Tagg: cancer

Rökning i Kina: Växande miljardindustri, ökande hälsofara

Publicerat den 21 mars 2014 kl. 08:32

Bland varningstexter, skatteökningar och allmän hälsonoja i Sverige, är det lätt att få intrycket att tobaksindustrin världen över är på tillbakagång. Så är dock inte fallet.

Kina är världens i särklass största producent och konsument av tobak; här tillverkas och röks en tredjedel av världens cigaretter. Landets över 300 miljoner rökare suger i sig 1 700 miljarder giftpinnar varje år.

Tobaksbolagens intäkter har ökat lavinartat under de senaste åren. 2006-2010 växte tobaksindustrin i Kina med 19 procent i snitt, och China National Tobacco Corporation, som har monopol på marknaden, har sett intäkterna öka från 285 miljarder kronor år 2005, till 757 miljarder 2012.

Bolagets monopolställning grundlades på 1980-talet, då tobaksindustrin i Kina utgjorde omkring 10 procent av centralregeringens inkomster. Sektorn var så lönsam att staten ville kontrollera den fullt ut. Under de senaste årtiondenas marknadsekonomiska reformer har väldigt lite gjorts inom tobaksindustrin, som ofta kallas för den ”kinesiska planekonomins sista fotfäste”.

China National Tobacco Corporation kontrollerar nämligen cirka 98 procent av marknaden, och överses av State Tobacco Monopoly Administration. Denna reglering är dock inte särskilt effektiv, eftersom de båda statliga bolagens står varandra nära, och har såväl samma ordförande som en gemensam internetsida. Li Keming, som är bror till Kinas premiärminister Li Keqiang, innehar höga poster i båda bolagen.

Egenintressena och korruptionen är lika tydliga som bristen på transparens. Det finns ingen anledning för industrin att reglera sig självt och därmed riskera minska sina vinster. Och man är i stort sett immun mot påtryckningar utifrån.

Tvärtom gör den statliga tobaksjätten allt för att öka försäljningen, bland annat genom att erbjuda svagare och färgglada cigaretter till kinesiska kvinnor, som i dagsläget endast utgör en bråkdel av marknaden i dag. Man siktar också på att öka exporten av tobak.

I och med Kinas inträde i Världshälsoorganisationen (WHO) 2003, godkände landet visserligen organisationens stadgar för att minska rökning. Där ingår bland annat ett totalförbud mot tobaksreklam. Men de mäktiga statliga bolagen struntar helt enkelt i detta, eller kringgår förbudet genom att sätta upp särskilda ”välgörenhetsfonder” i sina namn, som sedan sponsrar event eller till och med skolor. ”Sichuan Tobacco Hope Primary School” är ett exempel på en av hundratals grundskolor som finansieras av statliga tobaksbolag, som i utbyte kan sätta upp reklam i skolorna som drar likhetstecken mellan rökning och effektiva studier.

Liksom förbud mot reklam, så ignoreras även de förbud som finns mot rökning på allmän plats. Redan 2011 förbjöds rökning på bland annat hotell, restauranger och sjukhus. Men som bosatt i Kina märker man att folk fortfarande röker precis överallt, även i hissen och på offentliga toaletter.

Och att myndigheterna i slutet av fjolåret ansåg det nödvändigt att införa ytterligare ett förbud, denna gång specifikt för politiker och tjänstemän, mot att röka vid sjukhus, i skolor samt på kollektivtrafiken, säger en hel del om hur utbred rökningen på allmän plats fortfarande är.

Detta innebär att 70 procent av Kinas icke-rökare, alltså 700 miljoner människor, enligt WHO dagligen utsätts för passiv rökning. En miljon kineser dör varje år i tobaksrelaterade sjukdomar; en siffra som kan komma att dubblas till år 2025.

WHO:s rapport ”World Cancer Report 2014” visar att Kina nu står för 27 procent av världens dödliga cancerfall, trots att bara en femtedel av världens befolkning bor här. Vad gäller lungcancer så står Kina nu för en hel tredjedel av de globala dödsfallen. Den livsfarliga cocktail som rökning och luftföroreningar tillsammans utgör, har fått lungcancer att öka med 465 procent i Kina under de senaste tre årtiondena. Cancer är nu den vanligaste dödsorsaken av alla i Kinas storstäder.

