36 miljoner subventionerade lägenheter räddar Kina. Eller?

Publicerat den 4 januari 2012 kl. 06:10

Kina håller just nu på att bygga 36 miljoner subventionerade lägenheter (”public housing”, allmännyttiga bostäder) som alla ska stå klara till år 2015.

Det skulle räcka till att husera hela Tysklands befolkning, men i detta jätteland är det endast en åtgärd som eventuellt kan stabilisera den osäkra fastighetsmarknaden.

Jag har ju tidigare här skrivit om hur Kinas bostadsbubbla de facto redan har spruckit i flera städer, och hur denna utveckling kan dra med sig stora delar av landets ekonomi i sitt fall.

Att nu bygga 36 miljoner subventionerade lägenheter har främst två syften:

1) Avhjälpa missnöje bland landets låg- och medelklassbefolkning, som har väldigt svårt att hitta ett anständigt hem i och med dagens höga bopriser.

2) Stoppa det fria fall som nu pågår inom byggsektorn. I och med att bopriserna har börjat falla har många byggen avstannat, vilket hotar Kinas ekonomiska tillväxt.

Vad gäller den första punkten så kan man exempelvis se på Chongqing, som ofta kallas för ”världens största stad” med över 30 miljoner invånare i sitt administrativa område.

Bara där ska 40 miljoner kvadratmeter (!) nya subventionerade bostäder byggas, vilket innebär ungefär 700 000 lägenheter.

Förra veckan förklarade Wall Street Journal hur detta ska finansieras, och hur de redan färdiga lägenheterna hyrs ut.

Man talar där med en 26-årig fabriksarbetare vid namn Xiang, som nyligen vunnit ett lotteri där arbetare som bor utanför staden och tjänar under motsvarande 2 000 kronor i månaden får delta.

Efter att ha dragit vinstlotten blev Xiang tilldelad en sprillans ny 58 kvadratmeter stor lägenhet på våning 26 i utkanten av Chongqing, för just över 500 kronor i månaden.

Då han delar lägenheten med en vän, och dessutom har ett bostadsbidrag på 400 kronor/mån från sin arbetsgivare, är lägenheten helt gratis för Xiang. Det ingår också en option på att köpa lägenheten efter fem år.

Chongqing – ”världens största stad”

Men den andra punkten – om nya byggen, ekonomin och BNP – är särskilt viktig eftersom byggsektorn står för cirka 25 procent av Kinas BNP.

På senare tid har nämligen väldigt många rapporter pekat på en avmattning av den kinesiska tillväxten, då såväl byggsektorn som exportindustrin står inför stora utmaningar.

Kommer då detta världens genom tidernas största allmännyttiga bostadsprojekt ge önskvärd effekt på ekonomin genom att säkra tillväxten?

Wall Street Journal påpekar att – som vanligt i Kina – så för projekt av denna storlek med sig mycket fusk och många frågetecken.

Till att börja med finns det misstankar om falska siffror angående antalet nybyggda lägenheter.

Då lokala myndigheter rapporterar antalet nybyggen, händer det nämligen ofta att de tar redan påbörjade bostadskomplex och ”gör om” till allmännytta.

På så vis säger man ”vi bygger xxx nya lägenheter”, trots att man bara döper om ett stillastående byggnadsarbete då det har blivit svårare att sälja de nya lägenheterna.

Enligt en undersökning från Standard Chartered Bank är det mindre än en tredjedel av dessa ”nya” subventionerade bostäder som faktiskt är nya byggen.

Det betyder ju i sin tur att de i realiteten inte tillför den ekonomiska tillväxten något, och samtidigt invaggar ekonomer i en falsk säkerhet som ju kan resultera i en ännu större smäll då det hela uppdagas.

Samtidigt så är många av dessa bostadskomplex – gamla som nya – främst finansierade via lån från de statliga bankerna.

Det medför en risk av så kallade ”bad loans”, lån som inte kommer kunna betalas tillbaka.

Nya subventionerade hyreslägenheter, samt redan påbörjade byggen som måste göras om till subventionerade hyreslägenheter, kommer ju inte generera några inkomster tillbaka.

Då får de statliga bankerna ta smällen. De är redan under stor press sedan en rad ”bad loans” till bland annat landets järnvägsministerium.

I mitt nästa inlägg här ska jag förklara närmare hur landets banker kan påverkas av fastighetsbubblan, samt hur och varför de ger ut ”bad loans” till tveksamma kunder.