens behov, genom rätten att leda och fördela arbetet. Om det gäller ändringar i arbetsschema så ska detta meddelas arbetstagaren i god tid, dock senast 4 veckor innan. Någon självklar rätt att ta ut flex på lunchen har man inte, detta  ska ske med arbetsgivarens godkännande samt beviljande.

Dock vill jag vara tydlig med att det kan finnas andra överenskommelser som stipuleras i era lokala avtal då våra centrala avtal öppnar för lokala avvikelser från huvudavtalet. Därför tycker jag att du ska kolla med din lokala förening vad som är sagt sedan tidigare. Om du tagit ut betald semester på dessa dagar jämställs det med att du har tjänstgjort.

(Svaret gavs i april 2017)

Vill du få svar på din fråga? Maila redaktion@finansliv.se 

]]>
Ingen arbetsskada på väg till hunddagis https://www.finansliv.se/artikel/ingen-arbetsskada-pa-vag-till-hunddagis/ Tue, 12 Jun 2018 08:12:27 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=30581 En morgon för tre år sedan var Susann Forsell som vanligt på väg till jobbet på Handelsbanken i Malmö. Först skulle hon lämna sin hund på hunddagis, som hon gör varje morgon. På väg till busshållplatsen blir hunden plötsligt attackerad av en annan hund. Susann Forsell lyfter upp sin hund i ett försök att få undan den, men vrider sig fel och trillar baklänges. Hon landar illa på ryggen.

– Jag kände direkt att det här gick väldigt fel, säger Susann Forsell.

På sjukhuset konstaterar läkarna att Susann har brutit en ryggkota och fått en kompression mellan två kotor.

– Jag hade tur. Om benflisan från ryggbrottet hade flyttat sig åt andra hållet hade jag kunnat bli förlamad.

Susann har väldigt ont. Hon sjukskrivs först i två veckor. Men när hon kommer tillbaka på jobbet som banktjänsteman går det bara ett par dagar innan smärtan åter­igen blir outhärdlig. Hon skickas till företagshälsovården som sjukskriver henne igen, den här gången i fyra månader.

– Mitt i allt detta fyllde jag i en massa papper till olika försäkringsbolag. Jag fick ersättning från min gruppförsäkring, min privata försäkring och min mans försäkring. Men från AFA Försäkring fick jag avslag.

Susann Forsell. Foto: Privat

AFA Försäkring ägs gemensamt av arbetsmarknadens parter och är det försäkringsbolag som betalar ut ersättning för bland annat arbetsskador. Även olyckor som sker på väg till eller från arbetet klassas som arbetsskador. Men AFA ansåg att Susann Forsell hade avvikit från sin väg till jobbet eftersom hon först skulle lämna hunden på hunddagis.

Skiljenämnd

En skiljenämnd avgör rättstvister mellan parter privat, istället för i domstol. En skiljedom är inte offentlig och kan inte överklagas.

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar ägs av arbetsmarknadens parter och avgör tvister om arbetsmarknadsförsäkringar, bland annat trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Hon begärde omprövning men fick avslag igen. Då bestämde sig Susann Forsell för att vända sig till Finansförbundet, som överklagade ärendet till Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar.

– Det fanns bra argument och vi bedömde att vi hade en chans att vinna. Alla var överens om hur skadan hade skett, det handlade bara om ifall det var en godtagbar avvikelse eller inte från den direkta färdvägen till jobbet, säger Viktor Källqvist, biträdande förhandlingschef på Finansförbundet.

Föräldrar som lämnar sina barn på förskolan på väg till jobbet har nämligen rätt att få ersättning från arbetsskadeförsäkringen om det sker en olycka, även om de har avvikit från den direkta vägen till jobbet. Det visar tidigare väg­ledande domar.

Alla var överens om hur skadan hade skett, det handlade bara om ifall det var en godtagbar avvikelse.

Men när det gäller hundägare på väg till hunddagis finns inga sådana domar. Frågan har prövats en gång i kammarrätten, men eftersom den domen aldrig överklagades till högre instans anses den inte vara vägledande.

