Bästa jobbförmånen alla kategorier

Publicerat den 9 maj 2012 kl. 16:56

Säg ”tjänstepension” och både företagsledning och vanligt folk börjar irra med blicken. De flestas allra största förmån på jobbet sätter inte igång några glödande initierade debatter i fikarummen. Varken det faktum att man har en sådan och hur den fungerar, eller om man inte har den. Ja, ointresset är så stort att långt ifrån alla faktiskt vet om de har någon tjänstepension eller inte.

Inte ens det faktum att förmånen är en av arbetsgivarens större kostnader får upp intresset hos ledningen. Varför, undrar Alecta som menar att ointresset kan leda till att ansvaret skjuts över till så kallade oberoende försäkringsförmedlare – läs säljare som vill tjäna egna pengar. Och till anställda utan tillräcklig information om olika pensionsval och framför allt utan koll på olika avgifters dramatiska inverkan på slutpensionen.

Bara ett av tio företag berättar till exempel om pensionskostnaden på lönebeskeden, har personal- och ekonomichefer svarat i Alectas nyligen gjorda undersökning. Även om alla tycker idén är jättebra är det få som förverkligar den.

-Kanske kan det bero på att tjänstepensionen inte finns beskriven bland alla ämnen på någon högskolekurs. Personal- och ekonomichefer har helt enkelt ingen utbildning i dessa frågor, men förväntas ändå hantera dem när de kommer ut i arbetslivet. Att börja prata om den mest värdefulla förmånen gynnar både företag och medarbetare, sade Alectas pensionsekonom Eva Adolphson på dagens seminarium.

Alecta följer upp förra årets omdebatterade skrift, ”Rovdriften på pensionsspararna” med en ny: ”Tjänstepension – investeringen som företagsledningen glömmer”. I ett avsnitt förklarar här Magnus Dahlgren, advokat på advokatbyrån Attoff & Dahlgren, de juridiska krav som faktiskt finns för arbetsgivaren när det gäller information till anställda om tjänstepensioner.  

/BrittMari, redaktör