Finurliga finansieringsformer

Publicerat den 1 maj 2012 kl. 10:02

När jag började arbeta i bankerna i Estland just efter Sovjetunionens fall i början av 1990-talet fick jag se många prov på den uppfinningsrikedom och snabba omställning man visade prov på i de baltiska länderna.

Bankerna var vid den tiden i Estland i ett tidigt utvecklingsstadium. En del banker hade just startat som valutaväxlingskontor och några banker hade funnits under Sovjettiden med hade inte bedrivit utlåning till allmänheten som vi var vana vid.

Ett problem efter frigörelsen var att i de ”nya” länderna hade man inga egna juridiska system så man fick snabbt börja tillverka nya juridiksystem oftast efter andra västländers modeller. Detta innebar att det saknades en hel del självklarheter som vi var vana vid. Till exempel fanns inte möjlighet till avbetalningsköp med äganderättsförbehåll.

Därför blev jag mycket förvånad när jag tidigt träffade ägaren till en bank och han berättade att de hade bilfinansiering som en produkt. Jag frågade hur detta var möjligt när banken inte kunde använda bilar som säkerhet. Då förklarade han ”Enkelt. Vi lånar ut pengarna och köper bilen åt kunden. Sedan låser vi in bilen i bankens garage tills lånet är slutbetalt och då får kunden ut bilen”. Genialt!

Ett annat exempel var att det inte gick att pantsätta bostadsrätter på det sätt som vi kan i Sverige. Då löste en bank detta genom att finansiera lägenheter genom leasing av lägenheter. Banken köpte lägenheten och ägde den tills lånet var betalt.

Dom är finurliga där borta i Baltikum.