– Det handlar om ifall det är en nödvändig förberedelse för arbetsdagen eller inte. Vi menar att i Susanns och i många andra hundägares fall är det nödvändigt att lämna hunden på hunddagis. Om man lämnar den hemma begår man ett brott, eftersom hundar inte får vara utan uppsikt i mer än sex timmar, säger Viktor Källqvist.

Det handlar om ifall det är en nödvändig förberedelse för arbetsdagen eller inte.

Men Skiljenämnden valde att gå på AFA Försäkrings linje och avslog Susann Forsells talan. Att lämna hund på hunddagis går inte att jämställa med att lämna barn på förskola, skriver nämnden i domen. Skadan kan därför inte anses ha uppstått på väg till jobbet, enligt nämnden.

– Att de dömde som de gjorde var inte så förvånande, vi misstänkte att domstolen skulle vara restriktiv. Men i domskälen tar man inte ställning till om det är en nödvändig förberedelse att lämna hunden på dagis, man pratar bara om att en hund inte är att jämställa med ett barn. Den stora frågan är ju, ska hundägare vara försäkrade på sin väg till arbetet eller inte? Enligt den här domen är de inte det, säger Viktor Källqvist.

En dom i skiljenämnd är inte offentlig, och har därför inte samma tyngd som om fallet prövats i domstol. Men Viktor Källqvist tror ändå att Susann Forsells fall kommer att bli vägledande.

– Skulle någon överklaga ett liknande beslut till AFA Försäkring så kommer antagligen AFA att hänvisa till den här domen.

Susann Forsell var förberedd på avslaget, men är ändå tacksam över den hjälp hon fått från Finansförbundet. Hon är besviken på domen.

– Det är klart man är besviken. Det är inte pengarna jag är ute efter, jag vill bara att min skada ska bli klassad som en arbetsskada. Jag har ständig smärta och är rädd att jag inte kommer kunna jobba fullt ut resten av arbets­livet.

]]>
»Kunderna kommer alltid välja det enkla« https://www.finansliv.se/artikel/kunderna-kommer-alltid-valja-det-enkla/ Mon, 11 Jun 2018 08:39:03 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=30600 Du kan lyssna på artikeln i ljudformat här:

Sven Eggefalk kan inte längre nå sin 17-åriga dotter Filippa när hon umgås med sina vänner. Han har provat att ringa, sms:a, skriva på Messenger, Whatsapp och Instagram. Inget funkar. Hon svarar inte.

Det beror inte på att Filippa inte vill prata med honom, eller att hon och hennes vänner har hittat någon ny app som Sven är för gammal för att ha koll på. Nej, det som har hänt är att 17–18-åringarna har bestämt sig för att lägga undan mobilerna när de träffas. Inga sociala medier, sms eller samtal. Istället koncentrerar de sig på varandra. Mobilerna får vänta i en hög en bit bort, så att de inte störs av plinganden eller push-notiser som dyker upp på skärmarna.

Sven Eggefalk

Utbildning: BA i ekonomi vid North Park University i Chicago.

1995-1996: Livförsäkringssäljare på Trygg-Hansa.

1996-2011: Olika ledande befattningar inom SEB, bland annat distriktschef för SEB:s kontor på Östermalm och Lidingö och chef för utveckling och försäljning inom Retail.

2011-2015: Vd på Wasa Kredit.

2015-2018: Vd på Länsförsäkringar Östgöta.

2018- Vd på Länsförsäkringar Bank.

Bor: Ekerö utanför Stockholm.

Familj: Gift med Kristin Eggefalk, tillsammans har de döttrarna Filippa, 17, och Elsa, 16.

Intressen: Golf och träning.

Det kanske låter enkelt, till och med självklart för vissa. Men för Sven Eggefalk, som är van vid att dotterns mobil sitter klistrad i hennes hand varje vaken timme på dygnet, kom det som en chock.

