På nytt jobb

Jonas Synnergren föreslås bli ny ledamot i Nordeas styrelse.

20 februari 2020
Han är partner i Cevian Capital och chef för bolagets verksamhet i Sverige. Jonas Synnergren är också styrelseledamot i Veoneer Inc. Han är oberoende i förhållande till Nordea Bank och dess betydande aktieägare, enligt finsk kod för bolagsstyrning, och har för närvarande inga aktier i Nordea. Jonas Synnergren ersätter Maria Varsellona, som lämnar styrelsen. I övrigt föreslås omval av samtliga ledamöter. Nordeas bolagsstämma hålls den 25 mars.

Fler På nytt jobb

Till på nytt jobb
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram