Här är lönemissnöjet störst

Ett ämne som alltid väcker känslor – vare sig det är glädje, ilska eller avundsjuka – är lönen. Inte så konstigt, eftersom den är det yttersta beviset för hur arbetsgivaren värdesätter det jobb vi gör.

Mellan oktober 2010 och oktober 2011 ökade medellönen på bankområdet med 4,8 procent och på försäkringsområdet med 4,1 procent. De senaste fem åren har de årliga löneökningarna i snitt för hela bankområdet legat mellan 3,8 och 5,5 procent och för försäkringsområdet mellan 3,1 och 5,1 procent. Men bakom en snittsiffra ligger det som regel stora skillnader mellan olika grupper. Vi har tittat närmare på tre olika områden där frågan om orättvisa löner diskuteras just nu:

1. Specialisterna på backoffice:

På försäkringsområdet finns missnöje på specialistsidan inom affärsstöd, eller backoffice som det också kallas, för att de tjänar mindre än de säljare eller rådgivare som träffar kunderna på kontoren.

– Jag vet att specialister kan tjäna 2 000–3 000 kronor mindre jämfört med nya säljare som kommer in. Då kan det vara specialister som jobbat i bolaget i 20 år, säger Maria Torpman, säljstödsspecialist och ledamot i personalklubben på Länsförsäkringar i Stockholm.

Inom specialistsidan menar man att man har minst lika stor kompetens som säljarna.

– Det är vi som har kunskaper om systemen och produkterna och får hjälpa till när inte säljarna kan. Men många av säljarna ligger ändå högre i lön.

Specialisterna argumenterar att det behövs kompetens för att förvalta systemen och produkterna och se till att företaget tar in rätt risker, liksom att svara på frågor i specialistfunktionen.

– Man kan inte bara sätta in någon från gatan, utan det krävs en hel del kunskap för att utföra dessa tjänster, säger Maria Torpman.

Ändå har frågan inte diskuterats i någon organiserad form vad hon vet om.

Det finns flera olika grupper av specialister och frågan har diskuterats gruppvis, men hon tror inte att man har haft någon samlad front och drivit frågan.

– Jag vet att arbetsgivaren har satsat på försäljarsidan de senaste åren, eftersom det är den som drar in pengar. Men det har inte varit någon djupare diskussion om varför, säger hon.

Det hjälper också upp löneläget på säljsidan att det är större ruljans där, menar Maria Torpman.

– Ingångslönerna har gått upp där, eftersom det finns en annan efterfråganpå personal och marknaden i stort har högre löner.

Marie Sohlberg, chef för human resources på Länsförsäkringar Stockholm, känner inte igen att de löneskillnader som beskrivs skulle vara en generell bild av läget inom företaget.

– Vi tillämpar individuell lönesättning, så på enstaka håll kan det säkert upplevas på detta vis. Däremot så stämmer det inte på generell nivå mellan gruppen erfarna specialister och nyrekryterade säljare.

– Vi arbetar ständigt med översyn av lönenivåer och lönestrukturer. Vi är måna om att erbjuda marknadsmässiga villkor, säger hon.

I statistiken längre fram finns specialisterna inom affärsstöd i gruppen som heter generellt försäkringsarbete.

 

Maria Torpman, Länsförsäkringar

 

2. Trotjänare inom IT:

Inom IT-sidan på försäkringsbolagen har

löneskillnaderna blivit väsentliga på framför allt systemutvecklarsidan mellan dem som jobbat länge – och utbildat sig internt – och de som rekryteras idag.

– Det kan skilja upp emot 15 000– 20 000 kronor, i värsta fall, mellan medarbetare med samma kompetens.

– Jag vet att arbetsgivarna har problem med detta – det blir oro och upplevs som väldigt orättvist bland medlemmarna. Det är ingen lätt sak att lösa för arbetsgivaren, säger Anders Johansson, ordförande i FTF:s förening på Folksam.

Fenomenet känns igen även på banksidan.

På Swedbank kan det för samma IT-jobb skilja upp till 10 000 kronor mellan lönen för en anställd och medianlönen för en yrkesgrupp, enligt David Gustafsson, som arbetar med processer på banken.

– Arbetsgivaren verkar inte vara så intresserad av att omförhandla lönen i samband med att man byter jobb internt, medan det är självklart att den som kommer utifrån får högre lön.

– Det är ett stort problem, eftersom folk så klart slutar då de kan få mycket bättre betalt utanför banken, säger han.

Finansliv har frågat Swedbank om banken känner igen bilden av löneläget och om arbetsgivaren ser det som ett problem.

Swedbanks presskontakt Emma Bergfeldt svarar: ”Vi har funderat och kommit fram till att det är väldigt svårt att gå in i detaljer i den här typen av frågor. Så det enda vi vill och kan säga är att Swedbank betalar marknadsmässiga löner, men i övrigt så kommenterar vi inte specifika lönenivåer.”

Generellt har löneökningen varit lägre inom IT-arbete de senaste fem åren, jämfört med snittet på bankområdet, visar arbetsgivarnas och fackets gemensamma statistik. Men det är inte något som de fackliga företrädare som Finansliv pratat med i storbankerna har tänkt på, kanske beroende på att lönerna inom IT historiskt har varit högre generellt jämfört med många andra delar av banken.

– Jag har inte haft bilden av att vi har fått lägre löneutveckling, så det gör mig lite förvånad. Men jag vet att det varit väldig press på yrkesrollen inom Nordea – man vill att alla ska bli analytiker och att underhåll i stället ska köpas från låglöneländer.

Det ger en prispress på tjänsterna som kan ha påverkat, säger Christer Stenmark, ordförande för Nordeas klubb inom centrala enheter.

 

3. Telefonbankerna:

Inom banksidan är annars en stor fråga nu skillnaderna i lön mellan dem som jobbar på telefonbank och de som jobbar på kontor. Inom Finansförbundet finns nätverket Telefonfolket som kräver att statusen på de anställdas arbete i telefonbankerna ska uppvärderas och jämställas med en privatrådgivares arbetsuppgifter.

De menar att de ska lönesättas för den breda kunskap de har och inte förringas på grund av headsetet på huvudet.

– När telefonbankerna började komma i gång i mitten på 90-talet var arbetet ett kassa/kundtjänst-jobb med pengar ut och in på konton. Nu läggs det ständigt på nya arbetsuppgifter, säger Ingela Hultberg, som jobbar på Ica Banken och är med i Telefonfolket.

Hon vill se en värdering av vad telefonbankernas medarbetare gör i dag.

– Vi tassar i en gråzon; är vi privatrådgivare?

Vi ska i alla fall kunna hantera bostadslån på flera miljoner kronor.

När fler och fler bankkontor läggs ner ökar trycket på telefonbankernas anställda att ta hand om kundernas frågor och ärenden. Arbetsuppgifter på telefonbankerna i dag är till exempel att sälja sakförsäkringar, krediter och hantera bostads- och blancolån.

– Försvinner den kompetenta personalen som finns i telefonbanken i dag så finns det snart inga kunder kvar.

– Man ser inte oss på telefonbanken och de som jobbar på kontoren som samma yrkesgrupp, men jag tycker inte att det ska ha betydelse om vi betjänar kunden över disk eller över telefon, säger Ingela Hultberg.

Inom Finansförbundet pågår nu ettarbete som delvis handlar om att undersöka löneläget inom retail. En fråga är just att titta närmare på om telefonbankerna halkat efter gentemot andra grupper inom retail.

– Det diskuteras lönestruktur på många avdelningar och det välkomnar vi. Det gör man inom kundcenter och även på andra enheter, säger Eva Borgström-Carrick, HR-partner på Nordea.

Hon berättar att företaget kontinuerligt ser över lönestrukturen och jämför lönelägen både inom företaget och på marknaden i stort.

– Vi tittar systematiskt på befattningars lönesättning. Sedan tillkommer den personliga prestationen som varje chef diskuterar med sina medarbetare. Vi vill att alla ska ha rätt lön och arbetar professionellt för det. Vi närmar oss målet, men kan alltid bli bättre.

Eva Borgström-Carrick anser att medarbetarna på Kundcenter, som Nordea kallar sin telefonbank, har konkurrenskraftiga löner. Det märks enligt henne tydligt när de rekryterar nya medarbetare.

– Folk söker sig till oss bland annat från andra kundcenter och tycker att vår lönenivå är rimlig, säger hon. n löneläget 2012 ”Man ser inte oss på telefonbanken och de som jobbar på kontoren som samma yrkesgrupp, men jag tycker inte att det ska ha betydelse om vi betjänar kunden över disk eller över telefon”, säger Ingela Hultberg på Ica Banken.

Åsa Berner

 

  • Om du jobbar på en telefonsupport är du en support till för säljare och specialister. Detta betyder att det krävs en högre, bredare och bättre kunskap av oss om vi ska kunna hjälpa säljaren eller specialisten. Trots detta så värdesätts inte det av arbetsgivaren som klassar vårt arbete på en lägre kunskapsnivå och kommer då undan med lägre löner. Eller som i år då de flesta har fått minus i lönestegring eftersom vi inte har fått någonting. Enligt indexuppräkning blir det minus i våra lönekuvert!