Kina bestämmer råvarupriserna

Publicerat den 13 juli 2012 kl. 17:12

I dag kom ny ekonomisk statistik från Kina. Den visade att tillväxten nu är den lägsta på tre år; ”bara” 7,6 procent för årets andra kvartal, jämfört med samma kvartal föregående år.

Kina upplever alltså sin lägsta tillväxt sedan finanskrisen, och som Wall Street Journal i dag konstaterar, kan den globala ekonomiska återhämtningen ” inte räkna med mycket hjälp från Kina”.

Detta dels på grund av det osäkra läget i Europa, som fick den kinesiska exporten dit att minska med 1,1 procent. Nu är det återigen USA och inte Europa som är Kinas största exportmarknad.

Men än viktigare är den kinesiska fastighetsmarknaden; där sjunker såväl försäljning som nyinvesteringar.

Det ses som den främsta orsaken för sjunkande råvarupriser: Stålpriserna har fallit med nästan fem procent hittills i år, och priset på järnmalm med över tre år procent.

Givetvis beror även årets stora prisfall i koppar på osäkerheten i Kinas ekonomi; särskilt då minskad investering i järnvägarna.

Kinas stagnation gör också att landets kraftverk nu sitter på stora lager av kol, vilket kommer få landets kolimport att minska till den lägsta sedan finanskrisen 2008.

Bloomberg skrev tidigare i veckan att flera fartyg nu ligger i hamn eller kör saktare än tidigare, som en direkt följd av lägre kinesisk råvaruefterfrågan. Och som jag skrev här nyligen så erbjuder kinesiska skeppsvarv nu upp till 20 procent rabatt på nya order.

Kinas lägre tillväxt innebär alltså minskad efterfrågan och prisfall på råvaror så allvarliga att det även drabbar skeppsindustrin!

Därför fanns en stor oro för hur dagens ekonomiska statistik från Kina skulle drabba marknader och råvarupriser världen över.

Men en viss nedgång i Kinas ekonomiska tillväxt var väntad, och faktumet att nedgången inte var större fick börsen att stiga i såväl Hongkong som Sydkorea.

Hur viktigt Kina nu är för råvarupriserna kan också ses genom att oljepriset steg något och kopparpriset låg kvar på samma nivå som tidigare i veckan tack vare de nya siffrorna.

Det är nu Kinas ekonomi som till allt större del bestämmer råvarupriserna – så därför lönar det sig att hålla bättre koll på Kina för den som vill handla med råvaror.

Wall Street Journal bryter ner Kinas nya siffror, och visar att det fortfarande är investeringar som står för 49,4 procent av tillväxten; en andel som dock krympt något och även beräknas fortsätta krympa.

Allt mindre pengar kommer gå till fastigheter och infrastruktur i Kina. Och med tanke på hur viktigt Kina i dag är för råvarupriserna, så tror jag personligen att framtiden för exempelvis koppar och stål inte är något vidare ljus, trots de redan låga prisnivåerna.

Men, som jag tidigare påpekat, och vilket analytiker nu återigen belyser: Det går inte att lita på statistik från Kina, vilket gör osäkerheten på marknaden ännu större.

Två kinesiska ekonomer uppskattar den egentliga tillväxten för årets andra kvartal på högst 7,0 procent.

Och vore 7,0 procent den officiella tillväxtsiffran för Kinas andra kvartal, så skulle priset på såväl olja som koppar ha sjunkit.