Finansliv https://www.finansliv.se Bank, försäkring och finans Tue, 26 Mar 2019 11:44:23 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.1.1 »Kundmötena kommer att bli färre« https://www.finansliv.se/artikel/kundmotena-kommer-att-bli-farre/ Tue, 26 Mar 2019 11:30:59 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=31421 I Arbetsförmedlingens rapport ”Var finns jobben?” spår myndigheten inom vilka yrkesgrupper det kommer vara enklast att få jobb de kommande fem åren. Enligt Arbetsförmedlingens prognos väntas störst efterfrågan inom yrkesroller som barnmorska, civilingenjör eller lärare. Desto svårare kommer det vara att få jobb inom andra yrkesgrupper, däribland som banktjänsteman.

Annelie Almerus, analytiker på Arbetsförmedlingen, menar att den ökade konkurrensen om jobben i finansbranschen främst beror på två saker. Digitaliseringen och den ökade automatiseringen av arbetsuppgifter är en viktig faktor. En annan är att det finns fler universitetsutbildningar som kvalificerar studenter att söka jobb på bank än inom andra yrkesroller som kräver mer specifik kompetens.

–  För en banktjänsteman kan man ha en ganska bred högskoleutbildning för att ta jobbet, att jämföra med exempelvis en sjuksköterska. Det gör att det blir många sökande på varje tjänst säger hon.

Tittar man däremot på utsikterna för andra yrkesroller i branschen ser det betydligt bättre ut, inte minst för de med teknisk kompetens. Samtidigt menar Annelie Almerus att bankerna tillsammans med andra branscher just nu har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens.

–  Digitaliseringen av branschen skulle gå snabbare om det fanns fler data- och systemutvecklare och tekniska civilingenjörer. Det finns ett stort behov av teknisk kompetens, men just nu har vi ett stort underskott på välutbildad arbetskraft, säger hon.

Det finns en oro att jobben inom kundtjänst och rådgivning kommer minska drastiskt de kommande åren till följd av den ökade digitaliseringen. Annelie Almerus tror att jobben kommer bli färre fram till 2024 men är försiktig i sin bedömning.

–  Jobben behöver nödvändigtvis inte bli så mycket färre. Jag tror snarare det handlar om att arbetsuppgifter kommer att förändras, inte att jobben eller att yrkesrollen försvinner, säger hon och fortsätter.

–  Kundmötena kommer bli färre, men de kundmöten som hålls kommer ställa större krav på rådgivaren i form av högre analytisk förmåga och social kompetens.

Enligt Finansförbundet är nästan var femte medlem över 60 år. Inom ett par år går den gruppen år i pension vilket kommer leda till stor arbetskraftbrist i branschen. Annelie Almerus menar att bankerna kommer att ersätta den gruppen, men inte fullt ut.

–  Så ser det ut på i de flesta branscher. Det är ganska ovanligt att man ersätter alla som går i pension inom branscher där det finns utrymme för rationaliseringar, säger hon.

Konjunkturläget är ytterligare en aspekt som kan förändra tonen på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har inte gjort en bedömning av konjunkturen men slår fast att om pilarna skulle börja pekat nedåt kommer efterfrågan på klassisk bankmannakompetens att dras ned.

–  Om vi går in i en lågkonjunktur skulle yrkesgruppen begränsas. Det är lite motsägelsefullt eftersom det kanske är då som rådgivningskompetens behövs som allra mest.

Annelie Almerus spår en ökad centrering av finansjobben till storstäder, men understryker samtidigt att möjligheten för kunden att träffa sin rådgivare också måste finnas både regionalt och lokalt. För att öka chanserna att arbeta i finansbranschen är det viktigt att lägga till teknisk kompetens.

–  Datakunskap eller teknisk kompetens utöver sin utbildning gör att man blir betydligt bredare inom yrket, säger hon.

]]>
»Att jobba med en robot är som vilken arbetskamrat som helst« https://www.finansliv.se/artikel/att-jobba-med-en-robot-ar-som-vilken-arbetskamrat-som-helst/ Thu, 21 Mar 2019 09:46:59 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=31411 Robotarna rullar in på jobb, affärer, vård och hem. De ska hjälpa oss. Ändå reagerar många människor med skepsis och till och med rädsla. Om vi ändå kunde tänka lite japansk Shinto. Det handlar om att bli vän med tingen. Så ock robotarna.

Min morfar Helge var bankdirektör i Alingsås under 1940-talet. På hörnet vid Torggatan låg hans kontor. Men inte längre. Antalet kontor kulminerade just då. Sedan dess har det stängts 1,1 bankkontor i veckan. Årtionde efter årtionde. Fortsätter tempot stänger sista kontoret 3 juli år 2034.

För vi tar annan hjälp. Som bankomaten 1967. Telefonbanker kring 1980. Senaste åren rakt i mobilen Bankid, Swish och Klarna.

För vi tar annan hjälp. Som bankomaten 1967. Telefonbanker kring 1980. Senaste åren rakt i mobilen Bankid, Swish och Klarna. Och nu kommer vågen av nya robotar och konstgjord intelligens. Detta tycks däremot plötsligt väcka mer agg och oro. Konstigt tyckte jag först.

Bästa svaret hittar jag österut, hos världens främsta robot-kramare; japaner och koreaner. De har ingen robot-agg. Förklaringen säger de själva är deras livsvisdom Konfucius och Shinto, där alla ting har ett värde. Såväl stenar, träd som bilar. Tingen ska sedan bemötas med vederbörlig respekt, rökelse och kanske bön. Här är roboten inget hot, utan en hjälp, som en stol, stege eller bänk.

