Skräpobligationer och räntebevis heta ämnen

Publicerat den 24 maj 2012 kl. 11:17

Nya typer av räntesparande är ett hett ämne. Det var tydligt igår när jag svarade på frågor i en chatt på Privata Affärers hemsida. Hetast av allt var investeringar i räntebevis och företagsobligationer, och så vilka aktier man vågar köpa just nu förstås.

Det finns många olika former av räntesparande. En intressant form som blivit tillgänglig för en bredare målgrupp är företagsobligationer. Eftersom räntan på statsobligationer är så låg idag är det ett välkommet alternativ.

Man kan säga att räntan på en företagsobligation består av delar. Dels en marknadsränta, och dels en riskpremie som är kopplad direkt till företagets kreditvärdighet. Marknadsräntan kan variera över tiden, medan riskpremien är bestämd från början.

För den vanliga spararen finns två enkla sätt att köpa företagsobligationer.  

Det ena alternativet är att köpa ett räntebevis. De tycker jag är ett intressant val och ger en ränta på mellan fem och åtta procent om året. Det finns sex räntebevis att välja mellan som är kopplade till sex olika företag, bland annat Ericsson, Nokia och Volvo. Räntan betalas ut fyra gånger om året i fem år. Bevisen kan köpas via börsen, precis som en vanlig aktie.

Risken i räntebevisen får betecknas som ganska låg, och avkastningen är bättre än den du får på ett vanligt sparkonto. Om du inte tänker ha kvar räntebeviset tills det löper ut i april år 2017 finns en risk att själva räntebeviset sjunker i värde om företagets kreditvärdighet försämras. Du kan då göra en förlust vid försäljningen. Den minsta investering du kan göra är ca 10 000 kronor.

Det andra alternativet är att köpa en fond som investerar i företagsobligationer. Det är en sparform som jag själv funderar på att placera i. Antalet företagsobligationsfonder har ökat raskt i takt med att intresset ökat. Det gör att många av fonderna inte har någon särskilt lång historik som gör att det går att bedöma hur skickliga förvaltarna är.

I princip finns det två huvudtyper av företagsobligationer fonderna kan investera i. Den ena kallas investment grade och den andra high yield. Skillnaden mellan dem är kreditvärdigheten, som spänner över en 20-gradig skala där trippel A är högst, och C är sämst.

Investment grade är obligationer med som ges ut av bolag med god kreditvärdighet. Risken är lägre och det är även den potentiella avkastningen (och förlusten). Gränsen för när en obligation rankas som investment grade går vid trippel B.

High yield är obligationer utgivna av bolag med sämre kreditvärdighet och kallas i folkmun skräpobligationer. Den engelska och svenska beteckningen säger precis vad det handlar om – räntan på obligationerna är hög, men det beror på att företagen har låg kreditvärdighet och är tvungna att betala dyrt för att få låna pengar.

Vissa fonder investerar i båda sorterna så att man får en mix av obligationer med hög och låg kreditvärdighet.

Än så länge har jag inte köpt någon företagsobligationsfond. I och med att det kommer nya fonder hela tiden känner att jag vill läsa på lite mer om vad som finns att välja mellan innan jag gör mitt val. Jag ber helt enkelt att få återkomma i den frågan.

Vad tycker du om företagsobligationer och räntebevis? Är det något du villl ha i portföljen?

  • Företagsobligationer är mycket intressant som placering på halvlång och lång sikt och passar bra för pensionssparare då skatten i ett pensionsdepå är väldigt låg. Räntebevis har fördelen med sina mindre poster. Sprider man ut investeringen på ca 5 stycken blir det ju som en liten fond med lägre risk, men med kvartalsvis kupongränta. Har lite svårt att svårt att förstå den kritik som har dykte upp men den är nog mer kopplad till hårdförsäljning till ”fel” kund..Kreditrisken är ju lägre än att äga motsvarande aktier direkt men försås högre än ett bankkonto.

    Det hade varit bra om man kunde köpa företagsobligationer direkt och då för något mindre belopp än idag. Säg att det gick att köpa för t ex 100t eller ännu lägre. Går det vill jag gärna ha tips om var man kan göra det? Hoppas det dyker upp en vettig marknadsplats för företagsobligationer. Borde vara intressant även för lite mindre företag som inte får låna på banken idag..

  • Frans Lundberg

    Anders, företagsobligationer som fungerar för privatpersoner som köpare och mindre företag som utgivare verkar inte finnas alls vad jag vet. Borde absolut vara intressant sätt för mindre företag att finansiera sig och för privatpersoner att investera i. Man tar bort mellanhanden – banken.