Överskott av stål i Kina drabbar SSAB m.fl.

Publicerat den 26 juli 2012 kl. 23:42

I dag förkunnade SSAB en vikande efterfrågan i sin kvartalsrapport. Det sades att företagets kunder, främst i USA, ”avvaktar under världsoron”.

SSAB uppgav visserligen en stabil efterfrågan av dess nischprodukter (extra hållfast stål), men att det ser sämre ut för standardprodukterna (”normalt” stål).

”Kundernas framförhållning är kort och köpbeteendet ojämnt, delvis beroende på volatila priser på både råmaterial och stålprodukter”, menar man i rapporten.

Men det finns också en annan, mer fundamental och oroande, anledning till stålföretagets negativa utveckling: Kinas överkonsumtion av stål.

Utländsk media har ofta uppmärksammat detta på senare tid, eftersom överskottet i Kinas stålproduktion också är en indikator på landets ekonomiska stagnation: Då statliga investeringar i landets byggsektor minskar, finns ingenstans att göra av stålet förutom att exportera det.

Bloomberg skriver i dag om hur ”en kinesisk flod av stål” påverkar ståljättar som ArcerolMittal och US Steel.

Detta för att Kina nu exporterar en större andel av sitt stål än på två år: 8,7 procent av vad som tillverkas i Kina skeppas nu ut på transport.

En advokat för USA:s största stålproducent säger: ”Ökad kinesisk export tar försäljning direkt från amerikanska tillverkare. Det är högst troligt att det handlar om prisdumpning gällande en rad stålprodukter på export från Kina”.

ArcelorMittal med flera har fått stänga anläggningar och minskat sin aktivitet, samtidigt som Kina fortfarande ökar sin produktion i rask takt trots att man redan är världens största stålproducent.

I dag producerar Kina cirka 900 miljoner ton stål om året, varav 80 miljoner kommer från stålverk som öppnades först i fjol.

Och i maj i år meddelade regeringen att ytterligare 150 miljarder kronor ska satsas på att bygga nya stålverk, vilket upprörde utländska konkurrenter som menade att det handlar om statliga subventioner.

Att bygga nya stålverk är – överproduktion till trots – ett sätt för Kinas regering att skapa arbeten i oroliga tider. De kinesiska stålverken är ju statliga, och inte behöver gå med vinst för att hållas igång. Hur ska ArcelorMittal, US Steel eller SSAB kunna tävla mot det?

Produktionen ökar alltså samtidigt som den inhemska efterfrågan minskar. Resultat: ”Kinesiska stålverk måste öka sin export, eftersom de själva inte bestämmer produktionsmängden”, menar en kinesisk professor som Bloomberg talar med.

Detta slår hårt mot stålaktörer i hela världen. Sydkoreanska Posco, världens fjärde största stålproducent, håller tillsammans med andra koreanska aktörer på att utreda möjligheterna att anmäla Kina till något internationellt organ för det subventionerade stålet.

Nordamerika är som bekant SSAB:s största marknad, varför aktien föll på rapporten, och framtiden ser inte särskilt hoppfull ut. Analytiker säger att har svårt att hitta några ljuspunkter alls i SSAB:s rapport, samtidigt som företaget nu ska satsa ännu hårdare på sina nischprodukter snarare än ”vanligt” stål.

Stålpriset har sjunkit med 12 procent på ett år i Kina. Det drabbar också global efterfrågan och priser på järnmalm, vilket ju är oroande för långt fler svenska börsbolag än SSAB.