När Shinto talar om rum och ting, fokuserar vi i väst mer om människan och rörelser. Vad händer då när en sak (roboten) börjar röra på sig, tar blickfång och tilltalar oss mer personligt, exakt och snabbt än den mänskliga föregångaren. Det blir kaos i väst-hjärnan. Vi känner konkurrens, hot och reser ragg. I stället för att som japanen säga »Arigato« (tack).

Fakta ger asiaternas robot-vänliga stil mer rätt. Robotarna ger framför allt jobb, visar siffror från Asiatiska utvecklingsbanken. Asiens robotar tar visserligen varje år 101 miljoner jobb, men ger också hela 134 miljoner jobb.

Vi människor får därmed två alternativ: 1: bli bäst på att ta hjälp av robotar, för snart är hen din närmaste arbetskamrat. 2: eller att ta jobbet och bygga och utveckla samma robotar.

Robot-Rut är enormt skarp på visa områden liksom rätt hopplös i annat.

Se det inte så dramatiskt. Att jobba med en robot är som vilken arbetskamrat som helst. Robot-Rut är enormt skarp på visa områden liksom rätt hopplös i annat. Undvik bara frågan »Vad gjorde du i helgen?« Robotens misstag går dessutom att försäkra bort, eftersom hens dokumentation är exemplarisk.

Den av oss som omfamnar robotarna mest lär istället få tid att utveckla sig själv. Ungefär som att rättstavningskoll på min dator är en form av robot. Bevaknings-tjänster skickar mig intressanta artiklar. Stop-loss-funktionen följer min aktier…

Mina senaste favoritrobotar är Kivra eller Storytel. De hjälper mig på bussen och tåget. Dessa robotar säger också något om framtiden. Kunskap om tekniken är viktigare än fackkunskapen. I kinesiska Shenzhen mötte jag nyligen teknikbolaget Tencent som blivit en jätte på spel, chatt och nu betalningar. Bara för att de är mästare på just teknik.

Robot-vägrarna har också sin givna utväg. Fortsätt med skrivmaskin, kuvert, sedlar och omskola sig till präst, sjuksyster eller psykolog. Det finns plats för alla. Liksom ett vackert träd eller en bänk. Arigato.

]]>
Jag får sena svar på mina mejl – vad kan jag göra? https://www.finansliv.se/artikel/jag-far-sena-svar-pa-mina-mejl-vad-kan-jag-gora/ Tue, 19 Mar 2019 08:27:31 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=31410 Fråga: Jag jobbar mycket med mejlkontakt i mitt jobb. Väldigt många av dessa kontakter svarar sent eller aldrig på mina mejl. Hur påminner jag på ett trevligt sätt? Hur många gånger ska man behöva påminna om återkoppling? Vad gör jag om jag ändå inte får några svar?

Annmarie Palm: Detta med bristen på återkoppling är ett stort problem och det som folk verkar reta sig på allra mest. Det är förstås svårjobbat när affärskontakter och/eller kollegor struntar i att återkoppla eller gör det alldeles för sent. De som slarvar brukar kunna hävda att de väljer att återkoppla om och när det känns prioriterat för dem själva. Det finns oändligt många exempel på när en affär har gått i stöpet, missförstånd har uppstått och irritationen över att inte få svar har växt sig så stor att entusiasmen hos en affärskontakt helt försvunnit. Här pratar vi om vikten av att du själv skapar dig ett personligt gott professionellt rykte.

Men det handlar ju faktiskt även om mer än så. De företag där medarbetarna slarvar med det affärsmässiga uppförandet får förstås lätt ett dåligt rykte – och tänk vad onödigt det är!

Självklart ska du inte gång på gång behöva påminna om att du önskar återkoppling. Mitt tips är att du redan i överenskommelsen med den andra parten är tydlig med när återkoppling ska ske. Se till att gemensamt ringa in när ett svar ska avlämnas och då också gärna på vilket sätt. Är det muntligen per telefon, via mail eller sms?

Gäller det en offert som du skickat tycker jag att du kan ha med en rad om att du förväntar dig återkoppling inom en viss tid. Folk är rätt bra på att göra som du säger så länge du är tydlig med vad du vill.

De gånger som du ändå behöver säga till om att du inte fått svar kan du med fördel även vänligt meddela hur det påverkar din arbetssituation. Det kan fungera som ett nyttigt uppvaknande hos den som slarvar.

]]>
»Vi kommer se helt nya sätt att betala« https://www.finansliv.se/artikel/vi-kommer-se-helt-nya-satt-att-betala/ Mon, 18 Mar 2019 08:58:24 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=31404 Visa har seglat upp som ett av världens största och mest välkända varumärken, men trots det råder en generell förvirring kring vad Visa faktiskt gör. Den vanligaste missuppfattningen är att Visa ger ut betalkort. Faktum är att Visa inte ger ut ett enda Visa-kort, det är det i stället bankerna som gör.

Den enkla beskrivningen är att Visa är ett globalt techföretag som ser till att det är möjligt att göra och ta emot betalningar. Bolaget tillhandahåller, tätt följd av Master­card, världens största betalningsnätverk och knyter samman flera miljarder konton och konsumenter med över 40 miljoner affärer och tusentals banker. Bolaget tillhandahåller också regelverk för  hur betalningar ska fungera och regleras mellan olika parter för att säkerställa ett säkert betalningsflöde. I sin roll som globalt varumärke fungerar Visa även som garant för att betalningssystemet fungerar.

Majda Nogo

Ålder: 42 år.

Titel: Head of Business Development, Visa Nordics and Baltics.

Karriär: Volvofinans, ICA Banken och de senaste tio åren i olika roller inom Visa

Utbildning: Master i International Business, Handelshögskolan i Göteborg.

Familj: 6-årig dotter.

Intressen: Förutom att försöka hänga med i 6-åringarnas intressen, är jag väldigt intresserad av inredning. Mår dock bäst med en bra bok i handen.

Visa har på sätt och vis en speciell relation med Sverige som ligger i framkant när det gäller digitala betalningar. Av alla betalningar görs 80 procent digitalt och 20 procent med kontanter, att jämföra med de flesta länder i Europa där kontanter i regel är dominerande. Enligt Majda Nogo, affärsutvecklingschef på Visa med ansvar för fintech i Norden och Baltikum, finns det flera faktorer som ligger bakom det. Mycket bottnar i ett väl fungerande banksystem med få aktörer som har velat samarbeta och effektivisera betalningssystemet.

– Svenska banker använder ett gemensamt system, till skillnad från många andra länder som använder ett par olika, och har även sänkt avgifterna för butikerna. Bankerna har även haft backning från politiskt håll som sett möjligheterna i digitala betalningar för att exempelvis komma åt brottslighet och korruption. Dessutom ställer de svenska konsumenterna höga krav och är generellt sett uppkopplade, tekniskt intresserade och kräsna, säger hon.

Majda Nogo menar att nya regelverk, teknologier och förändrade kundbeteenden har präglat betalmarknaden de senaste åren. Regelverken har exempelvis genom GDPR och PSD2 låtit kunderna få mer kontroll över sin finansiella data samtidigt som ny teknologi gjort entré och utmanat gamla strukturer. Dessutom är kundernas beteenden i förändring, vilket inte minst drivs på genom ökade krav från så kallade millenials. De vill ha en upplevelse som är friktionsfri, personlig, transparent och som tillför ett omedelbart värde. Det har i många fall blivit en hygienfaktor att upplevelsen i företagsappen ska matcha mobila pionjärer som Spotify eller Instagram.

Enligt Majda Nogo har vissa aktörer i Sverige kommit en bra bit på vägen att identifiera trenderna och skapa nya lösningar som lever upp till de ökade kundkraven. Nischaktörerna har kommit längst och storbankerna har börjat haka på tåget, men överlag har finansbranschen lång väg kvar att gå.

– Det saknas i dag heltäckande lösningar som kan möta kundernas behov.

Det förändrade landskapet har öppnat upp för nya spelare att komma in i värdekedjan. Tidigare var Visa och Mastercard tämligen ensamma men har numera konkurrens av utmanare som Adyen, Stripe och Izettle.

Vi har alltid haft »frenemies«, det är alltså inte ovanligt för oss att jobba med kunder som man delvis konkurrerar med.

Banden mellan bolagen på betalmarknaden är samtidigt speciell. Ibland är bolagen konkurrenter och i vissa lägen samarbetspartners. Exmepelvis har Visa partnerskap med Klarna och Izettle i Sverige. Det är svårt att göra på något annat sätt, säger Majda Nogo.

– Vi är stora, men även som global aktör är det viktigt att komma ihåg att betalmarknaden alltid kommer vara väldigt lokal. Vi har alltid haft »frenemies«, det är alltså inte ovanligt för oss att jobba med kunder som man delvis konkurrerar med, men som också är intressanta som potentiella partners. Ingen kan nå framgång på egen hand ,utan det krävs att man samarbetar, säger hon.

Foto: Oskar Omne

Samtidigt är det tydligt att de nya spelreglerna har påverkat Visa.

Historiskt sett har bolaget varit försiktiga med att skylta med sina tekniska tillgångar, men de senaste åren har Visa ändrat taktik.

Visas så kallade API:er är numera öppna och bolaget har även brutit ned produkter och tjänster i delkomponenter för att lättare skräddarsy en kunds förfrågan.

API betyder på programmeringsspråk »application program interface« vilket enkelt förklarat är ett protokoll som gör det lättare för olika program att prata med varandra, till exempel för att hämta data från en hemsida till en app.

På Visas portal finns sammanlagt 120 publicerade API:er med specifikationer, beskrivningar vilka användningsområden protokollen är lämpade för och även i ett antal fall simulationsexempel för att visa hur de skulle kunna användas i en slutprodukt.

Bra idéer kan komma från vem som helst och vi tror att samarbeten är nyckeln till framgång när det gäller innovation

– För en utvecklare blir det som ett smörgåsbord där man kan välja ut delarna som är relevanta för den tjänst man ska bygga.

– Vi vill gärna samarbeta med andra. Det är bara dumt att tro att vi skulle kunna utveckla på egen hand. Bra idéer kan komma från vem som helst och vi tror att samarbeten är nyckeln till framgång när det gäller innovation, säger Majda Nogo.

Visa ska de kommande tre åren investera 100 miljoner dollar i den svenska fintechmarknaden. Bolaget har siktet inställt på företag inom open banking, men även på bolag som använder sig av nya teknologier och som har potential att skapa nya och säkra shoppingupplevelser. Vilka bolag som är aktuella för Visa är ännu inte officiellt, men det rör på sig, avslöjar Majda Nogo.

– Vi har flera olika samarbeten på gång. Det handlar om fintechbolag som ska börja ge ut Visa-kort, bolag som har introducerats till bankerna, bolag vi kan tänka oss att investera i och bolag där vi ser potential att introducera på andra marknader.

Enligt Majda Nogo är svenska fintechbolag inte bäst i klassen när det kommer till den underliggande teknikutvecklingen, men ligger däremot i framkant när det gäller att skapa nya affärsmodeller och kan på så vis påverka och förändra gamla sanningar inom olika delar av finansmarknaderna.