Förutom människoliv kostar tobaken varje år det redan ansträngda kinesiska sjukvårdssystemet tiotals miljarder kronor. Man kan tycka att det finns anledning nog för myndigheterna att ta i med hårdhandskarna mot landets tobaksepidemi, men tvärtom påpekar The Economist att Kina inte uppfyller något av de sex punkter som WHO listar som nödvändiga för att minska rökning:

1) Rökare måste utbildas i faror och hälsorisker om rökning.

Enligt WHO är mindre än en fjärdedel av kineserna medvetna om relationen mellan rökning och lungcancer. Två tredjedelar av rökarna tänder på inomhus i sina egna hem, och två femtedelar av landets läkarkår, som ju ska agera hälsoförebilder, är själva rökare.

En annan undersökning från 2010 visar att inte ens hälften av kineserna drar någon samband mellan rökning och hjärtsjukdomar, och endast en femtedel antog att rökning ökar risken för hjärtattack.

2) Tobak måste beskattas hårt.

Det viktigaste punkten för att minska rökning är enligt WHO höga tobaksskatter. Man rekommenderar en skattesats på minst 70 procent, men i Kina är skatten i nuläget drygt hälften av detta. Över hälften av Kinas rökare betalar mindre än en femma per paket cigaretter, och på landsbygden finns fortfarande märken så billiga som två kronor.

3) Det måste till välfinansierade och rejäla satsningar på program och åtgärder, som hjälper folk att sluta röka.

Tobakslobbyn använder sitt inflytande för att effektivt sätta stopp för statliga åtgärdsprogram. Den lilla hjälp som finns att få kommer från frivilliga eller privata organisationer. Det torde förresten vara ett ganska otacksamt arbete, eftersom mindre än en sjättedel av Kinas rökare ens har funderat på att sluta röka.

4) Verkliga rökförbud som efterlevs.

Som jag skrev ovan, så efterlevs inte de förbud som myndigheterna halvhjärtat inför. Enligt WHO fattas de effektivaste förbuden på ett nationellt plan, där regeringen förbjuder rökning på allmänna platser över hela landet. Men i Kina är förbuden även på pappret blygsamma; den lag som infördes mot politiker i slutet av fjolåret, förbjuder i realiteten dessa tjänstemän att röka på platser där rökning sedan 2011 redan har varit förbjuden.

5) Ett komplett förbud mot tobaksreklam.

Även här finner tobakslobbyn vägar att kringgå myndigheternas förbud. Och eftersom det industrin överser och reglerar sig själv, är det väldigt sällan som man fälls i samband med reklam även i Kinas grundskolor.

6) Tillförlitlig statistik över rökning och dess hälsoeffekter.

Det är oklart om denna statistik finns, men det är i alla fall glasklart att den undanhålls av tobaksbolagen. En studie som tidigare i år publicerades i British Medical Journal, räknade forskare via ett datorprogram ut att 13 miljoner tobaksrelaterade dödsfall skulle förhindras till år 2050, om Kina bara följde WHO:s ovanstående sex riktlinjer. Samtidigt skulle rökningen då även minska med 40 procent.

Men detta kommer knappast att ske. Det vore även av praktiska skäl nästan omöjligt för myndigheterna att raskt avveckla denna jätteindustri. I dag bidrar tobaksindustrin genom skatter med drygt 600 miljarder kronor årligen till Kinas statskassa, vilket är cirka 7 procent av centralregeringens totala intäkter. Där är därmed en inkomstkälla i stil med olja och fastigheter.

China State Tobacco Corporation är dessutom en av landets största arbetsgivare, med över en halv miljon anställda. Enligt Brookings Institution tjänar cirka 60 miljoner kineser sitt uppehälle genom att odla, skörda, producera och sälja cigaretter.

Vidare skulle politikerna göra sig väldigt impopulära genom att höja priset på cigaretter, i ett samhälle där inflation och stigande levnadskostnader redan utgör en stor del av folks vardagsbekymmer. Det skulle rent av kunna leda till utbredda protester. Min flickvän blev uppriktigt vansinnig vid årskiftet, då priset på hennes favoritcigaretter ökade från 5 till 6 kronor per paket.

Enligt State Tobacco Monopoly Administration, växte Kinas tobaksindustri 2006-2010 ”snabbare än någon annan industri i Folkrepubliken Kinas historia”. Tillväxten 2011-2015 räknas ligga på kring 14 procent, vilket är något långsammare än tidigare, men ändå betydligt snabbare än ekonomin som helhet.

Vi kan alltså räkna med att rökningen i Kina kommer öka betydligt de närmaste åren, liksom de negativa hälsoeffekterna av denna ovana.

Samtal med företagsledaren Fred Hassan

Publicerat den 31 augusti 2011 kl. 20:33

Hade under veckan en lång konversation i Stockholm med företagsledaren Fred Hassan, tidigare VD för läkemedelsföretaget Pharmacia under slutet av 90-talet fram tills Pfizers förvärv av bolaget under sommaren 2002. En ackvisition på runt 60 miljarder dollar, som skulle visa sig ödesdiger för Pharmacia och många av de anställda. Det var en period av förändringar och konsolideringar bland de alltmer globalt inriktade läkemedelsföretagen. Fred Hassan lämnade Sverige under 2002 och arbetade efter åren på Pharmacia på Schering-Plough fram tills det företagets sammanslagning med Merck i slutet av 2009.

Fred Hassan är numera rådgivare på private equity firman Warburg Pincus, där han specialiserar sig på investeringar inom den globala hälsovårdsbranschen. Warburg Pincus har runt 15 miljarder dollar investerade inom den branschen och just läkemedelsinvesteringarna har under de senaste åren vuxit kraftigt. Fred Hassan är samtidigt styrelseordförande på Bausch + Lomb, ett amerikanskt företag fokuserat på ögonprodukter, huvudsakligen kontaktlinser och läkemedelsprodukter för ögonvård. Några känner kanske igen Bausch + Lomb som ursprungsägaren av Ray Ban solglasögonen, samt som företaget som introducerade de mjuka kontaktlinserna.  

Fred Hassan är minst sagt en upptagen man och alltid på språng. Vi har båda haft nöjet att deltaga på den mycket  välarrangerade och givande Swedish-American Life Science Summit 2011 konferensen i Stockholm www.salss.com. Konferensen har precis avslutats, solen skiner behagligt i ett vackert Stockholm och vi sätter oss ner för en kopp kaffe och för att prata om konferensen, läkemedelsindustrin och livet.

Fred berättar att det faktiskt är första gången sedan 2002 som han är tillbaka i Sverige. Han ser plötsligt lite eftertänksam ut, tankarna försvinner helt klart tillbaka till de gångna åren i Sverige. Han tycker det är ett fantastiskt vackert, rent land och att det känns skönt med mer utrymme och lugnare tempo. Han berättar att han fortfarande har många goda svenska vänner och väldigt positiva minnen från sina år i Sverige.

Berätta gärna mer om vad du minns bäst från tiden på Pharmacia?

Fred Hassan: Det var minst sagt en turbulent tid då jag anlände i Sverige under 1997. En rad sammanslagningar var redan avslutade och nya var i antågande. Den positiva företagskulturen inom Pharmacia kom förvisso att prägla mycket inom den nya Pharmacia & Upjohn koncernen rent lokalt här i Sverige, men det blev som bekant likafullt prövande år. Kulturerna var väldigt annorlunda och det ledde till en rad komplikationer, inte minst mycket beroende på ägandestrukturen. Allting skulle delas lika mellan de bolagen enligt en 50/50 metod och det blev svårt att fatta produktiva beslut och i princip omöjligt att komma fram till en gemensam strategi för exekution. Företagsstyrelsen bestod exempelvis av 20 personer, 10 representanter från varje bolag, och de två lägren kunde sällan komma överens. Fusionen kom att präglas av många problem och har som du säkert känner till blivit ett exempel på svårigheter med bolagsfusioner. Var definitivt utmanande. Det bör vara en stark majoritetsägare med mandat och beslutsmakt i en fusion, annars blir det väldigt besvärligt att genomföra förändringar. Dessutom fanns en rad isolerade nischer inom bolaget, som opererade alltför självständigt, och det saknades en gemensam holistisk vision och modell för det globala företaget.