Han tycker att det visar betydelsen av det personliga mötet. Även dagens tonåringar som vuxit upp med sociala medier och ser digital kommunikation som en självklarhet värdesätter att träffas.

Det personliga mötet är en viktig del av Länsförsäkringar Banks strategi.

– Vi är i en ganska unik position. Vi minskar inte antalet kontor, vi har kvar den lokala prägeln, säger Sven Eggefalk.

Vi minskar inte antalet kontor, vi har kvar den lokala prägeln.

Länsförsäkringar består av 23 fristående Länsförsäkringsbolag med 150 kontor runt om i Sverige. Banken ägs av Länsförsäkringsbolagen, och majoriteten av bankverksamheten finns ute på de lokala kontoren. Det innebär att varje Länsförsäkringsbolag tar sina egna beslut om antalet anställda och hur mycket kontoren ska satsa på bankverksamhet – inte Sven Eggefalk. Ett annorlunda upplägg, men det tycks fungera.

– Vi vinner många priser och ligger högst i Svenskt Kvalitetsindex (SKI), så uppenbarligen är modellen bra, säger Sven Eggefalk.

Länsförsäkringar Bank har haft de mest nöjda bankkunderna på privatsidan fyra år i rad nu. I den senaste SKI-mätningen knep de även förstaplatsen på företagssidan.

Enligt SKI-rapporten är tillgänglighet allt viktigare för bankkunderna. För knappt tio år sedan räckte det med en bra bankapp och andra snabba tekniska lösningar för att få nöjda kunder, men nu har kraven höjts. Tekniken är fortfarande viktig, men är idag något som kunderna snarare förväntar sig ska fungera än något de blir imponerade av. Bankerna måste numera också kunna hantera kunder på ett snabbt och bra sätt när de får problem. Därför är den lokala närvaron så viktig, enligt Sven Eggefalk.

– Läser man i frisvaren i kundundersökningarna, då blir det ganska intressant. Nästan 99 av 100 klagomål handlar inte om att banken har gjort fel utan att man har hanterat ärendet fel. Oftast att man inte har bett om ursäkt. Den delen tror jag vi har varit duktiga på, helt enkelt för att det är svårare att inte be om ursäkt när du jobbar lokalt. Du träffar kunderna i andra sammanhang också.

Det lokala ligger även Sven Eggefalk nära personligen. Han kommer själv från Länsförsäkringar Östgöta, där han var vd i tre år. Han lämnade försäkringsbolaget för sin nya vd-post för bara två månader sedan. Men innan dess var han vd för bankens dotter­bolag Wasa Kredit, som han nu är ordförande för. Dessutom är bankverksamhet ett viktigt affärsområde på Länsförsäkringar Östgöta där över 80 personer jobbar enbart med bankfrågor, så bankens arbetssätt är inget främmande för Sven Eggefalk.

– Det som tilltalar mig med Länsförsäkringar är att våra kunder bygger något de är med och äger. När man är lokal vd blir det så märkbart. Alla stora företag på orten träffas, på fredagen kanske man spelar nattfotboll, nästa kväll träffar man studenter på universitet. Det är speciellt, man är en del av länet och spelar en unik roll där.

Det som tilltalar mig med Länsförsäkringar är att våra kunder bygger något de är med och äger.

Men även om en stor del av Länsförsäkringar Banks verksamhet sköts hos de lokala försäkringsbolagen sitter Sven Eggefalk på huvudkontoret i Stockholm. Att trots det lyckas behålla den lokala förankringen och få ihop banken till en helhet ser han som ett av sina viktigaste uppdrag.

– Jag måste se till att banken fortsätter vara en del av den lokala styrkan. Samtidigt måste vi vara innovativa på den digitala sidan och tydligare skapa ett erbjudande som hänger ihop med våra övriga affärer.

I finansbranschen beskrivs ofta lokala satsningar och digitala dito som varandras motsatser.  Ju mer digital en bank blir desto färre brukar kontoren vara. Banktjänstemännen byts ut mot IT-personal, fysiska rådgivare mot robotar och artificiell intelligens.

Men Sven Eggefalk tror att den motsättningen är skapad av bankerna själva. Kunderna ser det inte så.

Hans yngre dotter, 16-åriga Elsa, skrattade åt honom när han pratade om uppdelningen mellan lokalt och digitalt. Hon visade honom en videochatt där hon och tre av hennes kompisar satt tillsammans och pratade med en fjärde kompis i telefon. Är vi lokala eller digitala? frågade hon retoriskt.

– Jag insåg att det inte behöver vara någon motsättning. Det är faktiskt samma sak i många lägen.

För att undvika att sätta lokalt mot digitalt gäller det att utgå från kundmötet, enligt Sven Eggefalk. Tillgänglighet är det kunderna efterfrågar, och det kan vara både fysiskt och digitalt beroende på situationen.

Kunderna kommer välja det enkla. Det är som när stigar uppstår för att folk genar, antingen väljer du att sätta stängsel för stigarna eller bygga vägar där de går.

– Jag tror att det handlar om att våga tillhandahålla det. Att ge kunderna ett fritt val, och inte försöka styra dem. Det ska fungera lika bra på det ena eller det andra sättet. Kunderna kommer välja det enkla. Det är som när stigar uppstår för att folk genar, antingen väljer du att sätta stängsel för stigarna eller bygga vägar där de går.

Att låta kunderna välja själva var också tanken när Länsförsäkringar utvecklade sin bankapp för några år sedan. Länsförsäkringar ville att kunderna skulle kunna göra alla sina bank- och försäkringsärenden i appen, på samma sätt som de kan göra på bankkontoren eller hos försäkringsbolagen. Ansöka om bolån, köpa aktier, se över sin pension, lägga till en ny försäkring eller kanske se var det närmaste sjukhuset ligger när de ska ut och resa.

Appen gav Länsförsäkringar priset Årets Mobilbank 2016.

– Jag tror att kunderna gillar att vi inte har några restriktioner.

Kan det också vara så att många inte väntar sig att ni ska vara i framkant digitalt, eftersom ni är så lokala?

– Ja, det kanske ligger något i det, att vi har möjlighet att överraska.

Men överraskningsmomentet varar inte länge. Det gäller att ständigt förbättra sig och utveckla fler digitala lösningar för att behålla kunderna.

Eftersom Länsförsäkringar Bank har en affärsmodell som är sammanflätad med de olika Länsförsäkringsbolagens verksamheter tror Sven Eggefalk att de digitala satsningarna framöver kommer att vara just en kombination av försäkring och bank, eller insurtech och fintech om man så vill.

Än så länge samarbetar Länsförsäkringar Bank inte med något externt fintech- eller insurtechbolag, men de ser över möjligheterna.

– Vi har inget på gång just nu, men vi tittar. Men ett sådant bolag kommer i så fall behöva svara upp till det vi värdesätter: trygghet och möjligheter för kunderna att välja.

På insurtech-sidan tror han mycket på att utveckla det skadeförebyggande arbetet och på så sätt se till att kunderna får mer utbyte av försäkringsbolagen. I dagsläget har de flesta kunder bara kontakt med sitt försäkringsbolag när de tecknar en försäkring och därefter när de får en skada, vilket i snitt sker var sjunde år.

Jag tror att vi måste flytta fram i bägge delar, vi måste bli ännu mer lokala och ännu mer digitalt relevanta.

– Först då bedömer du om du har rätt försäkringsbolag. Men om vi bygger in något mer, tips om saker som gynnar dig, då kommer vi ha mer dialog och kunderna kommer se försäkringsbolaget och banken mer som en helhet.

På sikt tror Sven Eggefalk att Länsförsäkringar kommer att anpassa verksamheten mer efter kundernas behov. Enklare skade­ärenden, som att tappa telefonen, kommer att hanteras mer digitalt. I de fallen är kunden bara ute efter att få en ny telefon så snabbt som möjligt, utan krångel. Men när det gäller större skador, som en brand, handlar det inte bara om pengarna. Då vill kunderna ha betydligt mer hjälp och stöd, och även personlig kontakt.

– Jag tror att vi måste flytta fram i bägge delar, vi måste bli ännu mer lokala och ännu mer digitalt relevanta.

Som Finansliv tidigare har berättat har digitaliseringen i bankbranschen lett till att var femte jobb har försvunnit de senaste tio åren, och fler nedskärningar väntas. I försäkringsbranschen ser det inte alls likadant ut. Där har jobben istället blivit fler det senaste decenniet.

Frågan är då var Länsförsäkringar Bank hamnar i den här utvecklingen? En bank som ägs av 23 försäkringsbolag.

Hittills har Länsförsäkringar Bank inte minskat sin personal alls. Sven Eggefalk ser inga sådana behov den närmaste framtiden.

– Men om du skulle ställa frågan »tror du att ni kommer skifta i kompetens« så absolut.

Det finns något i vår kultur, en lokal stolthet, som jag tror att man ska vara rädd om. Annars tappar vi vår själ.

Länsförsäkringar Bank behöver, liksom resten av finansbranschen, allt mer IT-kompetens. Men att byta ut personal tror inte Sven Eggefalk är rätt väg att gå. Istället ser han framför sig en kombination av nyrekrytering och vidareutbildning av den personal banken redan har.

– Det finns något i vår kultur, en lokal stolthet, som jag tror att man ska vara rädd om. Annars tappar vi vår själ.

Banken försöker se till att få in rätt medarbetare när de anställer nytt. Genom den naturliga omsättningen som sker när anställda går i pension eller byter jobb hoppas banken på så sätt att nå en annan kompetensfördelning om tio år.

– Det handlar om att satsa på medarbetare som är villiga att lära om, och att ändra sitt sätt att jobba. Sedan kommer vi ändå att behöva vissa specialistkompetenser, men jag tror inte det handlar om ett stort generationsskifte.

Länsförsäkringar Bank

• Länsförsäkringar Bank ägs av Länsförsäkringar AB, som i sin tur ägs av de 23 länsförsäkringsbolagen. Banken har tre dotterbolag: Wasa Kredit, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Länsförsäkringar Hypotek. Tillsammans med dotterbolagen har banken 650 anställda.

• Länsförsäkringar Bank har omkring 470 000 privatkunder och 36 000 företagskunder, inklusive lantbruk. Antalet kunder med LF Bank som huvudbank ökade med 11 procent 2017.

• Banken har en marknadsandel på 7 procent av den svenska bolånemarknaden och 3 procent av företagsmarknaden.

Ytterligare en utmaning som inte är unik för Länsförsäkringar Bank är de nya regelverken. Betaltjänstdirektivet PSD2 och dataskyddsförordningen GDPR har precis trätt i kraft, och försäkringsdistributionsdirektivet IDD börjar gälla om en månad. Att anpassa sig till reglerna utan att bli för trögrörlig är svårt.

– För vår del gäller det att få ihop en helhet med sakförsäkring, bank och livförsäkring. Regelverken skiljer sig åt lite. Utmaningen är att hålla kvar kundfokus, att tänka bra kundskydd, det är i slutändan vad regelverken syftar till.

Trots sin korta tid som vd för Länsförsäkringar Bank tycks Sven Eggefalk redan ha svar på det mesta. Det beror kanske på att hans vision för banken inte är någon helomvändning. I stället vill han stärka de värden som redan finns. Kunderna – som också är ägarna – i fokus, ett nära samarbete med Länsförsäkringsbolagen och en tydlig lokal närvaro kombinerat med digital utveckling.

Men det finns en utmaning som Sven Eggefalk ännu inte har hittat någon lösning på. Hur han ska få tag på sin 17-åriga dotter när hon lägger undan telefonen.

– Man får helt enkelt lämna ett meddelande och vänta.