– När vi tittar på ett samarbete vill vi se att bolaget kan tillföra ett värde till värdekedjan, till kunden och specifika kundsegment. Som jag ser det finns en uppsjö av fintechbolag i Sverige som har potential att göra det, säger Majda Nogo.

Framåt tror hon att teknologiutveckling i ännu högre utsträckning kommer prägla betalmarknaden där bland annat artificiell intelligens (AI) kommer att vara en av de centrala faktorerna.

Foto: Oskar Omne

Enligt Majda Nogo används AI redan i förhållandevis hög utsträckning och hon tror att tekniken inom ett par år har potential att förändra betalmarknaden i grunden. Hon ser många användningsområden där AI kommer styra i bakgrunden och med allt högre precision kunna förutse vad kunden vill ha – bland annat inom datasäkerhet, röstassistans, lojalitetsprogram och röstaktiverad handel.

– AI kommer att ta över handel och finansiella transaktioner på ett helt nytt sätt. Det är en spännande trend, men samtidigt bara toppen av isberget, säger hon.

För att nämna ett exempel vill kunder inte längre söka information på egen hand. I stället vill de interagera med plattformarna och få snabba svar och lösningar på sina problem.

Tidigare tittade man på hur mycket tid kunden tillbringade i en app, nu ser vi ett tydligt trendskifte där man istället mäter hur mycket tid man kan spara åt kunden.

– Kunderna vill ha information direkt och på ett lättillgängligt sätt. Det är möjligt med alla nya appar som lanseras och inte minst med den ökade användningen av chatbotar som kan ge snabba svar. Tidigare tittade man på hur mycket tid kunden tillbringade i en app, nu ser vi ett tydligt trendskifte där man istället mäter hur mycket tid man kan spara åt kunden.

Trenden Internet of Things (IoT) börjar bli allt mer etablerad och redan nästa år beräknas runt 20 miljoner enheter vara uppkopplade. Enligt bedömare ligger det heller inte alltför långt bort innan majoriteten av dem kan skicka och ta emot betalningar.

Enligt Majda Nogo betyder utvecklingen att betalningsalternativen kommer öka exponentiellt de närmaste åren, vilket också innebär en stor potential för Visas nätverk.

– Vi kommer se helt nya sätt att betala. Det går till exempel redan nu att betala med mobilen och med smarta klockor, men längre fram kommer det gå att betala med i stort sett vad som helst utan krav på mänsklig handpåläggning. Det kommer leda till att betalningar blir allt mer automatiserade och osynliga.

Att enheter kopplas upp och börjar direktkommunicera innebär också en ökad säkerhetsrisk i nätverket, inte minst eftersom kortnummer och annan viktig information kan finnas sparade på ställen som inte har tillräckligt skydd.

För att hantera problemet har Visa en lösning som kallas tokenisering och används exempelvis i Apple Pay och Google Pay. Det innebär att Visa maskar kortnumret och skapar i stället ett slags digitalt ID som är kopplat till kortet men som inte är identiskt med kortets uppgifter. ID:t kallas för token. Det går att begränsa en token till en app eller en e-handlare och det går också att knyta flera token till samma kort. Majda Nogo menar att tokeniseringen av uppkopplade enheter kommer få stor påverkan på betalningsmarknaden.

– Visa finns på 46 miljoner säljställen globalt. I framtiden tror jag att 46 miljoner säljställen kommer omvandlas till 500 miljoner olika sätt att betala på, säger hon.

Majda Nogo ser även stor potential med blockchainteknik och Visa har redan nu lanserat en produkt för större transaktioner mellan företag (B2B Connect). Samtidigt är teknologin är fortfarande oprövad och för långsam för att på allvar konkurrera även på konsumentsidan.

– Det vi sett hittills är att det tar för lång tid att auktorisera transaktioner. Men om ett par år tror jag att vi kommer se avslut i realtid med hjälp av blockchain.

Vi vill inte skapa en situation där en grupp i samhället riskerar att hamna i digitalt utanförskap.

Det pratas mycket i branschen om när Sverige kommer bli kontantlöst. Riksbanken satte prognosen till 2030 men enligt ny studie kan det ske redan 2023. För många klingar den utvecklingen positivt, men samtidigt gäller det att inte glömma bort vilka utmaningar och vilket ansvar det innebär för aktörerna på betalmarknaden.

– Det finns fortfarande en grupp i samhället som använder och som vill använda kontanter, och därför måste vi även utveckla lösningar som gör att alla kan få tillgång till det ekonomiska systemet den dagen när det inte längre finns tillgång till kontanter.

– Vi vill inte skapa en situation där en grupp i samhället riskerar att hamna i digitalt utanförskap, säger Majda Nogo.

Personligen tror hon att det kommer ta längre tid än till 2023 innan betalmarknaden kommer vara helt digital. Däremot tror hon att den kommande femårsperioden kommer leda till en stor utrensning av både kundlösningar och aktörer.

– Jag tror att vi först kommer se en stor inventering av olika tjänster. Några få spelare kommer ha lyckats leverera något annorlunda som kunderna gillar och det är de som blir vinnarna. Det kommer vara betydligt svårare för nya utmanare att etablera sig i den miljön.

]]>
Vd:n uppmanar personalen till tystnad https://www.finansliv.se/artikel/vdn-uppmanar-personalen-till-tystnad/ Fri, 15 Mar 2019 10:24:45 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=31396 Som Finansliv tidigare skrivit inleddes förra veckans SBAB-dag för bankpersonalen med att vd Klas Danielsson tog upp Finanslivs rapportering om problemen med arbetsmiljön. Därefter ägnades dagen åt det kundtema som var bestämt sedan tidigare.

