Nordea erbjuder:

Personalränta, dvs billigare lån. Berätta hur det är upplagt, räntekonstruktionen och maxbelopp.

Krediter med rörlig räntesats i Nordea Bank, Nordea Hypotek och Nordea Finans följer Nordea Hypoteks 3-månaders ränta minus 2,15 procentenheter, dock lägst 1,5 procent. Räntan uppdateras den första bankdagen i månaden utifrån hur 3-månaders räntan är den sista bankdagen i månaden.

Räntesatsen för lån med fast räntesats på 1, 2, 3, 4, eller 5 år i Nordea Hypotek följer Nordea Hypoteks bundna marknadsränta minus 2,15 procentenheter, dock lägst 1,5 procent. För befintliga bundna lån i Nordea Hypotek ändras villkoren vid nästa villkorsändringsdag.

Lånetaket för krediter med personalvillkor är för närvarande 57 prisbasbelopp varav 7 prisbasbelopp för inköp av bil.

Förmån är skattepliktig för den anställde.

Träningskort på gym eller liknande, till ett värde av:

Är under översyn men för närvarande är riktlinjen ca 1000kr för de som inte har tillgång Nordeas egna lokaler.

Träning på betald arbetstid.

Inte generellt men kan överenskommas lokalt.

Träningslokaler.

Finns egna lokaler i Stockholm

Hälsoundersökningar. Berätta kort upplägget (årliga, viss ålder, typ av undersökningar – webb, hälsocoacher).

Friskprofil erbjuds varannat år via Previa, utökad hälsoundersökning för 55+  de som önskar.

Psykologhjälp, juristhjälp per telefon. Upplägg och omfattning.

Medarbetarstöd är en telefontjänst för samtliga medarbetare, med behov av råd och stöd i sjukvårdsfrågor för den anställde och dennes hemmavarande barn.

Man kan även kontakta medarbetarstöd om man vill ha rådgivning i ärenden av psykosocial, juridisk eller ekonomisk karaktär. Upp till 5 tillfällen á 45 minuter per ärende.

Chefsstöd är en kortare telefonrådgivning i generella ärenden, med företagssköterska, psykolog/beteendevetare, hälsoutvecklare, arbetsmiljöingenjör eller ergonom/sjukgymnast.

Rikskuponger/Rikskort/subventionerad mat i egen matsal eller liknande.

Subventionerad lunch erbjuds alla anställda. (+ egen matsal finns i Sthlm)

Förmån är skattepliktig för den anställde.

Rabatter av olika slag med olika aktörer. Vilka?

Ett stort antal rabatter genom samarbete med Flexpay som är ett koncept för att tillhandahålla förmåner och rabatter till anställda.

Bilförmån. Till vilka, och villkor.

För vissa personalgrupper med behov av bil i tjänsten.

Förmån är skattepliktig för den anställde.

Städning, barnpassning etc. Till vilka, villkor.

Kan beställas till rabatterat pris via Flexpay.

Pensionsförmåner förutom enligt kollektivavtal. Till vilka, villkor?

Möjlighet att välja pensionsinbetalning istället för kontant utbetalning av rörlig lönedel.

Annat, vad?

Vi har ett antal stiftelser som ger stipendier för olika syften, särskilda program för unga talanger och graduate program rullar regelbundet.

Via Flexpay erbjuds anställda även rabatter på vissa varor och tjänster i butiker.

Vilken roll har förmånerna? En hygienfaktor, dvs en lägsta standard som måste finnas? Eller något som eftersökt kompetens faktiskt attraheras av och väger in i värdet av anställningen om hon eller han har flera likvärdiga jobb att välja på?

Generellt sett ska förmånspaketet upplevas som positivt för att attrahera och behålla medarbetare och vi har jobbat med att lyfta fram förmånerna i en portal med utökade möjligheter via Flexpay.

Sedan är naturligtvis Nordea som arbetsgivare med en nordisk arbetsmarknad och stor intern rörlighet, en stor attraktionskraft ur ett employer branding perspektiv.

Vilken förmån uppskattas mest/är mest populär?

Svårt att säga men personalräntan är populär.

Berättat av Kurt Gustafsson

#Finansfredag

Finanslivs redaktörer Aron Sigblad och Anna de Lima Fagerlind om det senaste som hänt i finans- och försäkringsbranschen, vilka trender som påverkar branschen och vad Finansliv har på gång just nu. Nytt avsnitt varje fredag.
Se veckans avsnitt
Nästa onsdag kör vi Finanslivfrukost med karriärcoachen Ewa Helander. Till frukost har vi inte hört något om att det bjuds på leverpastej, däremot serveras bland annat surdegsfrallor, chiapudding, nybryggt kaffe och juice såklart! Länk i bion.
I varje nummer av Finansliv har vi med en Spotifylista skapad av en branschprofil. Vems lista skulle du vilja ta del av?
Illustrationer av @lotta_sjoberg i #finansliv ✂️✂️ #metoo #klipput #påjobbet
Boka årets första Finanslivfrukost redan nu så slipper du göra det sen. ☕️
Följ @Finansliv på Instagram