Tagg: Bliwa

Affärer
Ewa Broms, Bliwa Livförsäkring, tycker att regeringens lagförslag är förbryllande. Foto: Oskar Omne

”Det är ett oöverlagt förslag”

Publicerat den 23 maj 2017 kl. 09:51

Av dagens 650 000 privata sjukvårdsförsäkringar är cirka 470 000 betalda av arbetsgivaren. Regeringen vill att dessa ska förmånsbeskattas. Finansliv har träffat Ewa Broms, affärsområdeschef på Bliwa Livförsäkring, som är produktansvarig för sjukförsäkringar.

– Vi är negativt inställda till förslaget att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar. Det är också en aning förbryllande, det känns som ett oöverlagt förslag, säger Ewa Broms.

Hon tror att det initialt finns risk att intresset för sjukvårdsförsäkringar minskar om förslaget går igenom. Arbetsgivaren får ökade kostnader i form av sociala avgifter, men samtidigt blir kostnaden avdragsgill.

För arbetstagaren innebär det högre skatt. Dock är det oklart vad som ska beskattas – försäkringspremien eller värdet på den vård som erhålls. Sjukvårdsförsäkringar är vanliga i många yrken, vilket gör att en beskattning kan slå snett.

– Skulle sjukvårdsförsäkringen förmånsbeskattas är det troligt att höginkomsttagarna behåller sin försäkring medan de som har lägre inkomst tar bort den – det ökar ojämlikheten, säger hon.

Ewa Broms tror dock inte att efterfrågan på sjukvårdsförsäkringar minskar på sikt då behovet är fortsatt stort. Fördelarna för försäkringstagarna är flera: att snabbt komma till rätt specialist, att kunna ringa till försäkrings­bolaget och få råd av en sjuksköterska som kan skicka vidare till rätt vårdgivare och därmed få lägre inkomstbortfall när sjukskrivningstiden minskar.

För arbetsgivaren är den stora fördelen att sjuktalen minskar när arbetstagarna snabbt får hjälp, slipper vara sjukskrivna i väntan på operation och fortare kommer tillbaka till jobbet.

– För arbetsgivaren är fördelen att det håller sjuktalen nere genom kortare sjuk- och rehabiliteringstid. Det ger lägre intäktsbortfall. Det är helt enkelt bättre ekonomi för företaget.

Om intresset för att teckna privata sjukförsäkringar minskar finns också risken att den offentliga specialistvården påverkas negativt. Det hänger ihop med att försäkringsbolagen köper ledig kapacitet som inte landstingen behöver av de privata vårdgivarna.

Landstingen tecknar normalt relativt korta avtal och använder de privata vårdgivarna som en buffert när den egna verksamheten inte räcker till. På så sätt bidrar försäkringsbolagen till att fler privata specialistvårdsföretag kan vara fortsatt verksamma.

– Vi känner att vi medfinansierar de privata vårdgivarna. Den medfinansieringen leder till att landstingen fortsätter att ha dem som en resurs.

Om de som tidigare köat via sin försäkring hamnar i den offentliga kön blir den ännu längre än den är i dag. Regeringen vill också ändra hälso- och sjukvårdslagen för att säkerställa att patienter med privat försäkring inte går före i kön utan att vård ska ges utifrån behov.

Lagrådet tillstyrkte dock inte förslaget med motiveringen att det endast handlar om ett förtydligande av vad som redan gäller. Även social­utskottet har sagt nej. Därmed väntas förslaget falla i Riksdagen den 31 maj. Förslaget om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar från 1 juli 2018 läggs fram i regeringens höstbudget.

Affärer
Claes Hemberg, sparekonom på Avanza, och Ewa Broms, affärsområdesansvarig för sjukförsäkring på Bliwa
Claes Hemberg, sparekonom på Avanza, och Ewa Broms, affärsområdesansvarig för sjukförsäkring på Bliwa

För och emot: Är en extra sjukvårdsförsäkring en onödig utgift?

Publicerat den 25 februari 2016 kl. 14:11

Är en extra sjukvårdsförsäkring en onödig utgift?

Claes Hemberg, sparekonom, Avanza:
Ja: samhällets sjukvård fungerar

Jag ser inget behov av en sjukvårdsförsäkring för egen del. Sverige har en generös sjukvård, och vi kan få vård för det vi behöver. Det är ju bara om samhällets försäkringar inte fungerar som vi behöver en särskild sjukvårdsförsäkring. Och dessutom: om alla går före i kön – vem ska då stå i kön?

De som erbjuder sjukvårdsförsäkringar brukar säga att det är bra att kunna välja sjukvård själv. För ett tag sedan behövde jag operera knäet och vände mig till min vårdcentral. Där fick jag veta att kötiden var sex månader för att få operationen utförd. Jag protesterade, jag kunde ju inte halta runt så länge och ha ont, och fick då rådet att själv ringa runt till olika vårdgivare. Efter några telefonsamtal fick jag en tid hos Sofiahemmet efter sex dagar. Landstinget betalade, så priset var 150 kronor.

Jag tycker att försäkringssäljare alltför ofta spelar på folks oro, och tror att vi generellt överförsäkrar oss. Så mitt råd är att inte köpa en försäkring av rädsla för vad som kan hända, utan att faktiskt räkna på risken själv.

 

Ewa Broms, affärsområdesansvarig för sjukvårdsförsäkring på Bliwa:
Nej: specialistvården är otillgänglig för de flesta

Vi har förvisso bra vård i Sverige men den är otillgänglig för de flesta. Svårigheten är att hitta rätt vårdgivare. Att ringa runt till ortopeder angående en meniskoperation i ett knä är förhållandevis enkelt. Värre är det med andra problem där man inte vet vilken del av sjukvården som ger en viss specialistbehandling. Då behöver man vara väldigt frisk för att kunna vara sjuk.

Vi som arbetar med sjukvårdsförsäkringar kartlägger hela specialistvården. Vi har skannat marknaden och håller oss kontinuerligt uppdaterade om var den bästa spetskompetensen finns, för det förändras hela tiden. Det är främst det som motiverar en sjukvårdsförsäkring.

Gräddfil är ett helt felaktigt begrepp i det här sammanhanget. Gräddfil är det bara när någon med namn eller ställning går före i den offentliga vården. Det inträffar över huvud taget inte inom den privat drivna vården. Och det är endast den privat drivna vården försäkringsbolagen anlitar. Försäkringsbolagen avlastar därmed den offentliga vården genom att anlita den privata vården för våra försäkrade.

Så länge den offentliga vårdens vårdgaranti inte uppfylls behövs sjukvårdsförsäkringarna. Både av ekonomiska skäl för individen, företaget och samhället och för att spara mänskligt lidande.

Text: BrittMari Lantto

And the winners are… Insurance Awards 2011

Publicerat den 8 april 2011 kl. 00:07

Jag har genomlidit ett tiotal Grammisgalor och äntligen fått chansen att besöka försäkringsbranschens dito. Svenska Nyhetsbrev, med Risk & Försäkring som kapten, rodde Insurance Awards 2011 i hamn. Nalen rockade när priserna delades ut.

(mer…)

Insurance Awards 2011 – på Nalen 7 april

Publicerat den 31 mars 2011 kl. 17:38

Svenska Nyhetsbrev arrangerar årets försäkringsgala 7 april på Nalen.

(mer…)