JP Morgan Chase i blåsväder…fördel Obama…

Publicerat den 15 maj 2012 kl. 01:57

Man skulle nästan kunna tro att det var arrangerat av de som vill reglera Wall Street bankerna ännu mer. Kanske det kommer dyka upp någon konspirationsteori vad det lider, men faktum är att JP Morgan Chases förlust på 2 miljarder dollar på en trade i London, spelar in väl i händerna på alla de som ytterligare vill begränsa bankernas förmåga att handla och använda sitt egna kapital utan stark global översikt. Förlusten har för övrigt vuxit till drygt 2.3 miljarder dollar, och kan komma att stiga. Det är verkligen big news här på Wall Street.

Vad som har skakat marknaden och analytikerna mest har framför allt varit att det är just Jamie Dimons JP Morgan Chase, eller JPM, som lyckade spela bort sina egna pengar. Banken är rent generellt den bank som är mest ansedd då det gäller risk management och ledarskap. Jamie Dimon, som ofta står närma Vita Huset och många gånger varit utpekad som Geithers efterträdare som USAs finansminister, har varit politiskt metodisk och effektiv i sin starka kritik av Volcker regeln och Dodd-Frank reformen. Dimon har framhävt att fortsatta regler skulle skada bankindustrin markant. Många Volcker och Dodd-Frank förespråkare ser nog med skadegläjde på de överaskande stora JPM handelsförlusterna. Frågan är dock om nya regelverk skulle ha önskad effekt? Jag tror att det till mångt och mycket handlar om ett annat problem, nämligen att bankerna är så pass stora och så pass globala att det helt enkelt inte går att övervaka dem längre.

Förlusten kommer från en enda portfölj, styrd av en enskild handlare i London, Bruno Iksil, även kallad ”The Whale” för sina enorma markandspositioner, ibland tresiffriga miljarddollarbelopp, fylld av komplexa struktererade kreditderivatprodukter satta. Portföljen har funnits inom den enhet vars uppgift är att skydda pengarna från risker och återinvestera företagets vinst, den så kallade Chief Investment Office, lett av JPM veteranen Ira Drew, med en årslön på 14 miljoner dollar. Hon kommer nu lämna banken med omedelbar verkan. Några andra personer med risk management ansvar har också fått lämna banken. Hittills sitter ”The Whale” kvar, men han har förbjudits att handla. Han lär väl klara sig. Inom Wall Street kretsar är fransmannen känd för sin low key style, med svarta jeans, ingen slips, som jobbar fyra dagar i veckan från London kontoret, men annars pendlar från Paris där han arbeta på fredagarna. Sedan han började på JP Morgan Chase 2005, ligger hans årslön på runt 100 miljoner dollar. Money makes the world go around…

Problemet är väl också att det är helt omöjligt för de nuvarande nationella reglerande organen att förhindra dylika förluster, med tanke på att deras roll mest är reaktiv. Handeln kan också ske var som helst i världen och då är det inte så enkelt att övervaka varje handel. Nu har givetvis JPM mer kapital än för några år sedan, precis som andra globala storbanker, så på så vis fungerar ju systemet, då banken givetvis inte kommer gå under eller äventyras med en förlust på några miljarder dollar. Det är egentligen småpotatis. Vad som däremot skakar markanden är att dessa typer av otroligt komplexa transaktioner fortsätter, att ingenting tycks vara lärt från röran med Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch och AIG, och att risktagandet faktiskt verkar ha ökat under de senaste åren.

Kan man nu bara sopa denna enorma förlusten under mattan? Det kommer bli svårt. Dels är JPMs årliga aktieägarmöte förestående, dels är förlusten rent tidsmässigt dålig timing för för JP Morgan Chase och de övriga bankerna detta valår. I mångt och mycket handlar valet om ekonomin och om att få bukt med Wall Street och vad som ses som vansinniga löner, vansinniga affärer på skattebetalaranas bekostnad, och allmän arrogans. Nu handlar det förvisso inte om skattebetalarnas pengar i det här fallet, men det skulle lika gärna kunna vara en annan bank, vilken som helst, och vi skulle kunna vara tillbaka till 2008 igen.

Att ta risker ligger förvisso i bankernas natur och det är helt enkelt så de tjänar pengar. Problemet verkar dock vara att girigheten befinner sig på en sådan nivå att om de riskhanterningen inte tas på allvar med robusta globala mekanismer, kommer förr eller senare de mest ansedda bankerna återigen komma i blåsväder. De verkar inte ha lärt sig någonting från de senaste årens tumult. Däri ligger problemet och därför ser Washington JP Morgan Chases förlust som en stark varningssignal att fler regler och begränsingar för hur affärerna skall skötas måste införas. Det kommer med största sannolikhet bli en mycket intensiv debatt under de kommande månaderna. Jag tror att de flesta anser att någonting helt enkelt måste göras. Med tanke på att det är ett valår, kommer troligtvis en rad starka åtgärder föreslås utöver de redan diskuterade Volcker coh Dodd-Frank förslagen. Kanske det till och med av dags att försöka dela upp bankerna i mindre delar. Det är i grund och botten ingen dålig ide, då de helt enklet blivit omöjliga att hantera för företagsledningarna i bolagen. Summa summarum med tanke på november: Fördel Obama…