Bakslag för Volvo i Kina

Publicerat den 17 augusti 2012 kl. 04:14

Jag har kommit att bli bekant med Volvos satsning i Kina, då jag två gånger besökt företagets första Kina-fabrik i staden Chengdu, för att skriva om detta för en handfull svenska publikationer.

De nya kinesiska ägarna har ju stora planer för Volvo. 70 miljarder kronor ska investeras fram till 2015, bland annat i nya modeller och upp till tre fabriker i Kina. Innan 2015 vill man sälja 200 000 bilar i Kina, jämfört med drygt 45 000 i fjol.

Det är en vågad målsättning, men kanske möjlig, med tanke på att bilförsäljningen i Kina ökade med 45 procent 2009, och med 32 procent 2010. Självaste General Motors säljer nu mer bilar i Kina än i USA.

För att etablera sig i Kina ska man också anpassa bilarna till marknaden, genom att bygga större och lyxigare bilar. I Kina är bilen statusprylen nummer ett. Stort och vräkigt är viktigare än smidigt och klimatsmart.

Magkänslan är dock att Volvo kommit hit något för sent.

Bilförsäljningens ökning har minskat sedan 2010, i och med att de subventionerade skattelättnader för bilköp som var en del av statens stimulanspaket upphört.

2011 ökade bilförsäljningen således endast med 5,2 procent.

Volvo hade också som mål att under 2011 öka sin andel av marknaden för lyxbilar i Kina från 4 till 7 procent. Men resultatet blev att man tappade mot viktiga tyska konkurrenter som BMW, Audi och Mercedes-Benz.

Tyskarna är redan väl etablerade här; myndigheterna kör ofta tyskt, främst Audi. Volvo har haft problem att sälja till myndigheterna, bland annat på grund av snåriga regler om att en viss procent av bilens delar måste vara byggda i Kina.

Dessutom har Kinas myndigheter på sistone dragit åt svångremmen, och många lokala myndigheter har i själva verket börja sälja av med sina lyxbilar för att täppa till luckor i finanserna.

Sammantaget verkar det som att Volvo kommit in på marknaden just då bilförsäljningen stagnerar, och att detta särskilt drabbar lyxmodeller, som ju är Volvos största prioritet i Kina.

Detta kan också ses genom ny statistik i veckan, som kungjorde att Volvos försäljning av bilar i Kina minskade med hela 28,4 procent i juli, jämfört med samma månad i fjol. Detta samtidigt som de tre ovannämnda tyska konkurrenterna ökade sin försäljning.

Varningstecken alltså för Volvos satsning i Kina, och även för jättelandets bilförsäljning totalt sett.

Det kan bli svårt att få en större del av en minskande kaka.