USA:s skuld till Kina större än tidigare prognoser

Publicerat den 1 mars 2011 kl. 09:59

En revision av det amerikanska finansdepartementet har visat att landets skuld till Kina är större än man tidigare trott, skriver Wall Street Journal.

Finansdepartementet har omvärderat en uppskattning från förra året, som gjorde gällande att Kinas innehav av amerikanska statspapper uppgick till nästan 850 miljarder dollar. Den nya skuldsiffran är nu i stället strax över 1 100 miljarder dollar.

Uppskattningen gäller Kinas innehav av amerikanska statspapper i juni 2010, och sedan dess tros antalet har stigit ytterligare. Den nation som äger näst mest amerikanska statspapper är Japan, med över 882 miljarder dollar.

Om man räknar med aktier och asset-backed securities innehade Kina amerikanska värdepapper till ett värde av över 1 600 miljarder dollar i juni 2010, en ökning med över 100 miljarder jämfört med 2009.

Sammanlagt uppgick utländskt ägande av amerikanska statspapper i juni 2010 till över 10 000 miljarder dollar.