Rätt att förbjuda blankning?

Publicerat den 12 augusti 2011 kl. 10:11

Läser på Realtid.se att European Securities and Market Authority, ESMA, överväger att rekommendera ett tillfälligt förbud mot blankning i hela Europa. ESMA diskuterar just nu med de nationella myndigheterna för att bestämma om det behövs samordnade insatser.
När Finansliv intervjuade Finansinspektionens Camilla Hagman Falkler i höstas om nya EU-regler kring blankning berättade hon om varför FI vid förra krisen valde att inte förbjuda blankning.
– Vi såg inget behov av det. Blankning för att otillbörligt påverka priset är, som vi ser det, redan förbjudet i marknadsmissbrukslagen.
– När blankning fungerar tillför det likviditet till marknaden och bidrar med effektiv prissättning, sade hon då.
Det talar för att Sverige inte kommer att stödja ett europeiskt förbud mot blankning nu heller.
Vad tycker ni om blankning?
/Åsa