Gå direkt till textinnehållet

På nytt jobb

Karolina Lirón Källåker tar plats i FI:s ledningsgrupp.

Finansinspektionens HR-chef Karolina Lirón Källåker tar plats i ledningsgruppen från den 1 mars, då HR blir en egen stab på FI, placerad under generaldirektören. Karolina Lirón Källåker har varit HR-chef på FI sedan 2019.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord