En ovanlig boräntesituation

Publicerat den 5 september 2012 kl. 15:57

I augusti band var tionde bolåntagare sitt bolån i minst fyra år, vilket är den högsta andelen sedan 2010. I vanliga fall brukar man få betala en premie för att försäkra sig om hur det ser ut i framtiden. Så är det inte idag och det har gjort att fler än på länge väljer att binda sitt bolån.

Normalt får man betala en premie för att försäkra sig om vad man kommer ha för utgifter framöver. Med andra ord – det brukar kosta mer att binda än att ha rörligt pris. Det gäller såväl bolån som elavtal. I fallet med bolån är det dock tvärtom sedan en tid tillbaka. Det är billigare att binda räntan och försäkra sig om sina framtida utgifter. Faktum är att det går att binda lånet i upp till fem år utan att kostnaden blir högre än om du har en rörlig ränta.

Enligt Compricer är skillnaden i genomsnitt bara 0,02 procent mellan den rörliga boräntan och femårsräntan hos bankerna idag. Grafen nedan visar hur SBABs räntor sett ut sedan 1997, och det är lätt att se att vi har en relativt ovanlig boräntesituation för tillfället.

För den som är högt belånad, har små marginaler och saknar annat sparande kan det vara en idé att fundera på att binda åtminstone en del av lånet. Ett vanligt argument emot det är att man därmed också binder sig till sin bank. Det beror på att det kostar pengar att lösa lånet i förtid eftersom man får betala en så kallad ränteskillnadsersättning. Det stämmer, och det kan därför vara bra att ha några saker i åtanke när man ska binda lånet.

  • Det går att få rabatt även på bundna boräntor. Hör efter med banken om vilken ränta de kan erbjuda dig om du binder lånet.
  • Bind inte räntan längre än du planerar att bo kvar.
  • Fråga banken vad som händer om du flyttar och köper en annan bostad som är minst lika dyr som den du har. Får du flytta över lånet till den nya bostaden utan att lägga om det? I så fall slipper du betala ränteskillnadsersättning.
  • Om räntan stigit den dag du ska flytta kan köparen (om han eller hon vill) ta över dina lån. Då slipper du också betala ränteskillnadsersättning.  

I morgon kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken. En sänkning av reporäntan eller räntebanan kan få boräntorna att sjunka något, men det är redan inprisat att det kommer en sänkning någon gång under hösten så fullt genomslag kommer den i så fall inte att få. 

Boräntor med tre månader respektive fem års bindningstid hos SBAB Bank. Källa: Macrobond

Röd linje – ränta med tre månaders bindningstid.
Blå linje – ränta med fem års bindningstid.