De som har mest att vinna, jämför minst

Publicerat den 16 maj 2012 kl. 11:40

En ny SIFO-undersökning visar att vi är dåliga på att jämföra boräntor när vi tecknar bolån. Trots att boendekostnaden många gånger är en stor del av våra utgifter är det inte ens hälften av oss som jämför räntor. Och de som har mest att vinna, jämför minst.

Över 1 300 personer svarat på frågor om hur duktiga vi egentligen är på att förhandla med banken om boräntan, både när vi först tar bolånet och under tiden.

Det visar sig att 45 procent, eller knappt hälften av oss, jämför räntan hos olika banker när det är dags att låna pengar till bostaden. Andelen som jämför är högre bland männen. Fem av tio män jämförde olika räntor, jämfört med fyra av tio kvinnor.

De grupper som är bäst på att jämföra är högutbildade och höginkomsttagare. Allra störst andel som jämför räntor finns i Stockholm, där också incitamentet är högre eftersom både bostadspriserna och lånen är större.

Det här är de grupper där flest jämförde olika boräntor:

  • Stockholmsbor (56 procent)
  • Åldersgruppen under 35 år (51 procent)
  • Hushåll med en inkomst över 25 000 kr/månad (51 procent)

Bortsett från boende i Stockholm, där en lägre ränta gör störst skillnad mätt i kronor, är det de grupper i samhället som kanske har mest att vinna som jämför minst.

Lägst andel som jämför finns bland lågutbildade, låginkomsttagare och kvinnor, grupper som ofta har en lägre inkomst och där en lägre ränta verkligen gör skillnad.

Sämst på att jämföra är:

  • Boende i Mellansverige (31 procent)
  • Hushåll med en inkomst under 18 000 kr/månad (35 procent)
  • Lågutbildade (34 procent)
  • Kvinnor (42 procent)

Att jämföra olika räntor är inte svårt. Ofta räcker det med att ringa ett samtal till ett par olika banker och fråga. Tala gärna om vad du fick för ränta hos konkurrenten, det har gjort skillnad för mig vid flera tillfällen.

Ofta behöver det inte ens sluta med att du måste byta bank. Ett par samtal kan vara den enda arbetsinsats du behöver göra för att spara pengar. Det är bra betalt för en liten insats!