 

Hur ser du på dig själv som företagsledare?

Fred Hassan: Jag försöker vara en god lyssnare och försöker vara fokuserad på globala lösningar och på exekution av en klart definierad strategi. Innovation ligger mig mycket varmt om hjärtat. Jag tror att nyfikenhet och intresse för innovation är nyckeln till framgång som företagsledare. Inom läkemedelsbranschen gäller det verkligen att kombinera en väl uttalad affärsplan med innovativt tänkande, nya produkter och att sedan kunna kommunicera effektivt såväl internt som externt. Då det handlar om att växa företagsverksamheten och lönsamheten handlar det dels om att ständigt satsa på utvecklingen av nya produkter, dels att kunna distribuera och marknadsföra produkterna till konsumenterna.  I dagens alltmer komplexa värld, gäller det att ha en väldefinierad global affärsmodell.  

 

Skulle du kunna utveckla vad du ser som en väldefinierad global affärsmodell.

Fred Hassan: Jag försöker undvika att se den globala marknaden som USA, Europa och Japan, utan försöker istället se världen baserat på individuella landbaserade marknader. Varje landsorganisation skall vara väl medveten om företagets strategi. Sedan gäller det ha en stark landschef i varje land, som arbetar mot de strategiska målen. Jag är väldigt fokuserad på en välutvecklad global strategi och samtidigt på de enskiljda ländernas resultat och verksamhet. Vissa marknader som Kina, Indien och Brasilien har vuxit enormt, men det har faktiskt även många andra länder. Vad som i grund och botten fortfarande driver mig och dagligen inspirerar mig är nyfikenheten runt nya lösningar, produkter och nya ideer inom hälsovårdsbranschen . Det förblir otroligt intressant, spännande och givande att försöka finna lösningar och botemedel för människor runt hela världen. Den globala affärsmodellen kan väl sägas vara baserad på den filosofin.  

 

Hur kommer det sig att du kom till Swedish-American Life Science Summit 2011 konferensen?

Fred Hassan: Konferensen arrangeras i år för sjunde året i rad och har blivit ett allt viktigare forum för life science och läkemedelsbraschen. Barbro Ehnbom har gjort ett fantastiskt arbete och hennes konferens har vuxit kraftigt i omfattning och betydelse under de senaste åren och blivit en viktig mötesplats för forskare, investerare, företagsledare och institutioner. Dessutom har konferensen blivit alltmer globalt inriktad och det kändes viktigt för mig att komma till Stockholm för att deltaga i år. I egenskap av styrelseordförande för Bausch + Lomb var jag dessutom väldigt positiv till delen av konferensen som fokuserades på oftalmologi, alltså kunskap om ögats och synsinnets struktur och funktion, undersökningsmetoder, diagnoser och behandlingar för högkvalitativ modern ögonsjukvård.

 

Var det någon annan del av konferensen som intresserade dig speciellt?

Fred Hassan: Överhuvudtaget var jag väldigt imponerad av hela programmet. Tyckte det var lysande. Jag tyckte i och för sig att panel diskussionen om cancer var speciellt fascinerande. Dr William Haseltine ledde samtalet om cancer under titeln Conquering Cancer Through the Convergence of Science & Engineering på ett väldigt intressant vis. Diskussionen var på en mycket hög nivå med professorer från Europa och USA samt företagsledare inom cancerområdet. Just cancerforskningen har gjort enorma framsteg under de senaste åren och jag ser med spänning fram emot att följa debatten och läkemedelsutvecklingen inom cancerområdet framöver.

 

Hur ser du på din nya roll inom private equity firman Warburg Pincus?

Fred Hassan: Det är en mycket spännande roll där jag försöker hitta globala investeringsobjekt inom läkemedelsindustrin. Det är väldigt givande och stimulerande. Jag måste konstant följa med inom den senaste utvecklingen. Rent generellt kan man väl säga att den bästa investeringen för Warburg Pincus är då vi som placerare och företagsledningen kommer överens om en gemensam strategi och vision för företaget. Det är då man finner både harmoni och synergi och det leder också ofta till goda resultat. Som du vet har jag många års erfarenhet av rent operationell företagsverksamhet och det hjälper verkligen då vi analyserar potentiella investeringsobjekt. Jag är också väldigt fokuserad på innovationfaktorn och på företagens affärsmodell. De framgångsrika länderna inom organisationen måste vara modeller för andra länder och det krävs en gedigen global strategi.

