Gå direkt till textinnehållet

På nytt jobb

Hanna Ideström blir senior portföljförvaltare inom området Alternativa Investeringar på Fjärde AP-fonden.

Hanna Ideström är civilekonom och har lång erfarenhet av onoterade investeringar från bland annat Cap Man. Hon kommer i första hand att fokusera på investeringar inom private equity-området.