Hård diskussion om ordförandearvode

Publicerat den 23 maj 2012 kl. 09:33

Det blev en lång diskussion om ordförandes arvode på Finansförbundets kongress. Valberedningen hade föreslagit 21 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar 1 146 600 kronor i årslön men fick mothugg under kongressens första dag.

 

Till onsdagen, kongressens andra dag, hade beredningsutskottet kommit med ett nytt förslag på 18 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en nivå på 982 800.

–          Vi har en diskussion om hur vi värderar fackligt arbete. Hur värderar vi vår fackliga ordförande? Det kan man ha en mängd olika måttstockar på, ska vi titta på chefer i finansbranschen, andra fackliga ordförande? Vi vill ha en nivå vi kan stå för och inte ligga högst, men vi vill också peka på att det är ett viktigt uppdrag som man ska få bra betalt för. 18 inkomstbasbelopp som vi föreslår motsvarar 2,5 medlemslöner, sa Nils Möllerberg, sammankallande i beredningsutskottet.

Några ledamöter ville i stället se 15 inkomstbasbelopp.

–          Vi har inte fått frågan tillräckligt beredd och därför ska vi vara försiktiga för att sedan kunna höja. Detta är en lön som kommer att synas utåt. Det ska vi också ta med oss. Detta ska vi försvara för våra medlemmar, sa ombudet Per-Erik Persson.

Kongressen beslutade med 51 röster mot 36 röster att beredningsutskottets förslag ska gälla. Arvodet för vice ordförande blir 80 procent av ordförandes lön, vilket blir 786 240. Övriga ledamöter kommer att få ett inkomstbasbelopp, vilket motsvarar 54 600 kronor per år. Två ombud reserverade sig mot beslutet.

/Unn

  • Tobbe Andréasson

    På det hela taget bra att förslaget diskuterats och att nivåerna justerats. En fråga kring vice ordförande. Är det inte så att deras arvode ”timdebiteras” och 786 240:- skulle det bli om de jobbar heltid med uppdraget?