Gå direkt till textinnehållet

På nytt jobb

Jonas Synnergren föreslås bli ny ledamot i Nordeas styrelse.

Han är partner i Cevian Capital och chef för bolagets verksamhet i Sverige. Jonas Synnergren är också styrelseledamot i Veoneer Inc. Han är oberoende i förhållande till Nordea Bank och dess betydande aktieägare, enligt finsk kod för bolagsstyrning, och har för närvarande inga aktier i Nordea. Jonas Synnergren ersätter Maria Varsellona, som lämnar styrelsen. I övrigt föreslås omval av samtliga ledamöter. Nordeas bolagsstämma hålls den 25 mars.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord