Hur stort är Kinas nya stimulanspaket?

Publicerat den 1 juni 2012 kl. 06:08

Signaler, rapporter och statistik från Kina betyder allt mer för känsliga börsindex världen över, och kanske ännu mer för priset på vissa råvaror.

Därför är det nya stimulanspaket som nu mejslas ut i Kina av stor betydelse – det förra stimulanspaketet från 2008 var ju värt mer än 4 biljoner kronor, och stod för en stor del av de kommande årens globala tillväxt.

De som har liknande förväntningar på de nya stimulanserna riskerar dock bli besvikna. WSJ skrev tidigare i veckan:

A report Wednesday in the state-run People’s Daily and other official media cited senior Chinese economists — both from the government and academia — as saying the central government’s much-touted stimulus plans will be mild compared to actions taken at the height of the global financial crisis four years ago.

Likewise, the official Xinhua news agency said late Tuesday that Beijing wasn’t planning a repeat of the 4 trillion yuan ($630 billion) package conducted during the crisis.

Marknader reagerade ju positivt i början av veckan då Kina sade att de skulle snabba på stora projekt för att bibehålla sin ekonomiska tillväxt.

Men då det nu står klart att det inte blir någon upprepning av de astronomiska summor som slösats investerats i kinesiska byggprojekt de senaste åren, så är det av intresse att undersöka hur stort det nya stimulanspaketet egentligen kommer bli i jämförelse med det förra.

”Ungefär en fjärdedel”, skriver Financial Times, som också närmare undersöker vad denna dryga biljon kronor kan komma att användas till.

Sedan en tid tillbaka är de flesta överens om att Kina måste ställa om sin ekonomi, och se till att konsumtion utgör en större del av den, snarare än statliga investeringar.

Den privata sektorn sägs nu komma inkluderas i stimulanspaketet i en större omfattning än tidigare, även om det inte är klart ännu hur detta ska ske.

Visserligen har man sänkt skatten för låginkomsttagare, ökat investeringarna i sjukvården och subventionerat inköp av bland annat vitvaror och hushållsmaskiner.

Men det ser ut som att man samtidigt tvingas fortsätta på den inslagna vägen av stora och icke profitabla byggprojekt. Under årets fyra första månader har mäktiga National Development and Reform Commission sammanträtt i Peking, och ”godkänt dubbelt så många investeringsprojekt som under samma period förra året”.

Man ska avsluta redan påbörjade projekt med vägar och snabbtåg. Järnvägsministeriet, som redan har skulder på över 2 000 miljarder kronor, har precis beviljats en ny kredit på lika mycket, och kommer spendera nästan en halv biljon kronor under 2012.

Samtidigt planerar man också bygga 70 nya flygplatser i Kina, samtidigt som två tredjedelar av de befintliga redan går med förlust.

Financial Times sammanfattar det nya stimulanspaketet:

So it’s mostly the same old, same old — only smaller.

And new housing can be constructed, even though hardly anyone wants to buy the ones that are already being built.

And the railways…. well, you get the picture.

None of this bodes well for China’s rebalancing. Nor will it make claims that consumption is growing its share of GDP any easier to believe.

Det nya stimulanspaketets utformning är inte känt i stora delar av omvärlden ännu, även om det står klart att det blir mindre än tidigare, och minst lika ineffektivt. Det kommer inte göra mycket för att öka kinesiska konsumenters köpkraft, samtidigt som de statliga investeringarna minskar betydligt.

Detta är otroligt farligt för de som fortfarande tror att Kina sitter på en stor hög med pengar, och kommer hålla upp världsekonomin med sin årliga tillväxt på 10 procent.