Kinesiska företag tar över Afrika

Publicerat den 29 mars 2012 kl. 05:18

Har på senare tid läst flera artiklar i svensk affärsmedia angående Afrikas tillväxt. Kontinenten sägs ju vara tillväxtmarknaden över alla andra, med goda förutsättningar för ekonomisk utveckling och därmed även investeringar.

Men vilka företag kan dra nytta av Afrikas framtida ekonomiska tjurrusning?

Det verkar främst vara kinesiska dana. Som bekant har ju Kina varit väldigt aktivt i Afrika på senare år – enligt vissa rapporter har kinesiska företag investerat cirka 100 miljarder kronor i Afrika sedan år 2000.

Detta har, med rätt eller orätt, kallats för ”kinesisk kolonialisering”, där Kina ämnar byta investeringar i infrastruktur och telekom mot afrikanska naturtillgångar.

Hur det än må vara med den saken, så har de senaste årens utveckling givit kinesiska företag ett försprång i Afrika, och de tar nu marknadsandelar från europeiska och japanska exportörer.

Enligt en ny rapport från Standard Bank har kinesisk export till Afrika trefaldigats sedan 2002, och står nu för 18,6 procent av kontinentens totala import.

Financial Times påpekar att Afrikas import från Tyskland, Storbritannien, Italien, Spanien och Japan var mindre i fjol än 2008. Under samma tid har importen från Kina ökat med 38 procent.

Kinas president Hu Jintao blir allt populärare i Afrika

Då Kina påbörjade sin ekonomiska aktivitet i Afrika, skeppades lågprisvaror som textil och plast in; en konkurrens som sades drabba de inhemska afrikanska industrierna på ett negativt vis.

Men då Kinas industri blir allt mer avancerad, syns det också på det varor man exporterar. I dag är det mobiltelefoner och motorfordon som i stället konkurrerar ut västerländska produkter.

Detta sker genom att produkterna är billigare, men också genom goda kinesiska relationer med afrikanska länder och billig arbetskraft.

Exempel 1: Huaweis smartphone Ideos sägs vara ”världens billigaste telefon med Google Android”. Den blir ännu billigare i Kenya i och med subventioner från inhemska telekomföretaget Safaricom.

Ideos kostar drygt 600 kronor i Kenya. Trots att den lanserades så sent som 2010, hade den 45 procent av marknaden för smarthphones i Kenya redan året därpå.

Exempel 2: Då Kina säljer jordbruksmaskiner till Afrika, skickar man även med personal som lär bönderna hur maskinerna används.

Många afrikanska jordbrukare har aldrig använt liknande maskiner förut. det spelar därför ingen roll hur bra en västerländsk maskin än må vara; förstår man inte hur den fungerar så är den värdelös.

Båda exemplen utvecklas vidare i Financial Times.

Relationen Kina-Afrika är en helt annan fråga, och särskilt då Kinas syfte med sin verksamhet i Afrika.

Kritiker menar att Kina gör sitt bästa för att suga ut kontinenten på naturresurser, utan att bry sig om demokrati eller mänskliga rättigheter.

Förespråkare säger samtidigt att Kina har skapat otaliga jobbtillfällen i Afrika, och att dess investeringar i infrastruktur och industri gör med gott än det bidragsberoende som väst har påtvingat kontinenten.

Själv tror jag väl att sanningen ligger någonstans mitt emellan. Särskilt som europeiska länder under århundraden slitit isär och våldfört sig på hela Afrika, så är det väl aningen modigt att komma med så häftig kritik mot Kina, som i alla fall inte haft ihjäl eller förslavat kontinentens befolkning (må vara att de säljer vapen till tveksamma regimer).

För den som är mer intresserad av Kinas relation till Afrika, har jag på min nyhetsblogg tidigare skrivit ett par dussin artiklar om just detta ämne.

Det kan vara en av Sveriges största samling nyhetsartiklar i ämnet. Behandlar såväl positiva som negativa aspekter.

Se exempel nedan, och skaffa en egen uppfattning av Kinas aktivitet i Afrika:

Video: Kina Afrikas nya kolonialherrar? (30 nov 2011)
Video: Kineserna kommer! (2 nov 2011)
Analys: Kina sålde vapen till Gaddafi (7 sep 2011)
Cameron och Clinton varnar Afrika för Kina (23 juli 2011)
Kina i Afrika – del 2 (3 nov 2010)
”I Afrika lyckas Kina med vad väst inte klarar” (28 okt 2010)
Kinesiska vapen i Afrika (22 okt)
Zambiska gruvarbetare skjuts ihjäl av kinesiska förmän (18 okt 2010)
Kina i Afrika (10 sep 2010)