Men senare på kvällen blev Kicki Ljung, klubbordförande för Finansförbundet på SBAB, hotad av en chef. Hon vill inte kommentera händelsen, men bekräftar uppgifterna för Finansliv. Kicki Ljung har varit sjukskriven sedan dess.

Trots händelsen står Klas Danielsson fast vid att SBAB har ett bra samarbete med facket.

– Vi har två fackförbund på SBAB, SACO och Finansförbundet, som också har varsin arbetstagarrepresentant i styrelsen. Vi bedömer att vi har bra samarbete med fackförbunden.

Finansförbundets klubbordförande är sjukskriven på grund av sin arbetssituation, är det ett bra betyg på ert samarbete?

– Det rör enskilda personer, så jag kan inte kommentera det.

Nya Wermlands-Tidningen skrev om hotet i onsdags, och kort därefter skickade Klas Danielsson ut ett mejl till alla anställda där han uppmanar dem till tystnad.

»Av hänsyn till den personliga integriteten kommenterar jag eller vi aldrig enskilda personalärenden. Jag ber er alla att agera på samma sätt och inte diskutera detta.« skriver Klas Danielsson i mejlet.

Nils Funcke, journalist, debattör, författare och expert på yttrandefrihetsfrågor, säger till NWT att det är tydligt vad Klas Danielsson vill uppnå med sitt mejlutskick.

– Han vill ju uppenbarligen lägga locket på. Han borde också vara införstådd i att det här inte bara kommer att tolkas ordrätt utan att medarbetare kommer att läsa mellan raderna.

Enligt Klas Danielsson var mejlet inte menat som en uppmaning till tystnad.

»Det var inte min mening att det skulle uppfattas som att lägga locket på, utan jag välkomnar en öppen diskussion både internt och i media. Men integriteten för den enskilde individen i detta får aldrig glömmas bort. Det spelar ingen roll om någon väljer att gå ut i media – utan vi, SBAB, ska inte äventyra integriteten för den enskilde genom att med internt agerande riskera att gå före en utredning som ska ta reda på vad som hänt.  Yttrandefriheten är stark, och jag hoppas att alla medarbetare också visar omsorg om enskilda kollegors integritet.« skriver han i ett mejl via sin presschef till Finansliv.

Enligt honom ska nu hotanklagelserna utredas.

Riksdagsledamoten Lars Mejern Larsson (S) skickade i tisdags en skriftlig fråga om SBAB:s arbetsmiljö till näringsminister Ibrahim Baylan (S):

»Vittnesmålen är anmärkningsvärda och frågan är om den svenska kollektivlagstiftningen inte gäller på statliga företag? Oavsett så är det klarlagt att arbetsmiljöproblemen och den bristande personalpolitiken behöver tas på allvar.

Min fråga till statsrådet är därför följande:

»Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att statliga bolag ska leva upp till epitetet att vara en god arbetsgivare?«

Frågan ska lyftas i riksdagen inom två veckor.

Lars Mejern Larsson reagerar kraftigt på uppgifterna om hot mot klubbordföranden och det mejl som Klas Danielsson skickat ut till de anställda.

– Det är jätteskrämmande att man försöker tysta de anställda. Särskilt nu i ljuset av det som hänt. Hotbilden gör mig förbannad. Det här har tagit sådana proportioner nu att jag kan bara hänvisa till ansvarig minister.

 

]]>
Anställda utesluts ur SBAB:s medarbetarundersökningar https://www.finansliv.se/artikel/anstallda-utesluts-ur-sbabs-medarbetarundersokningar/ Fri, 15 Mar 2019 09:30:22 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=31393 Artikeln är uppdaterad med ny information från SBAB

Flera anställda och tidigare anställda på SBAB vittnar om att arbetsmiljön blivit allt sämre på den statliga banken sedan Klas Danielsson tog över som vd 2014. Finansliv har pratat med flera sjukskrivna som inte har fått rehabilitering, utan istället tvingats bort från SBAB.

I en debattartikel i Nya Wermlands Tidningen i torsdags skriver SBAB att det är viktigt att ta kritiken på allvar, men framhåller samtidigt att banken utsågs till en av Sveriges tio bästa arbetsplatser 2018 enligt Great Place to Work. Great Place to Work är ett konsultbolag inom emloyer branding, det vill säga varumärkesbyggande för företag.

»I den undersökningen får våra medarbetare ta ställning till påståendet- ”Allt sammantaget skulle jag säga att det här är en mycket bra arbetsplats”. Andelen medarbetare som svarar ”instämmer nästan alltid, eller ofta” har ökat från 77 procent 2016 till 85 procent 2018, vilket enligt Great Place to Work placerar SBAB i toppen i både Sverige och i Europa bland jämförbara företag.« skriver SBAB: s vd Klas Danielsson, HR-chefen Carina Eriksson och Kristina Frid, chef för Kundservice, i NWT.

Men Finansliv kan nu avslöja att anställda som ska sluta på SBAB inte får medverka i de årliga medarbetarundersökningarna. I ett protokoll från bankens arbetsmiljökommitté från december 2018 som Finansliv tagit del av står det att:

»Uppföljning av resultaten sker i teamen och eftersom de som är under uppsägningstid inte kommer vara kvar och delta i det så har AG (arbetsgivaren, reds. anm.) valt att använda avgångsintervjun istället för GPTW (Great Place To Work, reds. anm.) för de som är under uppsägningstid.«

Detta bekräftas också av de tidigare anställda som Finansliv talat med.

När Finansliv frågar SBAB:s vd Klas Danielsson om varför de som ska sluta inte får delta i medarbetarundersökningarna förnekar han att det är så.

– Alla som arbetar på SBAB svarar. Det spelar ingen roll om man är på väg att sluta utan alla som är anställda svarar.

Det står i protokoll från arbetsmiljökommittén att de som ska sluta inte deltar i medarbetarundersökningarna?

– Det var i så fall mer än vad jag visste. Alla som är anställda svarar. Jag tror inte att det är några som är exkluderade, det var väldigt konstig information. Var sa du att det stod någonstans?

I era arbetsmiljökommittéprotokoll.

– Jag har aldrig hört talas om det faktiskt. Det låter väldigt konstigt.

Av protokollen framgår det också att fackförbunden inte får ta del av hela medarbetarundersökningarna, utan endast övergripande resultat.

Klas Danielsson uppger att han inte känner till exakt hur mycket information fackförbunden får, men hänvisar till att man vill skydda medarbetarnas anonymitet.

– Jag kan inte svara på exakt hur den är uppdelad för det här är ju ett extremt stor material, och ju längre ned man går i matrisen desto närmare kommer man att eventuellt äventyra anonymiteten. Och det är vi väldigt noga med att inte göra.

Finansliv har även fått uppgifter om att medarbetarundersökningarna använts mot de anställda. En del av undersökningen handlar om att betygsätta sin chef, och enligt tidigare anställda som Finansliv talat med har vissa chefer skällt ut sina team för att de gett för låga betyg.

Det är inget som Klas Danielsson känner till, uppger han.

– Jag har inte hört talas om det själv, det låter väldigt märkligt.

Hur tror du att det påverkar svaren i kommande undersökningar om man blir utskälld för att ha svarat negativt?

– Jag kan inte kommentera det, jag kan bara kommentera och svara på faktiska förhållanden, säger Klas Danielsson.

Efter Finanslivs granskning av arbetsmiljön på SBAB har flera anställda och tidigare anställda på den statliga banken hört av sig och bekräftat att det finns stora problem med arbetsmiljön, både på kontoret i Karlstad och huvudkontoret i Stockholm.

Efter att denna artikel publicerats tar SBAB:s presschef kontakt med tidningen och begär följande komplettering:

»Alla har varit med i undersökningen, även de som ska sluta, med undantag för en person, som skulle sluta under den korta period som undersökningen genomfördes (19/9-3/10 2018). Den enskilda personen fick istället ett mail att vi gärna tog emot feedback vid exitsamtalet istället eftersom han hade sista anställningsdag under samma period som undersökningen gjordes.«

SBAB skickar också med ”fördjupande” information om vilka som får delta i medarbetarundersökningarna. Där framgår att inte heller sjukskrivna, föräldralediga eller studielediga anställda får medverka.

Finansliv publicerar informationen i sin helhet här:

Vilka tas med?
Grundprincipen är att alla som är anställda och aktiva under undersökningsperioden  19/9–3/10 ska tas med. Signalen ska vara ”alla ska med”. Konsulter tas som grundregel inte med då vi inte kan påverka alla delar som GPTW frågar om för dem.

  • Nyanställda som har anställningsdatum 19/9 eller tidigare tas med.
  • Medarbetare som sagt upp sig tas med givet att de är anställda under hela undersökningsperioden. De med uppsägningsdatum under undersökningsperioden eller tidigare tas inte med. OBS! För att inte skapa en exkluderande känsla mailar HRP samtliga berörda/har dialog med dem om att vi gärna tar deras input men då i exitsamtalet, eftersom de inte kommer kunna vara kvar och jobba med resultatet sedan. Detta gällde 1 person för den undersökning som gick att svara på 19/9-3/10 – 2018
  • Långtidsfrånvarande som vi känner till så som sjukskrivna, föräldra- och studielediga tas inte med eftersom alla inte har möjlighet att svara, de ska inte få den pressen. Viss pragmatism är ok. Ex. om en person är korttidsfrånvarande någon månad men den råkar inträffa just då undersökningen är öppen eller liknande kan såklart tas med givet att de kommer kunna/vill svara.
  • Booli tas med som ett eget team och ska ingå i SBAB Total.
]]>
»Jag sa inget till kollegerna« https://www.finansliv.se/artikel/jag-sa-inget-till-kollegerna/ Thu, 14 Mar 2019 08:17:36 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=31388 …hur kommer det sig att du sökte till programmet?

– Jag såg en annons på Facebook där man skulle besvara ett antal frågor och sedan skicka tillbaka till dem vilket jag gjorde. Sen glömde jag bort att jag hade gjort det så när jag fick ett samtal som sa att de ringde från Mästerkocken – då la jag på. Jag trodde att det var ett skämt. Som tur var ringde de upp mig igen.

Vad var roligast under inspelningen?

– Att lära sig mer om matlagning och träffa likasinnade som också brinner för att laga mat och allt där emellan. Det var så omvälvande på så många sätt.

Vad sa dina kollegor när du berättade att du skulle vara med?

– Jag sa det inte till så många, bara till min chef och sex av mina närmaste kollegor. De andra fick reda på det genom att se programmet när det startade.

Hur märks ditt matintresse på jobbet?

–  Jag brukar ta med mig »ätbara« smakprov till jobbet rätt så ofta och jag frågar vår kockerska väldigt mycket om mat, förslag, smaker, recept. Jag kan heller inte låta bli att dela med mig till mina kolleger vad de kan laga, hur de kan göra det och ge tips och råd. Det är så himla kul!

Har du fått några reaktioner från kunder?

– Några känner igen mitt namn eller min röst vilket gett mig så mycket positiva reaktioner och de håller både tummar och tår för mig som de säger. Jag blir alldeles rörd av att få höra detta och att jag förgyller deras onsdagar. Fantastiskt, det kan man leva på länge, typ hela livet.

]]>
Jobba utomlands? Tänk på det här https://www.finansliv.se/artikel/jobba-utomlands-tank-pa-det-har/ Wed, 13 Mar 2019 13:47:12 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=31383 Har du fått förfrågan om att arbeta utomlands? Grattis! Möjligheten att flytta till ett annat land, tala ett nytt språk och uppleva en ny kultur från insidan är en spännande utmaning och dröm för de flesta. För att göra den nya tillvaron så positiv och krångelfri som möjligt finns ett antal saker som bör kontrolleras och regleras i anställningsavtalet innan kontraktet skrivs på. Här är en checklista med de viktigaste punkterna.

Uppehålls- och arbetstillstånd

Det första är ta reda på arbetsgivarens företagsform, vilken landslag som gäller samt om företaget har kollektivavtal. När detta reglerats i ditt anställningsavtal är det viktigt att undersöka vilka regler som gäller för att du ska ha rätt till att arbeta. Skillnaderna kan vara stora. I USA krävs exempelvis ett arbetsvisum medan det är väsentligt lättare inom EU.

Kolla skatten

När arbetstillståndet är på plats ska du ta reda på vad den nya situationen innebär ur ett skatteperspektiv. Tumregeln är att en anställning som löper under sex månader fortsätter att betala skatt i Sverige, men pågår anställningen längre än så ska skatten betalas i arbetslandet. Stannar du längre än ett år ska även folkbokföringen ändras.
Det är viktigt att reglera hur skatten ska betalas i anställningsvillkoren. Det värsta som kan hända är du blir skyldig att betala skatt på två håll. Ett tips är att ta hjälp av Skatteverket vad som gäller i landet du ska resa till.

Pension

Arbetar du utanför Sverige och betalar skatt i arbetslandet tjänar du längre inte in någon allmän pension. Däremot får du pension i det land du kommer till. Undersök vilka pensionsinbetalningar som gäller. Om inbetalningarna är lägre än den allmänna pensionen i Sverige måste det regleras i avtalet att arbetsgivaren gör extra insättningar till din pension.

Medlemskap i A-kassan?

A-kassan omfattas i regel av lagstiftningen i landet du arbetar. Det är inte nödvändigt att vara med i finans och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa i Sverige, utan det räcker att gå med i den lokala försäkringskassan, givet att ett sådant finns. Tänk dock på att inte gå ur den försäkringskassan i Sverige förrän du är ansluten till systemet i det nya landet, att ansöka om medlemskap när du flyttar tillbaka till Sverige och att spara dokument som kan bekräfta din tjänstgöring utomlands.

Socialförsäkringar – vad gäller?

Normalfallet när du flyttar till ett annat land är att du lämnar den svenska socialförsäkringen och istället skyddas av socialförsäkringen i arbetslandet, och därför är det viktigt att ta reda på innan du reser vad som gäller för att ha rätt till ersättning dagen du anländer. Inom EU är det generellt lättare att få del av sjukvård. Sverige har tecknat avtal med ett antal länder, så kallade socialförsäkringskonventioner, däribland de nordiska länderna. Undersök om det finns ett sånt avtal mellan Sverige och landet du ska resa till. Ska du vara borta längre än ett år måste du anmäla det till Försäkringskassan, där kan du också beställa ett europeiskt sjukförsäkringskort som gör lättare att få sjukvård.

Anställningsformer

Det vanligaste är att vara anställd hos en svensk arbetsgivare, ha kvar sitt svenska anställningsavtal men med justerade arbetsvillkor för utlandstjänst. Ett annat sätt är att begära tjänstledigt hos sin svenska arbetsgivare och sedan ta anställning på ett företag som inte har koppling till företaget i Sverige, givet att anställningen inte innebär en intressekonflikt. (Självklart går det även att söka arbete utomlands på egen hand. Då regleras ditt anställningsavtal helt efter de lagar och avtal som finns i det land du kommer till).

Sluta i förtid

Om man inte trivs eller av någon annan anledning behöver avsluta anställningen i förtid är det viktigt att skriva en klausul om ångerrätt i anställningsavtalet. Om du exempelvis tar tjänstledigt gäller ledigheten i regel en tidsbestämd period, då är det viktigt att ha reglerat detta. Om du är osäker men ändå vill pröva på en sejour utomlands kan ett tips vara att ha en ömsesidig prövoperiod.

 

]]>
»Bankerna har varit dåliga på att kommunicera sitt hållbarhetsarbete« https://www.finansliv.se/artikel/bankerna-har-varit-daliga-pa-att-kommunicera-sitt-hallbarhetsarbete/ Wed, 13 Mar 2019 11:45:05 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=31380 Sustainable Brand Index startades 2011 av företaget SB Insight. De undersöker hur konsumenter uppfattar de största varumärkena i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna utifrån FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Därefter rankas bolagen baserat på hur positivt inställda konsumenterna är till dem.

– Syftet är att belysa hållbarhetsfrågor och vikten av dessa ur ett varumärkesperspektiv. Svenska bolag gör ganska mycket på det här området, men de är kanske inte är lika bra på att lyfta det, säger Erik Elvingsson Hedén.

Varje år intervjuar SB Insight 50 000 konsumenter om totalt 1 100 bolag, varav 350 är verksamma i Sverige. Vilka bolag som får delta i Sustainable Brand Index styrs av vilken marknadsandel de har samt generell varumärkeskännedom.

– Det är de största bolagen utifrån de parametrarna som vi väljer. Man kan alltså inte köpa sig en plats i undersökningen, vi är noggranna med vårt oberoende, säger Erik Elvingsson Hedén.