 

Hur ser du på framtiden för läkemedelsbranschen och Sverige?

Fred Hassan: Sverige har helt klart en mycket avancerad modell vad gäller företagskultur och den akademiska modellen för forskning och produktutveckling. Läkemedelsverket som ansvarar för godkännanden och
kontroll av läkemedel är dessutom en positiv statlig myndighet, där beslut inte baseras på politik, utan på fakta och tillgänglig information. Debatten i Sverige handlar dessutom mycket om framtida behov, innovation, livsstil och hälsosamt levene. Jag tror att det innovativa svenska klimatet ses som ett föredöme globalt. Vården kommer framöver fokuseras mer och mer på förebyggande sjukdomar. Det handlar om att att ingripa tidigare i sjukdomsprocessen. Jag tror att det kommer att bli allt vanligare med personaliserad diagnos och målinriktade behandlingar. Jag tror på många nya spännande lösningar framöver och jag tror att Sverige kommer vara ett föregångsland även i framtiden.

Kaffet är uppdrucket och samtalet börjar gå mot sitt slut. Helt klart är att Fred Hassan är mycket nöjd över att åter vara i Sverige och att ha deltagit på Swedish-American Life Science Summit 2011. Han är också väldigt entusiastisk om sina roller inom Warburg Pincus och Bausch + Lomb. En intensiv och mycket trevlig man, som helt klart tycker om att diskutera frågeställningar runt globalisering, strategi, innovationer, visioner och hur saker och ting kan förändras och förbättras genom ifrågasättande och en ständig nyfikenhet. Själv ser jag redan fram emot konferensen nästa sommar och hoppas givetvis att Fred Hassan då kommer tillbaka till Stockholm.  

Betty Ford – Pionjär och Förebild

Publicerat den 12 juli 2011 kl. 03:01

Betty Fords död vid 93 års ålder har fått väldigt stor uppmärksamhet här i USA. Jag har under veckan fördjupat mig i kvinnan, hennes liv och hennes gärningar och har helt enkelt fascinerats och imponerats.

Det var inte meningen att kongressmannen från Michigan skulle bli president, men då såväl vice president Agnew och president Nixon tvingades avgå under skandalartade former, blev Gerard Ford först vice president och sedan som bekant USAs 38e president i august 1974. Hans fru, Betty Ford, blev då first lady och tog indelningsvis den sedvanliga rollen som tyst stöd av presidenten och inte mycket mer. Detta förändrades drastiskt då Betty Ford diagnoserades med bröstcancer efter endast några månader i Vita Huset under hösten 1974. Istället för att fortsätta den sedvanliga tystnaden från Vita Huset, valde Betty Ford att öppet prata om sin sjukdom och att bekämpa hennes sjukdom offentligt, utan skam och utan rädsla.  Betty Fords rättframma och modiga sätt att konfrontera sin cancer, gjorde att många amerikanskor tog kontakt med läkare och sjukhus för att få sina bröst undersökta. I november 1976 friskförklarades Betty Ford och hade under sin kamp blivit en mycket populär first lady, inte minst bland kvinnorna.
Betty Ford besegrade inte bara cancern, utan hon övervann också sin alkoholism och sitt tablettmissbruk. Hennes missbruk hade börjat redan 1964 på grund av en nackskada, vilket ledde till ett ökande behov av piller och alkohol. Hennes drickande tilltog alltmer i takt med att Gerald Fords politiska karriär tog fart. Ett år efter paret Ford hade lämnat Vita Huset lyckades familjen övertyga Betty om att lägga in sig på sjukhus för behandling. Efter sitt tillfrisknade öppnade hon Betty Fords Center mot drogmissbruk utanför Palm Springs, Kalifornien 1982. Centret var ett direkt resultat av Bettys seger över alkoholism och drogberoende och bygger på anonyma alkoholisters tolvpunktsprogram. Idag är kliniken en av de mest etablerade och respekterade i världen.

