Många intresserade av pensionsålder

Publicerat den 11 maj 2012 kl. 11:07

Nära 100 intresserade kom till Pensionsnyheternas och Finanslivs nätverksträff om pensionsåldersutredningen på torsdagen. Utredaren Ingemar Eriksson förklarade begreppen och gav åhörarna sin syn på frågan i halvtid av utredningen. Han har noterat flera hinder för att höja pensionsåldern, men inga oöverstigliga.

– Det finns ett problem med att tjänstepensionerna som berör många ser 65 som formell pensionsålder. Här behöver vi prata vidare med parterna, sa han.

Det finns också hinder bland individer som gärna går i pension vid 65 heller tidigare. Här behöver det bli tydligare att det är ekonomiskt fördelaktigt att arbeta ett eller ett par år längre, anser Ingemar Eriksson. Åtminstone finns det många fördelar för personer med medelinkomster. När det gäller de lägsta inkomsterna anser Ingemar Eriksson att systemen behöver förändras för att skapa ekonomiska incitament att arbeta längre.

Även arbetsgivarnas attityder är ett hinder för senare pensionering.

– Det finns bland arbetsgivare en negativ uppfattning om äldre arbetskraft. Åldersdiskrimineringen i Sverige är större än den etniska diskrimineringen, sa han.

Arbetsmiljön är ett annat område som behöver förbättras för att fler ska orka arbeta längre.

Men att pensionsåldern måste höjas visade Ingemar Eriksson med stor tydlighet. Om vi fortsätter att arbeta i samma grad som i dag kommer 150 miljarder kronor att fattas i välfärdssystemet redan år 2030.

Vilken pensionsålder vi får är givetvis högintressant för alla som arbetar på liv-sidan men även alla som på något vis arbetar med sparande. Lägre pensioner förändrar sättet vi ser på sparande till pensionen. Nätverksträffen gav också möjlighet att mingla med branschkolleger. /Unn