Guld är guld värt tack vare Kina, Indien

Publicerat den 22 november 2010 kl. 18:15

World Gold Council konstaterade förra veckan i sin ”Gold Demand Trends Report” för årets tredje kvartal, att efterfrågan på guld ökat med 12 procent jämfört med samma kvartal 2009.

Förra veckan nådde också guldet sitt högsta pris någonsin, på 1 424,10 amerikanska dollar per ounce (28,35 gram).

Anledningen till denna utveckling hittas främst i Kina och Indien; länderna ökade sin konsumtion av den ädla metallen med 16 respektive 36 procent under de båda kvartalen.

Den vanligaste användningen av guld är nämligen smycken, och då välståndet i dessa två jättenationer snabbt ökar, gör så även aptiten på ädla smycken.

Indien är världens i särklass största marknad för guld, som står för en dryg fjärdedel av den globala efterfrågan.

Kina är i dag den största producenten och tredje största konsumenten, men också en av de absolut snabbast växande marknaderna för guldet. Såväl export som import av metallen har mer än fördubblats de senaste fem åren, och landets efterfrågan kommer minst att dubblas inom det närmaste årtiondet, enligt bland andra International Business Times.

Statlig media rapporterar i samband med kvartalsrapporten att inhemsk guldproduktion kommer öka, och att kinesiska företag som producerar guld är i färd med att investera i byggnation av gruvor i utlandet.

Till China Daily säger en vd vid ett av företagen självsäkert att priset på guld kommer öka ytterligare under 2011, till minst 1 600 dollar per ounce.

World Gold Councils forskningsansvarige Eily Ong kommenterar kvartalsrapporten för The Economic Times: ”Vi ser tydligt att efterfrågan för smycken, guldets viktigaste område, stadigt ökar trots att priset för guld stiger. Vanligtvis brukar den sektorn vara känslig för prisökningar. Det är en klar och tydlig signal till investerare att guldet inte upplever någon bubbla”.

Efterfrågan för guld till industriella syften ökade också, och en tydlig trend kunde ses att främst asiatiska länder köper på sig extra guldreserver i och med senaste tidens instabila valutaläge.

Guld ser ut att vara en säker investering en bra tid framöver, då metallens popularitet är stor främst i utvecklingsländer. Kina och Indien står, tillsammans med Ryssland och Turkiet, för 63 procent av världens efterfrågan.

  • Claes Hemberg

    Sa det någonting om andelen guld dom faktiskt används. Min bild är att 95 % är en stapelvara i olika riksbankers valv. Där har kinesisk ”konsumtion” mycket liten effekt på priset ?? C

  • What a great resource!