Inte många av USA:s presidenthustrur har rönt en sådan uppskattning och varit lika kontroversiella som Betty Ford. Det var framförallt hennes uppriktighet och anspråkslösa sätt som gjorde henne populär. Livet är inte alltid enkelt, men det handlar om en ständig kamp och att göras vad som göras kan för att förbättra, förändra och ta tag i problemen. Det finns alltid hopp. Hon var för jämställdhet, stödde legala aborter, var för vapenkontroll och diskuterade öppet sex innan giftermålet. Paret Ford var de första som officiellt delade säng och sovrum i Vita Huset.

Betty Fords minne kommer alltid leva vidare, inte minst genom Betty Ford kliniken i Kalifornia. Tusentals har genom årens lopp återvänt till ett drogfritt liv efter behandling där och debatten om alkohol och droger har blivit öppen, avdramatiserats och är numera en del av samhälletdebatten mycket tack vare Betty Ford. En tragisk sjukdom som kan behandlas och botas och inte behövs sopas under mattan med skam eller hemlighetsmakeri. Hon gav många styrka genom sin öppenhet och ärlighet och gav hopp om att det faktiskt går att ta sig ur svårigheter och skapa ett bättre, positivt liv. Hennes ideal lever vidare och hon visade att det med rätt inställning och vilja går att bygga ett nytt bättre liv. Väldigt inspirerande kvinna som verkligen är en person att se upp till och ha som förebild i dagens alltmer komplexa och komplicerade värld och tillvaro. En dag i taget…

¨You never know what you can do until you have to do it….¨ Betty Ford

Grete Waitz och New York…A love story…

Publicerat den 23 april 2011 kl. 02:33

Grete Waitz död fick enorm uppmärksamhet i New York under veckan. Hon var en otroligt välkänd och populär personlighet här i staden, inte bara för alla hennes segrar, men framför allt för alla hennes insatser inom välgörenhet och för hennes arbete med barn, inte minst bland stadens skolor.  Grete var aktivt engagerad inom såväl CARE International, Active Against Cancer som International Special Olympics och var dessutom styrelseledamot i NYRR, New York Road Runners, som med sina mer än 40000 medlemmar är en väldigt inflytelserik institution här i New York.

Utöver alla artiklar i stadens tidningar, skrev Mary Wittenberg, President and CEO av New York Road Runners, vackert på deras hemsida ”We are sad to lose a dear friend and our most decorated champion, Grete Waitz. Her strength and grace throughout her fight with cancer were incredible, and when so many people would have crumbled she stood strong and positive.

”Grete was a great champion in life as well as in sport. Grete is forever part of NYRR, and we treasure every moment we had with her. Her legacy lives on through the ING New York City Marathon, Grete’s Great Gallop, the NYRR New York Mini 10K, and our youth programs.  She was deeply important in making our marathon what it is today, and she inspired generations of women. That inspiration will continue.  

”We will forever celebrate Grete in our hearts and as an inspiration and role model for women’s running.”

Det mest berömda marathonloppet i New Yorks historia var 1992, då den gravt cancersjuke löparlegenden och grundaren av New York marathon, Fred Lebow, beslöt sig för att springa en sista gång. Grete Waitz fick då äran att springa sida vid sida av Fred och aldrig har fler personer kommer ut för att beskåda loppet än den dagen i november för nästan tjugo år sedan. De drygt fem och en halv timmarna det tog för Fred Lebow och Grete att avsluta loppet har förblivit ett unikt och historiskt marathon, en livsbejakande eriksgata och en minnesvärd kampanj för kampen mot cancer, men kanske framför allt som en hyllning till livet.

Även Grete Waitz dog som bekant i cancer och hennes positiva, men omöjliga och långa kamp är redan legendarisk. Hennes nio vinster i New York marthon kommer givetvis alltid att minnas, men framför allt kommer hon nog minnas för hennes stil, elegans, medmänsklighet och positivism.  New York maraton har blivit ett sant måste i livet och i fjol tog även jag chansen att springa. Det var en helt fantastik upplevelse och jag har redan beslutat att springa även i år. Det är en dag då hela staden blir hela världens huvudstad och att vara en av de 45000 personerna som tar sig fram på New Yorks gator är ett minne för livet.

Jag kan inte tänka mig en bättre förebild än Grete Waitz. Här i USA och framför allt i New York kommer hennes minne leva för evigt.