Hemlig ubåtsbas i Ukraina

Publicerat den 8 maj 2012 kl. 10:26

Under åren när jag arbetade i banken i Ukraina fick jag vid olika tillfällen anledning att besöka våra kontor i olika delar av landet. Vid ett tillfälle tog jag tåget från Kiev ner till Sevastopol på Krimhalvön. Och en dag gjorde jag en utflykt till en mycket intressant plats, nämligen Balaklava som ligger vid kusten ca en mil från Sevastopol. Detta är en mycket vacker liten stad som ser ut precis som en liten by vid Medelhavet i Frankrike med små restauranger och båtar förtöjda i hamnen.

Det var svårt att förstå att fram Sovjetunionens fall 1991 var detta en av de hemligaste städerna i Sovjet. Den lilla staden var då helt avstängd från omvärlden. Här fanns nämligen en underjordisk bas för atomubåtar. Under berget hade man byggt en atombombssäker bas i en tunnel från Svarta Havet som mynnade ut i den lilla hamnen. Inuti berget fanns plats för 10 atomubåtar, komplett med torrdocka och kärnvapenförråd och personal. Metertjocka ståldörrar och ett sinnrikt tunnelsystem gjorde att basen skulle klara av en fullträff från ett kärnvapen.

Så gott som alla invånare i Balaklava arbetade på basen vid den tiden. Det var omöjligt för utomstående att få tillstånd att besöka staden. Även familjemedlemmar och släktingar var förbjudna att besöka staden utan mycket goda skäl och noggrann identifiering.

Basen var i drift efter Sovjetunionens fall fram till 1993 då den avvecklades. Och numera kan man följa med på guidade turer genom hela basen och se kanalsystemet och vapenförråden och ett litet museum.

Det kändes som att vara med i en James Bond film.