Gå direkt till textinnehållet

På nytt jobb

Hanna Ideström blir senior portföljförvaltare inom området Alternativa Investeringar på Fjärde AP-fonden.

Hanna Ideström är civilekonom och har lång erfarenhet av onoterade investeringar från bland annat Cap Man. Hon kommer i första hand att fokusera på investeringar inom private equity-området.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord