Orosmoln i USA

Publicerat den 8 september 2012 kl. 01:30

Det var verkligen inga bra siffror som publicerades i dag av arbetsdepartementet. Endast 96000 nya jobb skapade under förra månaden, betydligt färre än väntat. Det var något överraskande och har redan överskuggat den hoppfulla demokratiska konventionen i Charlotte. Dessutom var det dystra siffor vad gäller arbetslösheten. Den gick förvisso ner till 8.1% från 8.3%, men problemet med denna statistiken är att många arbetssökande helt enkelt bara gett upp. Faktiskt runt en halv miljon slutat söka jobb bara under den senaste månaden. Här i USA är man bara inräknad i den officiella arbetslösheten om man aktivt söker och är inskriven i systemet. Ger man upp sökandet, går arbetslösheten ned. Vidare detaljer visar att det framförallt var unga, under 30 år, som helt enklet kastade in handduken under sommaren. I den åldersgruppen ligger den officiella arbetslösheten runt 17%, i realiteten är den dock betydligt högre.

Detta är bistra nyheter och visar att ekonomin fortsätter konsolideras med färre anställda. Detta beror mycket på lägre efterfrågan, men också på fortsatt effektivisering inom den privata sektorn med mer sofistikerad teknologi och fortsatt fokusering på kostnader och marginaler. Detta medför ofta att produktionen förläggs utanför USA. Läget inför valet ändrades plötsligt då de redovisade sifforna faktiskt är allvarliga. Ekonomin går definitivt inte i rätt riktning då det gäller jobb och att få bukt med arbetslösheten.

Jag tror att lösningen kommer bli ytterligare ekonomiska stödåtgärder i form monetära tillskott från the Fed. Det har varit melodin under de senaste åren och beslutsfattarna med Bernanke i spetsen har hamnat i ett slags ekorrehjul eller återvändsgränd där den enda lösningen verkar vara att skjuta till mer pengar. Sedeltryckeriets vansinne…Det har inte löst någonting vad gäller jobbsituationen och det kommer det inte göra framöver heller. Likafullt gissar jag att det kommer bli den vägen the Fed väljer att gå då de träffas nästa vecka. Detta kommer i så fall leda till visst uppsving för ekonomin, fortsatt starka börser, ny köpkraft för konsumenterna, i alla fall de som har jobb, och en fortsatt osannolikt låg ränta, vilket i grund och botten gynner alla som sitter på tillgångar och kapital. Aldrig har folk med pengar tjänat mer pengar än under Obamas år vid makten och tack vare the Feds slappa monetära politik. Valet är driva en expanderande kreditkortspolitik med enormt stigande budgetunderskott kommer stå alla dyrt i framtiden, men då det är ett valår och ekonomin behöver en omedelbar injektion, så jag tror att the Fed kommer fortsätta på den inslagna vägen och ta kraftiga likviditetstillskjutande åtgärder nästa vecka.

Inget klokt beslut, men det kommer lämpligt för alla placerare som vill tjäna lite mer pengar. De arbetslösa kommer dock fortsätta en dyster tillvaro och jag tror dessutom att det kommer bli ännu värre på arbetslöshetsfronten. Ord och inga visor från New York…