]]>
Finansfredag: Trendskifte på räntemarknaden https://www.finansliv.se/artikel/finansfredag-trendskifte-pa-rantemarknaden/ Fri, 08 Jun 2018 13:03:09 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=30694

]]>
»Det blir ingen chock för hushållen« https://www.finansliv.se/artikel/det-blir-ingen-chock-for-hushallen/ Fri, 08 Jun 2018 06:01:28 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=30590 Pilarna pekar uppåt på ränte­marknaden i USA. Nyligen bröt den amerikanska 10-åringen (10-årig obligationsränta) igenom 3 procent, vilket är den högsta nivån på fyra år. Utvecklingen har fått bedömare att tala om ett trendskifte där den under flera årtionden fallande räntecykeln har nått vägs ände.

Det är ett par faktorer som har drivit på utvecklingen. Tittar man i backspegeln har den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) redan kommit en bit på vägen i att normalisera penningpolitiken sedan finanskrisen. »Fed« har höjt styrräntan sex gånger och fler höjningar ligger i korten.

Ingrid Wallin Johansson, Swedbank.
Foto: Oskar Omne

Ingrid Wallin Johansson är makro­analytiker på Swedbank och hon ser speciellt ett par faktorer som fått fart på förväntningarna på Fed och därmed även på långräntorna.

– En del handlar om att inflationen kommit upp och nu ligger nära tvåprocentsmålet. En annan är löneutvecklingen som är på väg upp, om än från låga nivåer, säger hon.

Blir det ett stort utbud och ungefär samma efterfrågan som tidigare stiger priset på pengar, det vill säga räntan.

Ytterligare en viktig aspekt för marknadsräntorna är utbudet av obligationer i USA. Den senaste skattereformen var gravt underfinansierad, taket för statliga utgifter har skruvats upp och ekonomin står inför ett stort refinansieringsbehov då stora obligationsvolymer förfaller senare i år. Situationen gör att USA behöver låna mycket på obligationsmarknaden.

– Blir det ett stort utbud och ungefär samma efterfrågan som tidigare stiger priset på pengar, det vill säga räntan.

Enligt Ingrid Wallin Johansson har räntemarknaden i USA sedan länge passerat botten och hon bedömer att marknadsräntorna kommer fortsätta upp framöver. Det är dock inte tal om någon brant uppgång. Ett skäl är att Fed kommer gå varsamt fram med att höja styrräntan.

– Det kommer bli en utdragen process. Vi pratar om höjningar vartannat möte eller till och med ännu långsammare takt, och därför tror vi att ränteläget förblir lågt ur ett historiskt perspektiv.

Frågan är hur ett trendskifte på räntemarknaden skulle kunna påverka den amerikanska ekonomin. Ett exempel är bostadsmarknaden och hur ökade bolånekostnader slår mot hushållen. Men just bolån är i dagsläget inte ett betydande problem i USA, enligt Ingrid Wallin Johansson. Viktigare är vad som händer på företagssidan.

Hushållen har goda förutsättningar att klara av räntehöjningar.

– Hushållen har i hög grad sanerat sin balansräkning och är i en bättre ställning nu än före finanskrisen. Däremot har skuldsättningen ökat på företagssidan och stiger räntan kan det slå hårt mot företagens lönsamhet, säger hon.

Det begränsade genomslaget på bostadsmarknaden i USA från ett högre ränteläge beror bland annat på att de flesta tecknat bundna bolån. I Sverige å andra sidan är det betydligt vanligare med rörliga bolån, som dessutom näst intill fördubblats i volym de senaste tio åren. Ingrid Wallin Johansson menar dock att svenska hushåll kommer vara motståndskraftiga den dagen Riksbanken tar rygg på Fed och höjer styrräntan.

– Hushållen har goda förutsättningar att klara av räntehöjningar, de kommer inte stå inför ett läge där man måste dra ned drastiskt på konsumtionen.

– I Sverige pratar vi om väldigt långsamma och gradvisa räntehöjningar de kommande åren. När Riksbanken höjer kommer det inte att komma som en chock för hushållen.

]]>