De största bankerna och försäkringsbolagen finns alla med i Sustainable Brand Index. SB Insight gör även en branschrapport om banksektorn. Deras undersökningar visar att bankerna tappar i förtroende hos konsumenterna.

– Finans var en bransch som presterade relativt bra förut, om än inte i topp. Men det har blivit sämre och sämre med åren. Det beror till stor del på olika skandaler som avslöjats, bland annat gällande penningtvätt. Även om skandalerna gäller enskilda banker så drabbar det hela branschen, säger Erik Elvingsson Hedén.

Ett annat problem är att bankerna inte har lika regelbunden kontakt med sina kunder som till exempel dagligvaruhandeln.

– Det finns väldigt få möjligheter för banker att kommunicera med sina kunder. Sedan kan jag också tycka att de har varit ganska dåliga på att kommunicera det de gör i hållbarhetsarbetet, de vill inte sticka ut hakan, säger Erik Elvingsson Hedén.

Han anser att bankerna behöver bli mer transparenta och exempelvis låta oberoende aktörer granska deras hållbarhetsarbete. Dessutom borde bank- och finansbolagen prata mer om vilken enorm effekt deras verksamhet har på hållbarhetsmålen, tycker Erik Elvingsson Hedén.

– Folk tror att det är jätteviktigt om man köper ekologisk mjölk eller inte, och det är så klart också viktigt. Men här handlar det om så stora summor pengar, jag tycker att finansbranschen kan vara lite kaxigare där och visa vilken stor skillnad det gör om man placerar hållbart.

]]>
Det betyder EMIR-reglerna https://www.finansliv.se/artikel/det-betyder-emir-reglerna/ Tue, 12 Mar 2019 07:45:20 +0000 https://www.finansliv.se/?post_type=artikel&p=31374 Vad betyder EMIR? 

– EMIR står för European Market Infrastructure Regulation och är det vanliga namnet på EU:s förordning från 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. Med OTC, eller »over the-counter«, menas affärer som görs upp direkt mellan parterna eller deras ombud, till skillnad från affärer som görs upp på en reglerad marknad.

Vad är syftet med regelverket?

– Bland annat att öka transparensen i derivatmarknaderna och begränsa systemriskerna. EMIR har sin bakgrund i finanskrisen 2008 då det blev tydligt att riskerna i derivatmarknaderna och särskilt derivat som handlas och clearas utanför reglerade marknader kan påverka den finansiella stabiliteten. Lagstiftare och tillsynsmyndigheter tyckte helt enkelt att man hade för lite information om handeln och för lite kontroll av aktörernas exponeringar.

Koll på fem minuter

ÄMNE

European Market Infrastructure Regulation

LÄRARE

Lars Afrell, direktör, Svenska Fondhandlareföreningen

Erica Johansson, Senior jurist, svenska Fondhandlareföreningen

Vad reglerar EMIR?

– Regelverket bestämmer att vissa standardiserade OTC-derivat ska clearas via en central motpart, en så kallad CCP, och att derivat ska rapporteras in till ett transaktionsregister. Därutöver innehåller EMIR krav på åtgärder i riskhantering för OTC-derivat som inte clearas centralt.

Vilka aktörer omfattas?

– Dels finansiella motparter och dels icke-finansiella motparter. Definitionen av finansiella motparter är finansiella institutioner som regleras av olika EU-direktiv och inkluderar bland annat banker, värdepappersbolag, försäkringsbolag, UCITS-fonder och alternativa investeringsfonder. Icke-finansiella aktörer inkluderar vanliga bolag som handlar i OTC-derivat. För att omfattas av clearingskyldigheten måste de icke-finansiella motparternas positioner överstiga ett visst tröskelvärde.

Lars Afrell.

Regellättnader inom EMIR är på gång, hur då?

– Under 2017 lade europeiska kommissionen fram två förslag till revideringar av EMIR; EMIR refit och EMIR tillsyn. I början av 2019 kom rådet och Europaparlamentet överens om ändringarna i EMIR refit, vilket bland annat innebär en förenkling på vissa områden som rapportering. Generellt sett innebär EMIR refit ett mer proportionellt angreppssätt som minskar den administrativa bördan utan att det påverkar det övergripande målet att bevara den finansiella stabiliteten. Ändringarna görs för att komma till rätta med de oproportionerliga kostnaderna för regelefterlevnad som EMIR medför samt att korrigera problem vad gäller transparens och bristfällig access till clearing för vissa motparter.

Erica Johansson.

I slutet av mars lämnar Storbritannien EU, med eller utan ett utträdesavtal. En så kallad hård brexit skulle medföra stora risker för den finansiella stabiliteten eftersom den globala derivathandeln i huvudsak går via London. Vad har gjorts för att hantera den risken?

– Både i EU och i Sverige har det vidtagits åtgärder i lagstiftningen för att minska riskerna vid en hård Brexit. Kommissionen har bland annat möjliggjort för banker från EU27 (det vill säga EU:s medlemsländer förutom Storbritannien) att under viss tid fortsätta cleara derivatkontrakt i Storbritannien, även om Storbritannien blir tredjeland. Sedan har den svenska lagen om avvecklingssystem på finansmarknaderna ändrats, så att skyddsreglerna för sådana system även kan omfatta system utanför EU om Storbritannien lämnar EU utan att ingå ett avtal.

– När det gäller OTC-avtal rörande derivat mellan en part från Storbritannien och en svensk motpart har regeringen föreslagit en möjlighet för företag i Storbritannien att under viss tid driva värdepappersrörelse i Sverige.

]]>